Edelchemie Panheel BV


Edelchemie . . . . . SDN Homepage . . . . Schandpaal

Edelchemie Panheel B.V. - Postbus 5008 - 6097 ZG Heel___
St. Antoniusstraat 15 - Tel. (0475) 572220 Fax (0475) 572835___

Ir. L.M.M. Nevels ontwikkelde de 'Nuloptie technologie' om afvalstoffen te verwerken tot onschadelijk of herbruikbaar materiaal; ook chemisch gevaarlijk afval met zware metalen

Diffuse vergiftiging - Gestolen toekomst

Ir. L.M.M. Nevels ontwikkelde de 'Nuloptie technologie' om afvalstoffen te verwerken tot onschadelijk of herbruikbaar materiaal; ook chemisch gevaarlijk afval met zware metalenNuloptie door VROM erkend en geboycot
English / French / German
Het bedrijf Edelchemie
Luchtfoto

Ref: LN/1b/03/99___


Redactie NRC Handelsblad
t.a.v. redactie opinie
Postbus 8987
3009 TH ROTTERDAM

Panheel, 04.01.1999___


Betreft: Reactie op bericht in uw blad van 30.12.1998.


    Geachte Redactie,

Het artikel van 30.12.1998, "Natuurrampen eisen hogere tol" is het zoveelste signaal, dat onze moderne maatschappij m.b.t. de gewenste duurzame samenleving nog steeds niet op 'het goede spoor zit. Zeer veel extreem hoge rekeningen t.g.v. het niet voldoende nemen van noodzakelijke maatregelen op ecologisch gebied in de twintigste eeuw, worden doorgeschoven naar de 21ste eeuw en komen ten laste van de komende generaties. Wij stelen zo de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen. De toenemende schadelijke effecten van de alles overheersende diffuse milieuvervuiling zullen elk jaar pijnlijker merkbaar worden. "Boontje komt om zijn loontje" is een oud spreekwoord. Het vluchten voor de verantwoordelijkheid van foutief en milieubeleid t.g.v. onkunde, belangenverstrengeling zal hopelijk steeds moeilijker zijn. Soeharto is een voorbeeld.

Met vriendelijke groeten,

Ir. L.M.M. Nevels

directeur Edelchemie Panheel B.V.

Natuurrampen eisen hogere tol


NRC van 30 december 1998


FRANKFURT, 30 DEC. Natuurrampen hebben het leven gekost en voor ruim 90 miljard dollar schade aangericht. Dat is fors meer dan vorig jaar, toen door natuurgeweld 13.000 doden vielen en schade ontstond van 30 miljard dollar.

Dit blijkt uit een overzicht van Münchener Rückversicherung. Door opwarming van de aarde en uitzonderlijk zware regenval was 1998 een jaar met uitzonderlijk veel natuurrampen, aldus de Duitse herverzekeraar. Het schadebedrag was alleen hoger in 1995, toen het op 180 miljard dollar uitkwam, vooral door de aardbeving bij de Japanse stad Kobe.

Vergeleken met de jaren zestig is het aantal natuurrampen de afgelopen tien jaar driemaal groter geweest. De economische schade was negenmaal groter en voor de verzekeringsmaatschappijen zelfs vijftienmaal groter. De Duitse verzekeraar schrijft dat toe aan de toenemende concentratie van bevolking en gebouwen in grote steden die in gebieden met een hoog risico liggen.

Münchener Rück meent dat de stijging van het aantal tropische stormen, hittegolven en bosbranden dit jaar slechts deels kan worden toegeschreven aan klimaatverschijnselen als El Nino. Een sleutelrol ligt vermoedelijk in de temperatuur , die gemiddeld de hoogste was in 150 jaar.

De orkaan George, die huishield in het Caribische gebied en de Golf van Mexico, leverde de grootste schadepost op. De verzekerde schade was 3,3 miljard dollar, voor de Amerikaanse verzekeraars het op twee na hoogste bedrag dat ze ooit moesten uitbetalen.

De Duitse herverzekeraar heeft in 1998 ruim 700 gebeurtenissen geregistreerd die grote schade opleverden. De afgelopen jaren lag dat aantal tussen 530 en 600. Stormen en overstromingen veroorzaakten de meeste schade. Ander natuurgeweld, zoals aardbevingen, vulkaanuitbarstingen, droogte, hitte- en koudegolven, aardverschuivingen en lawines, deed zich minder voor. (Reuters)