Overzicht nog onbetaalde schadeloosstellingen van Zuiveringschap Limburg


Topics bij SDN . . . . . SDN Homepage . . . . Schandpaal

Edelchemie Panheel BV


Edelchemie Panheel B.V. - Postbus 5008 - 6097 ZG Heel
St. Antoniusstraat 15 - Tel. (0475) 572220 Fax (0475) 572835

     Aangetekend met bevestiging van ontvangst

    Aan het Zuiveringschap Limburg
    Postbus 314
    6040 AH ROERMOND

Panheel, 03 november 1998


Onze Ref: 157/98/RvL/kc


Geachte Heren

Overzicht van de te factureren directe kosten met betrekking tot het ontstaan van gaswasvloeistof t.g.v. met elkaar strijdige W.V.0.-vergunningen en extreme buiige regenval in 1998.

 1. Betreft: periode Maart-April-Mei-Juni zie de brief van 10.06.98

  Verwerking volgens Nuloptie 400 m3 gaswasvloeistof, of door instroom terreinwater bij extreme regenval:

  400 M3 S.G. 1,12 = 448 ton à f.520,00/ton      f. 232.960,-
  BTW                         f. 40.768,-
                             -------------
  Te Voldoen                      f. 273.728,-
  
 2. Betreft; periode Aug.-Sept. zie de brief van 03.09.1998
  Verwerking volgens Nuloptie 415 m3 gaswasvloeistof, ontstaan door instroom
  terreinwater bij extreme regenval;
  
  415 M3 S.G. 1,10 = 456,5 ton à f. 520,00/ton    f. 237.380,-
  BTW                         f. 41.541,50
                            -------------
  Te voldoen                     f. 278.921,50
  
 3. Betreft; periode Sept.-Okt. zie de brieven van 15.09.1998 en 02.11.1998
  Verwerking volgens Nuloptie 650 m3 gaswasvloeistof, ontstaan door instroom
  terreinwater bij extreme regenval;
  
  300 m3 S.G. 1,10 = 330 ton à f. 520,00/ton  f. 171.600,-
  350 m3 S.G. 1,10 = 385 ton à f. 520,00/ton  f. 200.200,-
  BTW                         f. 65.065,-
                            -------------
  te voldoen                     f. 436,865,-
  
  
  Totaal-totaal                    f. 989.514,50
                            ============= 
  
Hoogachtend,

Ir. L.M.M. Nevels

directeur Edelchemie Panheel B.V.
C.c.
 • De Minister van Justitie, mr. A. Korthals, postbus 20301, 2500 EH Den Haag
 • De Minister van Binnenlandse Zaken, dr. A. Peper, postbus 20011, 2500 EA Den Haag
 • De minister van Milieu, drs. J.P. Pronk, postbus 20951, 2500 EZ Den Haag
 • Vaste Commissie voor Milieu van de Tweede Kamer
 • Publiciteitsmedia
 • NOVA