Aangetekende verantwoordelijkstelling van Zuiveringschap Limburg door Edelchemie


Topics bij SDN . . . . . SDN Homepage . . . . Schandpaal

Edelchemie Panheel BV


Edelchemie Panheel B.V. - Postbus 5008 - 6097 ZG Heel
St. Antoniusstraat 15 - Tel. (0475) 572220 Fax (0475) 572835

 
  Aangetekend met bevestiging van ontvangst

  Aan het Dagelijks Bestuur
  van het Zuiveringschap Limburg
  Postbus 314
  6040 AH ROERMOND


Panheel, 02 november 1998

Ref: LN/1b/146/98

Betreft: voortdurende grote schade t.g.v. onrechtmatige daad.


Geacht Bestuur,

De maand oktober vestigt een neerslagrecord. September en oktober zijn extreem nat geweest.

 1. De vigerende lozingsvergunning en overstortvergunning van Edelchemie zijn strijdig met elkaar en onuitvoerbaar. Edelchemie heeft u verzocht deze vergunningen te wijzigen, deze vergunningen in te trekken. Edelchemie heeft u in kennis gesteld van de grote schade die ontstaat. Edelchemie heeft u in kennis gesteld van het grote milieugevaar dat ontstaat, omdat bassins met gaswasvloeistof, t.g.v. het inlopen van regenwater, kunnen overlopen. Het Dagelijks Bestuur van het Zuiveringschap Limburg heeft geen enkele reactie op onze verzoeken en waarschuwingen ondernomen, behalve het vaststellen van overschrijdingen. De verwerking van F.G.A., volgens de Minimum Standaard komt ernstig in gevaar.

Het ministerie van VROM heeft Edelchemie verzocht, VROM helpen bij het handhaven van de Minimum Standaard in Europa. Bij het verwerken van fotografische restbaden is er zeer sterke verbinding tussen de W.M.-vergunning, verklaring van geen bedenkingen van VROM en de W.V.0. coördinatie is noodzakelijk.

 1. T.g.v. de buiige heftige regelval van de laatste dagen zijn er duizenden overstorten in werking geweest in uw rechtsgebied. Edelchemie kon geen overstort toelaten, noch voldoende water lozen, immers het Zuiveringschap staat klaar om Edelchemie als criminele organisatie voor de strafrechter te brengen. Weer zijn 350 m3 niet te zuiveren vloeistof ontstaan in de bassins van de gaswasvloeistof. Wij zetten alles op alles, om deze hoeveelheid te verwerken volgens de Nuloptie. De kosten bedragen f 520,00 per ton.

Wij hebben u gevraagd dit soort vloeistof van ons over te nemen, opdat u die wellicht goedkoper kunt doen afvoeren. U hebt niet gereageerd. Wij stellen u hierbij aansprakelijk voor de verwerkingskosten van f 200.200.00 excl. BTW.

Bijgaand sturen wij u een factuur, alsmede de twee facturen van de eerder bij u gemelde, door uw toedoen, ontstane vloeistoffen, die wij verwerkt hebben.

 1. Wij zullen bij de officier van Justitie melding doen van d ontstane situatie. Ook zullen wij G.S. van Limburg, de minister van VROM en de minister van Justitie in kennis stellen van de onrechtmatige handelwijze, waaraan u zich al zeer lange tijd schuldig maakt.


Hoogachtend,Ir. L.M.M. Nevels

directeur Edelchemie Panheel B.V.