Aangetekende aangifte onrechtmatig handelen bij Officier van Justitie Roermond


Topics bij SDN . . . . . SDN Homepage . . . . Schandpaal

Edelchemie Panheel BV

Edelchemie Panheel B.V. - Postbus 5008 - 6097 ZG Heel
St. Antoniusstraat 15 - Tel. (0475) 572220 Fax (0475) 572835

Aangetekend met bewijsontvangst

Aan de Officier van Justitie
Mevr, Mr. A.M.W. Verdegaal
Willem II Singel 67
6041 HR Roermond

Panheel, 05.11.1998

  Onze Ref: 159/98/LN/kc

  Betreft:

   Onrechtmatig handelen , zeer grote directe schade tot gevolg hebbend.
   Dreigende zeer grote milieuschade

  Geachte mevrouw Verdegaal,

  U onderzoekt op verzoek van 't Zuiveringschap Limburg mogelijk crimineel gedrag van ondergetekende en het bedrijf Edelchemie Panheel B.V.

  U weigert om zich persoonlijk op de hoogte te komen stellen op ca. 10 kilometer afstand van uw kantoor, en poolshoogte te komen nemen van en noodzakelijke milieukennis te verwerven van de bestaande technologie c.q. situatie.
  U weigert bewijsstukken op te nemen, die van groot essentieel belang zijn bij de door u geleide onderzoeken naar strafrechte;lijke feiten. De twee leidingen vanuit ons terrein hebben wij al twee maanden lang voor u bloot gelegd.

  Het Zuiveringschap gaat voort met het handhaven van twee met elkaar strijdige en totaal onuitvoerbare vergunningen en veroorzaakt zo in 1998 tot heden directe kosten van 989.514,50 (zie bijlage).

  Er dreigt acuut gevaar voor grote milieuschade. Wij verzoeken u dringend onderzoek in te stellen naar de situatie en persoonlijk poolshoogte te komen nemen.

  Wij beschouwen dit schrijven als een open brief. Kopieëm sturen wij o.a. aan de ministers van VROM ba justitie, Binnenlandse Zaken en de Vaste Commissie voor Milieu van de Tweede kamer, publiciteitsmedia, o.a. NOVA.

  Hoogachtend,

  
  
  
  
  
  Ir. L.M.M. Nevels

  directeur Edelchemie Panheel B.V.


  Bijlage: Brief aan Dagelijks Bestuur Zuiveringschap,
  Ons kenmerk LN/lb/146/98 van 02-11-1998


  C.c.

  • De Minister van Justitie, mr. A. Korthals, postbus 20301, 2500 EH Den Haag
  • De Minister van Binnenlandse Zaken, dr. A. Peper, postbus 20011, 2500 EA Den Haag
  • De minister van Milieu, drs. J.P. Pronk, postbus 20951, 2500 EZ Den Haag
  • Vaste Commissie voor Milieu van de Tweede Kamer
  • Publiciteitsmedia
  • NOVA