Kamercommissie legt brief van Edelchemie voor aan minister van VROM


Edelchemie . . . . . SDN Homepage . . . . Schandpaal


       Den Haag, 28 oktober 1998
      
      
      
      Edelchemie Panheel BV
      t.a.v. ir. L.M.M. Nevels
      Postbus 5008
      6097 Panheel

   Ons kenmerk : VROM-98-703
   Uw kenmerk : LN/lb/128/98
   Uw brief van: 25 september 1998
   Betreft   : vernietiging van de minimumstandaard F.G.A.
   
   
   
   Geachte heer Nevels,

   Hierbij bericht ik, namens de vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en Milieubeheer, de goede ontvangst van uw bovenvermelde brief. Een afschrift hiervan werd ter kennis gebracht aan de leden van de commissie.

   De leden van de commissie hebben besloten een reactie op uw bovengenoemde brief te vragen aan de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.

   Ik hoop u hiermee voldoende te hebben ingelicht, teken ik,

                 http://www.sdnl.nl/ met vriendelijke groet,
   
                de griffier van de
                commissie,
   
                mevrouw H.J.M.M. de Gier
   
   
   
   
   
   
   
   
TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL, Postbus 20018, 2500 EA DEN HAAG
Commissiebureau Ruimtelijk beleid: tel. 070-3182028; fax 070-3183433