Ir. Leo Nevels: schrijft een brandbrief aan de
Tweede Kamercommissie Milieu en ministers


Topics bij SDN . . . . . SDN Homepage . . . . Schandpaal

Edelchemie Panheel BV

Edelchemie Panheel B.V. - Postbus 5008 - 6097 ZG Heel
St. Antoniusstraat 15 - Tel. (0475) 572220 Fax (0475) 572835


    Voorzitter 2e Kamer Commissie voor Milieu
    drs. J. Reitsma
    Postbus 20018
    2500 EA Den Haag

Panheel, 06.11.1998


  Onze Ref: 160/98/LN/kc

  Geachte voorzitter

  Het Zuiveringschap Limburg speelt een belangrijke rol in de pogingen de minimum standaard, voor verwerking van Gevaarlijk Afval, vastgelegd in de beleidsplannen, Meerjarenplan V.G.A. I en II, te vernietigen. De totale milieubelasting van een activiteit moet zo laag mogelijk zijn. Processen met een minimale totale milieubelasting moeten worden bevorderd. Dit is de basis van de Wet Milieubeheer en van Europese richtlijnen.

  De Nuloptie-Technologie ligt ten grondslag aan de minimum standaard. T.g.v. onbegrijpelijke frustraties binnen het Zuiveringschap Limburg wordt zeer lang en intensief geprobeerd de Nuloptie-technologie te liquideren. Tegelijkertijd bevordert dit Zuiveringschap dat gevaarlijke stoffen, zoals bromide en harde complexvormers zoals E.D.T.A. en Fluorboraat in het maaswater en daardoor in het drinkwater doordringen.

  Tot welke "prestaties" het Zuiveringschap in staat is kunt u afleiden uit bijgaande gegevens.

  Wij verzoeken u dringend een einde te maken aan deze uiterst schadelijke praktijken.

  
  
  
  
  
  Ir. L.M.M. Nevels

  directeur Edelchemie Panheel B.V.


  C.c.

  • De Minister van Justitie, mr. A. Korthals, postbus 20301, 2500 EH Den Haag
  • De Minister van Binnenlandse Zaken, dr. A. Peper, postbus 20011, 2500 EA Den Haag
  • De minister van Milieu, drs. J.P. Pronk, postbus 20951, 2500 EZ Den Haag