Ir. Nevels van Edelchemie opent frontale aanval op Provincie Limburg


Topics bij SDN . . . . . SDN Homepage . . . . Schandpaal


Edelchemie Panheel BV

Edelchemie Panheel B.V. - Postbus 5008 - 6097 ZG Heel___
St. Antoniusstraat 15 - Tel. (0475) 572220 Fax (0475) 572835___


Tot aan de poort, en niet verder!

  
  

  Aantekenen___

  Panheel, 12 november 1998___

  
  
  Aan het College van Gedeputeerde Staten v/d Provincie Limburg
  t.a.v. Dhr. Drs. C.B.M. de Waal
  Postbus 5700
  6202 MA Maastricht

  Ref:LN/lb/154/98

  Betreft: Onrechtmatige en uiterst schadelijke acties van de Provincie Limburg.

  Geachte Meer de Waal,

  Gisteren, 11.11.199B, + 11.11 uur, verklaarde de heer Vossen, van PRA, in aanwezigheid van de president van het Gerechtshof te Den Bosch, tijdens de comparitie, dat PRA het apparaat M.U.G. voor de Provincie heeft ontwikkeld en heeft verkocht. Vervolgens stelde de heer Vossen, dat dit apparaat tot voor 2 weken in het geheel niet voldaan heeft voor het doel waarvoor het is ingezet en niet storingsvrij heeft gewerkt. Met apparaat was inwendig totaal omgebouwd.

  Met M.U.G.-apparaat, dat overigens wettelijk geen enkele status heeft, heeft in overleg met Edelchemie, in 1994-1995 bijna een jaar gestaan op het terrein van Edelchemie en heeft metingen gedaan aan de afgassen van de smelterij, Het vertrouwen, dat Edelchemie toen in de Provincie stelde is ernstig geschonden. Foutieve "meetresultaten" zijn door de Provincie gebruikt en ter sprake gebracht om Edelchemie te beschuldigen van overschrijdingen van normen in de vergunning. ook de Raad van State is door de Provincie onjuist geïnformeerd. In procedures, zijn onrechtmatig verkregen verkeerde meetresultaten gebruikt door de Provincie.

  Dit jaar is het z.g. M.U.G.-apparaat vanaf 5 juni t/m 23 juli bij Edelchemie in werking geweest en de Provincie heeft wederom meetresultaten geproduceerd, die in procedures zij gebruikt. Met M.U.G.-apparaat staat vanaf 19 oktober op het terrein van Edelchemie onder valse voorwendsels met het doel een of meerdere "overschrijdingen" vast te stellen.

  Gisteren tijdens de comparitie kwam de heer Verkerk van PRA (onze tegenstander in een procedure) onder valse voorwendselen van de Provincie Limburg, op ons terrein. Het apparaat bleek weer problemen te hebben en er werd de hele dag aan gewerkt. De advocaat van de Stichtingen constateerde in zijn akte na tussenarrest het volgende (citaat): "Inmiddels lijkt CS een en ander ook een stuk serieuzer aan te pakken, hetgeen ondermeer blijkt uit de recente installatie van een op afstand door de Provincie bedienbare emissie-meetinstallatie". Tijdens de zitting heeft de advocaat te kennen gegeven in de komende tijd veel te verwachten van de M.U.G.

  De Provincie werkt mee aan het onrechtmatig verkrijgen van bewijzen in een procedure tegen Edelchemie en blijkt, als zodanig onderwerp van ontoelaatbare belangenverstrengeling met een leverancier van een duur apparaat M.U.G., tevens de uitvoerder van snuffelploegmetingen, met het gezamenlijke belang te streven naar veroordeling van Edelchemie en het tegelijkertijd operationeel verklaren van een meetapparaat, geleverd door PRA aan de Provincie. Deze gang van zaken is voor Edelchemie volstrekt onacceptabel en druist volledig in tegen het vertrouwen dat het bedrijf aan de Provincie heeft geschonken, toen toestemming werd verleend voor de plaatsing(en) van de M U.G.. Edelchemie constateert het volgende:

  • de Provincie voert controlemetingen in het kader van handhaving uit met een experimenteel apparaat, dat na enkele jaren nog steeds in ontwikkeling is;
  • het apparaat is geleverd door PRA, dat tevens de partijdeskundige van de Stichtingen is. Zoals bekend heeft PRA een aantal snuffelploegmetingen verricht, die zijn ingebracht in het genoemde kort geding en de dwangsomkwestie en is ook nu partij in deze zaak;
  • de Provincie werkt samen met het bureau PRA aan de ontwikkeling van de M.U.G. en doet dat bij de pyrolysesectie van Edelchemie;
  • Edelchemie heeft met de Provincie duidelijke afspraken gemaakt omtrent de toegang tot het bedrijfsterrein. De medewerker van PRA is zonder uitdrukkelijke toestemming van Edelchemie op het bedrijfsterrein geweest en daarmee heeft de Provincie de gemaakte afspraken geschonden;
  • de Provincie heeft de M.U.G. gebruikt voor handhavingsdoeleinden, terwijl nu onomstotelijk vaststaat dat het apparaat (nog steeds) niet deugt. Alle overleg en handhavingsacties van de afgelopen jaren komen daarmee in een ander daglicht te staan.

  Wij wennen natuurlijk niet mee te werken aan het verzamelen van "bewijsstukken" tegen ons zelf. De suggestie van "het kostte wat kost", verkrijgen van bewijs voor het gefundeerd zijn van klachten ligt besloten in de dubbelrol die PRA hier met kennelijke medewerking van de Provincie speelt. Wij voelen ons bedrogen en tot in het diepste gekrenkt door het gedrag van dat Openbaar Bestuur, dat wij als Bevoegd Gezag moesten aanvaarden. Wij laten bij deze beslag leggen op de meetapparatuur van de Provincie, als bewijsstuk en om het te kunnen voorleggen. Wij hebben heden om 9.50 uur de stroomvoorziening naar de apparaten onderbroken.

  Wij verbieden de toegang tot ons terrein aan de heren Bonte en Schepers en alle onbevoegde derden, (in het bijzonder die van PRA) totdat in redelijk overleg overeenstemming is bereikt over deze uiterst schadelijke situatie. Wij stellen de Provincie Limburg aansprakelijk voor alle geleden en nog te lijden schade en alle kosten, die Edelchemie moet nemen om haar belangen te behartigen in deze onacceptabele situatie. Deze brief zullen wij als open brief plaatsen op internet en ter kennis brengen van alle belanghebbende instanties.

  Graag per omgaande Uw reactie.

  
  
   Ir. L.M.M. Nevels

   directeur
   Edelchemie Panheel B.V.