Ir. Leo Nevels: Wanneer de hemelsluizen zich openen zijn wij de klos


Topics bij SDN . . . . . SDN Homepage . . . . Schandpaal

Edelchemie Panheel BV

Edelchemie Panheel B.V. - Postbus 5008 - 6097 ZG Heel
St. Antoniusstraat 15 - Tel. (0475) 572220 Fax (0475) 572835

HET REGENT

Panheel, 2 september 1998

 

Hedenmorgen, viel vanaf +- 02.00 uur tot +- 10.00 uur een hoeveelheid regen van ruim 40 mm. in Panheel. Dit had tot gevolg, dat + 400 m3 afvalwater ontstond t.g.v. het niet kunnen overstorten, resp. niet voldoende kunnen lozen. Door menging met overvloedig regenwater dat niet kon worden afgevoerd.

Opgemerkt dient te worden, dat overstort niet kan plaats vinden, omdat eisen zijn gesteld aan het overstortwater, die zo absurd zijn, dat het overstortende terreinwater een betere kwaliteit dient te hebben dan het maagdelijk regenwater. Dit terwijl er op hetzelfde moment honderden overstorten in bedrijf zijn in deze omgeving en duizenden in Limburg, waarbij geen eisen zijn gesteld aan het overstortende water, ook niet aan de overstortende watermassa's van het zuiveringschap zelf. De gemeente Heel en Limburg werden hedenmorgen schoongespoeld via lozing op het oppervlaktewater.

Deze zeer ernstige vorm van ongelijke behandeling, discriminatie en handhaving van een situatie van valse concurrentie duurt al jaren. De 400 m3 afvalwater, die zijn ontstaan moeten, indien mogelijk door het bedrijf worden verwerkt a f 550,-- per ton of naar elders worden afgevoerd tegen nog hogere kosten. Door de overstroming van het bedrijfsterrein zijn door de provincie, ondeskundig aangelegde peilputten weer onder vervuild terreinwater komen te staan. In het verleden is dit reeds ontelbare malen gebeurd en heeft ook geleid tot zeer grote schade i.v.m. vermeende bodem- en grondwatervervuiling en de daarmee samenhangende negatieve publiciteit, verdedigingsacties en vervolging. De schade hierdoor is vele malen groter.

Er zijn diverse andere schadeposten, die wij in een civiele schadeprocedure zullen claimen. De volgende medewerkers waren en zijn getuigen van het gebeurde.

  Ir. L.M.M. Nevels
  R. Schwoll
  w. Maessen,
  J. ter Veer,
  Th. Nevels
  E. Nijsten
  Fr. Hanegraaf,
  L. Bemelmans,

Wij verzoeken u dringend strafrechtelijke stappan te ondernemen om aan dit onrecht een einde te maken en de schuldigen te doen straffen.
Ir. L.M.M. Nevels

directeur
Edelchemie Panheel B.V.Bijlage: kleurenfoto, genomen door W. Maessen + 09.15 uur op 03-09-1998

N.b. Indien deze fax niet goed is aangekomen, gelieve te bellen:
0475 57 2220 (faxnr. 0475 57 2835)