Bijdrage van Ed Steur over de democratie en het stemhokje bij de AVRO op 22-11-99


Ed Steur . . . Bijlmerramp . . . Klokkenluiders <====> SDN . . . Schandpaal

Vlak voor het debat over onze Democratie wil ik daarover graag het volgende zeggen

DEMOCRATIE....?

Amsterdam 21 Nov 1999

Over democratie en het stemhokje

Vlak voor het debat over onze Democratie wil ik daarover graag het volgende zeggen. Voor onze democratie en vrijheid is de afgelopen decennia hard gevochten. Vakbonden vochten voor de arbeiders zodat zij ook een goed bestaan kregen. Voor de democratie hebben veel mensen hun baan verloren en soms het leven lieten voor het ideaal. Dat daar weinig van terecht is gekomen heb ik met eigen ogen kunnen aanschouwen. Onze democratie is naar buiten toe een mooi woord, maar word er niet naar gehandeld en gebruikt men dan het HET MACHTSWOORD en veegt daarmee alles van tafel.

Eigenlijk hebben wij dictatuur onder het mom van democratie. In alle beroepsgroepen werkt men helaas zo dat men een ander zijn wil oplegt omdat hij machtiger is. Zo zie je dat helaas ook in de artsenwereld, zij weten het beter, maar weten zij nog lang niet alles. Wel doen zij voorkomen of zij alles weten en mag men vooral niet aan hun heilig huisje komen. Zij willen dat alle vier de poten van hun stoel onaangetast blijft. Gelukkig wordt onze Nederlandse bevolking mondiger en zaagt aan een van deze stoelpoten.

Minister Borst zaagt ook vrolijk mee, maar dan op de verkeerde manier om de klokkenberg, een goed ziekenhuis met een botte bijl met de grond gelijk te maken, en goedwillende artsen hun levenswerk van dertig jaar met een klap te vernietigen. Eens was zij zelf arts en directeur van een ziekenhuis, maar dit heeft zij niet mee hoeven te maken. Onze premier die ik in de zeventiger jaren voorop heb zien lopen voor meer loon voor de arbeider en het hardst riep tegen de toenmalige regering, zie ik nu dat hij 180 graden is gedraaid. Waar is de democratie waar hij het zo hoog mee ophad? Daar zie ik niets meer van terug. Zit het soms in het hoge baantje dat hij prevaleert of zit het in het hoge salaris dat hij ontvangt van vadertje staat?.

Zijn idealen heeft hij zelf de grond ingeboord en daarmee de democratie in de wilgen gehangen. Kijk naar de Bijlmerramp toen in oktober 1992 een Boeing 747 de flat Groeneveen en kruitberg indook. Velen lieten het leven en waren er vele gewonden. Het verdriet en de angst die dat met zich meebracht, liet de overheid koud. De RLD met de losse pols, onderzoek naar eigen onderzoek, de overheid die de kaken stijf op elkaar hield als men het over de Bijlmerramp had. Bijlmerramp slachtoffers die zelf op onderzoek uit moesten om te bewijzen dat het allemaal anders in elkaar zat, om dezelfde overheid wakker te schudden. Helaas was die zelfde overheid niet wakker te schudden en hebben zij het zeven jaar laten afweten. Is dit nu onze democratie?

De heer Melkert die in het Bijlmerdebat met de regering een plotselinge ommezwaai maakte. De premier die het machtswoord gebruikte en daarmee samen met de heer Melkert de democratie verkrachtte, hebben duidelijk laten zien dat onze democratie niets waard is. Het is gewoon het recht van de sterkste die de stoelpoten van onze democratie onderuit zaagt. Wie dit niet wil zien is in mijn ogen een lafbek en komt niet voor de waarheid op. Zo hebben zij meer dan duidelijk laten zien door eigen hogere belangen de vloer aan te vegen met de bevolking en die te laten barsten. Zelfs na zeven jaar proberen allerlei personen die leidinggevende figuren waren ten tijde van de Bijlmerramp hun eigen straatje schoon te vegen. Dat is voor hen het belangrijkste en dat de democratie verkracht wordt zal hun een zorg zijn.

Pas als er een dreiging boven hun hoofd hangt worden zij schoorvoetend wakker, gedwongen door het volk dat aan de stoelpoten zaagt. Helaas is dit geen democratie en is het nog nooit anders geweest en denk ik dat het nooit anders zal worden. Helaas is het spreekwoord nog steeds van kracht, gegeten of gegeten worden. Burgers ongewis laten werken met allerlei giftige stoffen die ziekten veroorzaken en de overheid zijn zakken vult, is ook zo een lichtend voorbeeld. De overheid het weet en het toch ongemoeid laat omdat er zoveel geld aan verdiend wordt heeft weinig met democratie te maken.

Hebben onze parlementaire vertegenwoordigers niet de taak om de democratie te bewaken?. Ik zie daar weinig van en als er dan een paar toch hun mond open doen wordt het terstond in de kiem gesmoord door diezelfde collega parlementaire vertegenwoordigers. Dit is dan geen democratie meer en heeft dan ook niets met de waarheid te maken, maar wel met hun eigen straatje. Helaas is onze bevolking dan weer de dupe. Dit is voor mij dan ook de aanleiding om nooit meer te stemmen omdat ik weiger te stemmen op een verkrachtte democratie.

Het Medisch onderzoek voor de Bijlmerramp slachtoffers die men telkens probeert onderuit te halen door niet te luisteren naar de bevolking is daar ook zo een lichtend voorbeeld van. Het is helaas weer het bekende straatje die men verdedigt met alle macht die hun ten dienste staat. Ik huil samen om onze democratie die verloederd en verkracht is en delf ik het onderspit. Het is niet anders.

bijlmerramp/enquete2.htm"> Agenda van de verhoren van de parlementaire enquête over de Bijlmerramp