Overzicht van de verpaupering als gevolg van het regeringsbeleid


Bijlmerramp . . Kamerzetel 151 . . Klokkenluiders <===> SDN . . Crisisdebat . . Ed Steur

Amsterdam 18 februari 2005

Geachte politici en journalisten,

Ik ben Ed Steur en heb een overzicht gemaakt van mijn koopkrachtontwikkeling als gevolg van de maatregelen van de regeringen van Paars en nu weer van Violet.

U kunt zelf uw conclusie trekken waardoor tienduizenden mensen door de deurwaarder van Justitie op straat worden gesmeten en over de rand van het bestaansminimum worden gedrukt. Dit alles zeer bewust, want alleen de internationale concurrentiepositie is leidraad voor het asociale sloopbeleid van deze figuren bij de overheid waarvoor mij woorden tekort schieten. Ik heb er wel woorden voor, maar die kan ik beter niet uitspreken, omdat ze ook dan nog niet echt toereikend zijn om het zooitje in Den haag wakker te schudden. Ik stuur deze webpagina naar alle politieke fracties in de Kamer en aan de landelijke pers en omroepen.

Ed Steur
Resultaat van het verpauperingsbeleid van 'Paarse' en 'Violette' kabinetten


Koopkrachtsituatie van iemand in de WAO vanaf 1984
================================================================
WAO-inkomen in 1984 was per maand (nieuwbouw)      578
Af voor woonbelastingen incl. kijkgeld           4 -
Bijdrage ziekenfonds                    0
De huur was in 1984 (incl. water)            172 -
Vastrechten                        9 -
                         ---------------
Totaal voor vrije (?) koopkracht per maand        394
                         ===============
Huurquote in 1984 was dus 29,6 %

Te betalen vastrechten telefoon, gas, elektra en water in 1984
Tel. 5,50 Gas 2,16 Elektra 1,75 Water 0,0  =    9,41 p/m

Het verbruik van gas en elektra moet nog uit € 394 worden betaald


Koopkrachtsituatie van Ed Steur in de WAO in 2005 ================================================================= WAO-inkomen in 2005 was dat in euro's per maand 1010 Af voor woonbelastingen minus kijkgeld 30 - Bijdrage ziekenfonds 50 - Energiebelastingen 266 - De huur is in 2005 330 - Vastrechten 32 - --------------- Totaal voor vrije (?) koopkracht per maand 302 =============== Huurquote is nu in 2005 dus 32,67 % Te betalen vastrechten telefoon, gas, elektra en water in 2005 Tel. 15,26 Gas 5,08 Water 3,80 Elektra 3,67 = 32,31 p/m Het verbruik voor 2005 van gas, elektra (€ 90), water (€ 5) en telefoon (€ 19) moet nog uit die € 302 worden betaald. Gemeentelijke belastingen in Amsterdam all in zijn € 35 p/m Totaal aan bijna en niet te vermijden uitgaven: € 149 p/m

Vrij besteedbare koopkracht van Ed Steur in de winkel: € 153 p/m

De woonlastenquote was in 1984 29,6 %. en in 2005 32,67 %. Maar de andere lastenverschuivingen via o.a. privatiseringen tasten de koopkracht van de armen sterk aan. Los van de nominale afname van de vrije koopkracht zijn de prijzen in de winkel sinds 1984 met meer dan 100 procent gestegen, wat betekent dat de koopkracht voor het volume aan artikelen meer dan gehalveerd is. De faillissementen, excecutoriale verkopen via de deurwaarder, huisuitzettingen en de scherpe toename van schulden zijn rechtstreeks toe te schrijven aan het asociale beleid van het kabinet van Zalm/Balkenende. Men wil de gaarkeukens weer terug met Amerikaanse wantoestanden. Want de fobie over staatsschuld fnuikt.

Wil u nog meer verpaupering en uitbreiding met lagelonenlanden ?? Stem dan CDA, VVD of D66

Vraag: Hoe zit het met ons recht gezien de affaires van o.a. Veldhuis, Burhoven Jaspers, prof. van Putten, De Werd en vele andere onfrisse zaken m.b.t. het functioneren van de advocatuur, het OM en de rechterlijke macht ? Zie de video- en klokkenluiderpagina

Wij kunnen u de informatie over armoede niet onthouden !!