Brussel ziet de Nederlandse economie als de slechtst presterende van Europa

Economie . . . Topics <===> SDN . . . Crisisdebat . . . Politiek

De Telegraaf
[terug]
De Telegraaf

Nederlandse economie slechtste van Europa

Van onze correspondent

 
BRUSSEL, vrijdag
Nederland is economisch gezien met afstand het slechtste jongetje van de Europese klas en koerst in sneltreinvaart af op een nieuwe recessie, terwijl het landen als Duitsland ineens juist flink voor de wind lijkt te gaan.
        Nadat het CBS de hoop op een snel herstel van de Nederlandse economie begin deze maand al de grond in boorde, blijkt nu ook uit een vergelijking van bureau Eurostat met de andere Europese lidstaten dat ons land economisch gezien opnieuw hopeloos achteroploopt.
       Terwijl de twaalf landen tellende eurozone hun economieën over het afgelopen jaar met gemiddeld 1,4 procent zagen groeien, valt Nederland volstrekt uit de toon met een economische krimp van maar liefst 0,5 procent.
       Uit de Eurostat-cijfers blijkt dat alleen in Italië, waar de economie met 0,2 procent terugliep, sprake is van een enigszins vergelijkbaar beeld. In alle tien andere eurolanden was daarentegen een groeiende of op zijn minst gelijkblijvende economie te zien, waarbij ook onze buurlanden België en Duitsland duidelijk veel beter presteren.
 
 
       Vooral de Nederlandse terugval in het eerste kwartaal van dit jaar is opvallend sterk. Met een economische krimp van 0,8 procent lijkt de kans daardoor groot dat ons land binnenkort opnieuw officieel in een recessie belandt.
       Volgens het CBS slaagt ons land er maar niet in uit de negatieve economische spiraal te komen doordat het kabinet nog steeds bezuinigingen doorvoert en tegelijk de nog altijd weinig vertrouwen hebbende burger zijn hand op de knip blijft houden. Momenteel zijn het daarbij vooral de hoge olieprijzen die de koopkracht drukken.
       In andere landen is daarentegen al enige tijd sprake van een weer aantrekkend consumentenvertrouwen. Tegenover de slechte prestatie van ons land valt met name ook Duitsland op, waar de economie in het eerste kwartaal juist met maar liefst 1 procent aantrok.