De Kredietcrisis was in 1996 al in de maak, waarschuwingen ten spijt! Moet u rente betalen over bijgedrukt geld van DNB?

De vraag is: "Waar komen toch al die miljarden vandaan? Moeten we daarover rente betalen; en aan wie?"

EuroStaete . . . Kamerzetel 151 . . . Klokkenluiders <====> SDN . . . Euroramp

GELD, aandelen, beurskoersen, rente en kredietcrisis in de Balie, Amsterdam


Rob Brockhus geef bij de Partij Mens & Spirit
een lezing over kredietcrisis en het geldsysteem


Rob Brockhus over de kredietcrisis in ons land
en stelt lastige vragen aan politici en economen

Geld, het DNA van de economie

Staatsschuld hoeft nooit te worden afgelost, dat is zelfs onverstandig !!

Wie weet hoeveel miljarden euro's er in de banken zijn gepompt? Vooral de verhouding tussen geïnvesteerd aandelenkapitaal door de staat, waarvoor geen rente hoeft worden betaald via DNB van Nout Wellink aan Financiën van Wouter Bos; en geleend geld waarvoor de banken 8,5 procent rente moeten betalen via DNB aan Financiën? Wie het weet mag het zeggen; en anders vragen aan Nout Wellink of aan Wouter Bos ! Nelie Kroes als Europees Commissaris voor eerlijke concurrentieverhoudingen wil dat echt weten. U ook pers en Tweede Kamer? Is Wouter Bos 'n valsmunter als hij geld laat bijdrukken ? Of een superdemocraat ? Hoe zit dat op EuroStaete ?

Zoals 1 september bekend werd verdiende de ECB 17 miljard aan de crisis. En DNB dan? Hebt u vragen pers en politici? Vragen zoals die bij de Sociale Databank Nederland al zo lang gesteld zijn, maar waarop nog geen goede antwoorden zijn gekomen. Waar blijft de discussie in de media? En waar in de politiek? Ja, zolang er geen inspraak van de burger is in de Tweede Kamer gebeurt er niets. Zelfs niet met de VOC-mentaliteit van premier Balkenende.

Het kabinet wil 35 miljard bezuinigen. Is dat nodig? Nee, per se niet! Waarom? Omdat niemand weet wat geld is, zolang de geldschepping geprivatiseerd is. Oplossing: Niet bezuinigen wat de recessie zal verdiepen, maar de geldschepping nationaliseren, de rente beperken en een leegstandsbelasting op onroerend goed invoeren. Verder: de systeembanken nationaliseren, het forensen-forfait invoeren met heffing en subsidie voor werkgevers voor beperking van de mobiliteit en CO2 uitstoot. Oude, leegstaande industrieterreinen renoveren of afbouwen. Het openbaar vervoer uitbreiden, de infrastructuur, energie, water en zorg nationaliseren. Jeugdzorg helemaal in overheidshanden, zodat misbruik en kinderhandel kan worden voorkomen !

Dat lijkt een soort communistisch socialisme, maar is het echt niet. Uw bloed verkoopt u niet aan de markt om het terug te leasen, of wel? Moeten we ook niet doen met de infrastructuur met topsalarissen, bonussen en graaicultuur van het old-boys netwerk. Misschien helpt alleen de guillotine tegen dit soort uitwassen, net als ten tijde van het uitbreken van de Franse Revolutie. De geschiedenis herhaalt zich hopelijk niet....!!

De staatsschuld volgens het CBS