Duurzaam Nederland doet in alle 19 kieskringen mee !

Politiek . . . . . SDN Homepage . . . . Schandpaal


Persberichten en overzicht van Duurzaam Nederland

Op 2 april zijn in alle 19 kieskringen gelijkluidende kandidatenlijsten van Duurzaam Nederland ingeleverd. Dat klinkt als een simpele formaliteit, maar dat is het allerminst! Eén van de drempels voor nieuwe partijen is het leveren - in alle 19 kiesdistricten - van ten minste 30 verklaringen van kiezers die persoonlijk hun steun voor de kandidatenlijst hebben betuigd op hun gemeentehuis. Dat moest in dit geval zelfs allemaal binnen drie werkdagen vóór Pasen plaatsvinden. Duurzaam Nederland is daarin glansrijk geslaagd: in enkele districten zijn er rond de honderd ingeleverd!

Door in alle 19 districten mee te doen, heeft Duurzaam Nederland ook recht op extra faciliteiten, zoals zendtijd en deelname aan de landelijke kiesmarkt rond het Binnenhof. U zult dus gauw meer horen van Duurzaam Nederland!

Ondanks de korte voorbereidingstijd - de partij bestaat net 10 weken - staat Duurzaam Nederland daarmee op de politieke kaart als een volwassen, landelijk werkende partij. De aanvankelijk kleine kerngroep heeft zich snel uitgebreid en is met groot enthousiasme aan de verkiezingscampagne begonnen.

Waarin onderscheidt Duurzaam Nederland zich zoal van andere partijen?

 • kandidatenlijst en ledenbestand vormen een duidelijke afspiegeling van de Nederlandse samenleving (de kandidatenlijst gaat hierbij);
 • communicatie staat voor Duurzaam Nederland nadrukkelijk centraal: tussen overheid en burger, tussen bevolkingsgroepen en tussen individuen;
 • Duurzaam Nederland wil geen tweedeling in de samenleving, maar wil alle inwoners van Nederland als gelijkwaardig aanspreken op hun verantwoordelijkheden.

Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot:


Seyfi Özgüzel (lijsttrekker)   Huib Poortman (campagneleider)
ozguzel@duurzaamnederland.nl   campagne@duurzaamnederland.nl
Tel.  010-2653621        010-2135315
Mobiel 06-53642897        06-13550081

website (in ontwikkeling): www.duurzaamnederland.nl

bijlage: kandidatenlijst

Wilt u ons steunen? Meldt u dan per E-mail of telefoon bij ons aan.
Wij berichten u dan waar en wanneer wij op u rekenen.