Hoe pseudo-geld Europa verstikt

Pensioenen . . . SDN <====> Kamerzetel 151 . . . Schandpaal . . . Staatsschuld

Toename van de geldhoeveelheid gevaar voor een heropleving van de gevreesde inflatie

Hoe pseudo-geld Europa verstikt

Huizen, 15 december 1988.

De Nederlandsche Bank N.V.
Westeinde 1
1017 ZN Amsterdam

t.a.v. Dr. W.F. Duisenberg en de leden van de raad van bestuur

Geachte heer Duisenberg,

Tot mijn verbijstering vernam ik in het NOS-journaal van vandaag, dat de directie van de Bank besloten heeft - voor een vierde maal op rij - het algemene rentepeil met een half procent te verhogen. Dit met de redenering dat door de toename van de geldhoeveelheid gevaar zou bestaan voor een heropleving van de gevreesde inflatie. Zoals u kunt afleiden uit de sterke monetaire groei in de afgelopen jaren, heeft deze groei op geen enkele wijze bijgedragen aan de toename van de inflatie. In tegendeel zelfs. Die inflatie verdween juiste bij deze sterke monetaire groei. Zoals ik in de vele brieven ook aan uw Bank heb te kennen gegeven, bestaat er ondanks ogenschijnlijke overschotten aan liquiditeiten op enige plaatsen, nog steeds een "structureel tekort" aan liquiditeit voor de op de binnenlandse markten gerichte economische bedrijvigheid; waardoor de werkloosheid nog steeds blijft bestaan.

U kent mijn standpunt hierin maar al te goed. Uw argument dat het gevaar voor inflatie bestaat - vanwege een te sterke groei van de geldmassa - heeft u enige weken eerder ook al naar voren gebracht in een uitzending van Feduco over het functioneren van het bankwezen in de economie en de rente die daar een rol bij speelt. Uw argument gaat, naar mijn stellige overtuiging, niet op. Zeker niet met het standpunt dat deze maatregel niet bedoeld is om de wisselkoers te stabiliseren, maar de groei van de economie af te remmen en de Bank daarmee afname van de werkloosheid verhindert. Uw keuze is er duidelijk op gericht (nog afgezien van de onjuistheid daarvan) de waarde van de munteenheid ten koste van de sociale verhoudingen te handhaven. De prijs daarvoor wordt betaald door de mensen aan de zelfkant van de maatschappij, omdat de rente de inflatie structureel bevordert door de kosten. Maar dit terzijde.

Een verlaging van de rente zou eerder in de lijn van uw argument moeten liggen, omdat door het wegvloeien van liquiditeit naar het buitenland - zie Japan - de inflatie juist voorkomen wordt. De groei van de bedrijvigheid behoeft dan niet afgeremd te worden. Verder vraag ik mij af wat u gaat doen wanneer de invoering van het NBC een feit zal zijn, zoals ik in het bijgevoegd schrijven aan het KNOV en de Bonden aangeef. Haalt u dan die vrijkomende 20 miljard simultaan uit de markt? En waar? Of brengt u ten gunste van het NIET-RISICODRAGEND KAPITAAL het renteniveau in de dubbele cijfers? Meneer Duisenberg; u mag dan president van de Nederlandse Bank NV zijn, van 'GELD' heeft u blijkbaar weinig verstand. Dat lijkt ongelooflijk arrogant, maar ik durf die uitdaging wel aan. U ook?

c.c.:

    R.M. Brockhus
    Westkade 227
    1273 RJ Huizen
    035-5244141