Duurzaam Nederland houdt haar eerste congres als sociaal alternatief
Duurzaam Nederland . . . . . SDN homepage

Persbericht en Partijcongres en flyer

Persbericht en Partijcongres en flyerPartijcongres Duurzaam Nederland

DUURZAAM NEDERLAND

Partijcongres 17 maart 2000

Rotterdam, 11 maart 2002

Aan alle leden van Duurzaam Nederland, aan de genodigden,

Hierbij nodigt het bestuur van Duurzaam Nederland u uit voor het eerste partijcongres.

Het congres wordt gehouden in Kriterion, op de vijfde verdieping boven het Party- en Congrescentrum Engels, ingang Stationsplein 45, op twee minuten lopen vanaf de hoofd-ingang van NS-station Rotterdam Centraal. Als u het station verlaat, ziet u rechts het Groothandelsgebouw; daarin bevindt zich Congrescentrum Engels.

Wij hopen dat u veel andere belangstellenden meeneemt naar deze belangrijke bijeen-komst. Een goede opkomst kan ertoe bijdragen dat Duurzaam Nederland ook door de pers als serieuze nieuwkomer wordt beschouwd. Gezien de aard van de vergadering is het niet goed mogelijk vanaf agendapunt 4 een nauwkeurige tijdsplanning te maken.

AGENDA:

 1. 13.00 Ontvangst en registratie
 2. 13.30 Opening
 3. 13.35 Presentatie van aan het congres voor te leggen kandidatenlijst
 4. 13.45 Bespreken en vaststellen Verkiezingsprogramma Indienen van amendementen
 5. 14.35 Opstellen kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen op 15 mei 2002

 6. 45-16.00 PAUZE (muziek)

  vervolg agendapunt 5

 7. Presentatie van lokale en regionale partijafdelingen
 8. Verkiezing en benoeming nieuw partijbestuur
 9. Wat verder ter tafel komt (o.a. het inventariseren van gegadigden voor partijcommis-sies)
 10. Rondvraag
 11. Sluiting

Na afloop van de vergadering zal er een persconferentie plaatsvinden, waarbij het bestuur en de kandidaten aanwezig zullen zijn.

Namens het bestuur,

mr. Manuel Kneepkens Duo-voorzitter
dr. Seyfi Özgüzel Duo-voorzitterNamens het campagneteam :    
Huib Poortman           Seyfi Özgüzel
Tel.: 010-2135315         Tel.: 010-2653621 / 06-53642897
E-mail: hh.poortman@wanadoo.nl   E-mail: ssnt@planet.nl	
Noordmolenwerf 258        Stationssingel 93b
3011 DJ Rotterdam         3033 HG Rotterdam

Democratie moet niet iets zijn van eens in de vier jaar, maar van elke dag zie: De Zeepkist