De Kredietcrisis was lang geleden al in de maak, waarschuwingen ten spijt ..... * * * Vraag: Moet u rente betalen over het nieuw bijgedrukte geld van DNB?

Dickens Museum in Bronckhorst met live voorstelling van de vrek Scrooge

Dickens Museum . . . Kamerzetel 151 . . . Klokkenluiders <====> SDN . . . Oliver Twist

Charles Dickens zag de sociale ontworteling door kapitalisme in: "Scrooge" en "Oliver Twist"
Een kleine blik in het museum in Bronkhorst waar mensen praten over maatschappelijk herstel
Een video-impressie toont wat te zien is, naast een persiflage van Koefnoen van Gerit Scrooge

                                                                        Gerrit Scrooge: persiflage KoefnoenDe Consumentenkamer en het daaraan gelieerde Dickensmuseum zijn initiatieven van dr. J.H.Th. de Jong

Met het Dickensmuseum als publieksattractie over de verhalen van Charles Dickens, is het dr. de Jong er veel aan gelegen om met een twaalftal vrijwilligers de sociale verhoudingen uit de tijd van Dickens af te zetten tegen die van de huidige tijd.

Met het andere initiatief De "Consumentenkamer" probeert hij met zijn mensen statistisch materiaal te verzamelen waarmee een rechtvaardiger samenleving naderbij kan worden gebracht. Samen met het NIPO heeft dr. de Jong een rapport uitgegeven, waarin relevant materiaal is opgebouwd.Zorgen voor Morgen | c NIPO Amsterdam | augustus 1996


2.1 Overheid: onverminderd geloof in maakbaarheid van de samenleving

De politiek heeft het een zware taak: het publiek vindt dat de overheid voor alle van de hiervoor geformuleerde vraagstukken een belangrijke taak heeft. Het meest nog voor het bestrijden van de criminaliteit, maar ook voor belasting verlagen, het milieu verbeteren, werkgelegenheid verbeteren en het opkomen voor vrede en veiligheid zal de overheid moeten opkomen. Sommige van deze taken lijken strijdig met elkaar. Kortom: het publiek heeft zeer gespannen verwachtingen van de politiek en gelooft duidelijk in een maakbare samenleving.


13) belangrijkst taken van de overheid  
                http://www.sdnl.nl/      1975      1996
  
  bestrijden criminaliteit        4,70      4,80
  Belasting verlagen           4,60      4,79
  verbeteren milieu           4,60      4,66
  bevorderen werkgelegenheid       4,38      4.52
  begrip, vrede             4,29      4,41
  

Helaas voldoet de overheid op lang niet alle punten aan deze hoge verwachtingen. Het hoogst scoort nog het verbeteren van het milieu (weliswaar met een magere 3.2). Aan belangrijke prioriteiten als het bestrijden van de criminaliteit en het verlagen van de belasting gebeurt in de ogen van het grote publiek betrekkelijk weinig. Mogelijk verklaart dit een groot deel van het zo vaak gesignaleerde wantrouwen in de politiek.


14 ) overheid doet het meest aan ....
                     1975 1996
  
  verbeteren milieu           3.17       3,20
  begrip, vrede             3.13       3.01
  bevorderen werkgelegenheid      2,88       2.91
  bestrijden criminaliteit       2,62       2,00
  belasting verlagen          2.38       2,00
  


2.2 Vakbeweging: genoeg passende werkgelegenheid

In de ogen van 't publiek is de vakbeweging (en zoals in de volgende paragraaf zal blijken geldt dit ook voor de werkgevers) al lang niet meer een pure belangenvereniging. weliswaar is het opkomen voor de werkgelegenheid verreweg de belangrijkste taak, maar opvallend genoeg lijkt ook het verlagen van de belasting een taak die het publiek voor de vakbeweging ziet weggelegd. Daarnaast is er een zekere wens dat men zich ook bezighoudt met milieu en vrede en veiligheid:


15) belangrijkste taken vakbeweging


                http://www.sdnl.nl/     1975      1996

  bevorderen werkgelegenheid 4,19 4,43 belasting verlagen 2,81 3,63 verbeteren milieu 2.67 3,06 begrip, vrede 2,94 3,03 bestrijden criminaliteit 1,88 2,56


Maar ook de vakbeweging kan niet aan de hooggespannen verwachtingen voldoen. Weliswaar blijkt duidelijk dat men in de ogen van het publiek het meest doet aan het bevorderen van de werkgelegenheid. Maar een zekere onmacht blijkt duidelijk aan de niet al te hoge score van 3.2. Op taken als vrede en inspanningen om de belasting te verlagen geeft men een ruime onvoldoende:


16) vakbeweging doet het meest aan bevorderen werkgelegenheid


                http://www.sdnl.nl/     1975      1996
  
  bevorderen werkgelegenheid      3,27      3,20
  begrip, vrede             2,33      2,43
  belasting verlagen          2,25      2,39
  verbeteren milieu           2.04      2,28
  bestrijden criminaliteit       1,59      1,90