Hoofddirectie van de Waterstaat beseft
dat gebruik wolmanzout ontoelaatbaar is


EuroStaete . . . Milieu . . . Klokkenluiders <====> SDN . . . Schandpaal

Hoofddirectie van de waterstaat

Aan de heer ing. A.M.L. van Rooij 't Achterom 9a 5491 XD Sint Oedenrode Uw brief van 's-Gravenhage 3 maart 1991 2 mei 1991 Uw kenmerk Ons kenmerk doorkiesnummer -- AH 91976 3744124 Onderwerp bijlagen verzonden Verontreiniging door -- 3 mei 1991 houtimpregnering
Geachte heer van Rooij,

In uw brief vraagt u (wederom) aandacht voor de milieuvervuiling die wordt veroorzaakt door het impregneren van hout. Ik ben slechts verantwoordelijk voor een deel van het milieubeleid, namelijk het waterbeleid. Daarom kan ik u alleen voor dat deel antwoorden. Overigens heb ik begrepen dat mijn collega van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer werkt aan maatregelen om dit probleem bij de bron (het impregneermiddel) aan te pakken.

Het alternatief voor het met koper- en chroomzouten impregneren van hout is het creosoteren. ook hierdoor komen verontreinigende stoffen (m.n. polycyclische aromatische koolwaterstoffen) door uitloging vrij. Daarom sta ik in het waterbeheer een zeer terughoudend beleid voor ten aanzien van de toepassing van geïmpregneerd hout.

Ik heb begrepen dat de waterbeheerders (m.n. de waterschappen) evenals Rijkswaterstaat geen geïmpregneerd hout meer in de waterbouw zullen gebruiken. Indien anderen dergelijke materialen willen gebruiken kan dat in een aantal gevallen met vergunningplicht van de Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren, worden verboden. Op deze manier wil ik mijn bijdrage leveren aan de oplossing van het door u terecht gesignaleerde milieuprobleem


                     Hoogachtend
              De Minister van Verkeer en Waterstaat
                   namens de minister
              De directeur-generaal van de Rijkswaterstaat,
                                 I.D.-G


                     ir. J.H. Jansen
p.p. minister van Verkeer en WaterstaatPostbus 20906                Koningskade 4
2500 EX 's-Gravenhage            telefoon (070) 3745745
                      telex 31043, telefax 3744335
                      postgironummer 507564


Milieu-onderwerpen
Integriteit Rechterlijke Macht