Verjaring termijn voor aansprakelijkstelling brengt paniek bij eigenaren oude vuilstorten

Overzicht gesloten vuilstorten in de provincie Noord-Brabant

Gesloten stortplaatsen . . . Toelichting en aansprakelijkheid <====> Ecologisch Kennis Centrum . . . Milieu

en de _ Gemeente Deurne op internet


CLUSTER  IBS-code  Gemeente    Naam stortplaats  Oppervlak  Diepte    Volume
07BS-1998  115/003  Deurne     Schansweg      0.5 ha.  7,0 mtr.  35.000 m3

Stoffen     Concentratie     Gedaan onderzoek  Kosten provincie Aandeel gemeente    
Minerale olie  groter dan C-waarde oriënterend 1982   f.   6.000.-  f.     -,- 
EOC-1      groter dan C-waarde nader ondz. 1984   f.  35.100,-  f.  35.100,-
Zink      groter dan C-waarde  
Cadmium     groter dan C-waarde  
  CLUSTER  IBS-code  Gemeente    Naam stortplaats  Oppervlak  Diepte    Volume
  07BS-1998  115/006  Deurne     Molenwijkerweg   4.0 ha.  3,0 mtr. 120.000 m3
  
  Stoffen     Concentratie     Gedaan onderzoek  Kosten provincie Aandeel gemeente    
  Tolueen     groter dan B-waarde oriënterend 1988   f.   3.000.-  f.     -,- 
  PAK's totaal  groter dan A-waarde 
  Zink      groter dan A-waarde  
  Cyanide     groter dan A-waarde
  
    Nog niet onderzocht

   CLUSTER Eindhoven

  CLUSTER  GL-code  Gemeente 1998     Naam stortplaats
  
  08BS-1998  115020  Deurne        Vreewijk
  08BS-1998  115021  Deurne        Spoorlsebaan/Elzenweg
  08BS-1998  115022  Deurne        Leegveld/Eikerlaan
  
  • Is een oriënterend onderzoek boven B-waarde dan is nader onderzoek wettelijk verplicht
  • Is nader onderzoek boven C-waarde, dan is saneringsonderzoek en sanering wettelijk verplicht


Disclaimer