Minister De Vries (SZW) wil oudere werklozen op termijn verplichten te solliciteren

Euroblunder . . . Kamerzetel 151 . . . Klokkenluiders <====> SDN . . . Crisisdebat

Oudere werklozen op termijn gaan verplichten te solliciteren


8 februari 2000

Aan:
Minister de Vries van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Zeestraat 73,
2518 AA 's-GravenhageExcellentie,

Op internet kwam ik onderstaand verslag van uw interview tegen: Maandag 7 februari 2000


Oudere werklozen moeten solliciteren

Van onze parlementaire redactie

DEN HAAG - Minister De Vries (Sociale Zaken) wil hij oudere werklozen op termijn gaan verplichten te solliciteren en de VUT-premies niet meer fiscaal aftrekbaar maken. Verder wil de bewindsman de miljarden aan lastenverlichting in de komende jaren vooral naar de laagste inkomens sluizen. Tevens wil De Vries het aantrekkelijker gaan maken voor mensen met een uitkering om te gaan werken. Dit zei hij in het tv-programma Buitenhof.

Hij reageerde daarmee op het VVD-pleidooi om de inkomensafhankelijke subsidies, zoals de huursubsidie, af te schaffen. Volgens de VVD zorgen deze subsidies ervoor dat iemand met een uitkering die gaat werken er netto op achteruit gaat, omdat men teveel gaat verdienen om nog subsidie te krijgen. De Vries erkent dit probleem van de 'armoedeval', maar wil de huursubsidie ongemoeid laten. Door echter alle lagere inkomens te verhogen zullen er minder mensen zijn die nog de extra huursubsidie nodig hebben, redeneert de bewindsman. "Dat kost wel een hele hoop geld", erkent hij.


Bejaarden

De PvdA-minister vindt het verder nergens voor nodig dat bejaarden gaan meebetalen aan de AOW. Dat werd deze week voorgesteld door de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, die zich zorgen maakt over het groeiende aantal ouderen in de komende twintig jaar. "We hebben een AOW-fonds waar elk jaar vijf miljard gulden naar toe gaat. Over twintig jaar is dat honderd miljard gulden. Daar moeten we een belangrijk deel van die problemen mee kunnen oplossen", denkt De Vries.


VUT-regeling

De VUT-regelingen, waarbij de huidige werknemers betalen voor hun oud-collega's die al zijn gestopt met werken, moeten van De Vries op termijn helemaal verdwijnen. Het kabinet wil meer ouderen aan het werk krijgen om de tekorten op de arbeidsmarkt te verkleinen. Ook moeten meer mensen premie gaan betalen voor uitkeringen in plaats van dat ze zelf een uitkering krijgen.

Veel van deze VUT-voorzieningen zijn al in CAO's omgezet in pre-pensioenregelingen waarbij iedereen spaart voor zijn eigen uitkering. De VUT-premies zijn echter nog steeds aftrekbaar voor de belastingen. Daar moet volgens de minister op termijn een einde aan komen omdat de overheid zo een ongewenste regeling subsidieert. De bestaande afspraken zullen echter ongemoeid worden gelaten, beloofde De Vries. Oudere werklozen boven de 57,5 jaar, die nu niet hoeven te solliciteren, zullen dat in de toekomst wel moeten doen. Voorwaarde is echter dat het bedrijfsleven echt behoefte aan hen heeft "zodat de oudere werklozen niet al die brieven voor niets schrijven", aldus de minister.

De Sociaal Economische Raad (SER) heeft onlangs geadviseerd om de sollicitatieplicht voor ouderen gefaseerd en onder strikte voorwaarden weer in te voeren. Sinds vorig jaar moeten de oudere werklozen al een baan aanvaarden als die wordt aangeboden, maar ze hoeven nog niet zelf op zoek naar werk.

Vraag: Waarvoor is geld uitgevonden?

R.M. Brockhus - Westkade 227 - 1273 RJ Huizen - 035-5244141aow.htm