\ Wim Sweers wil een nieuw sociaal en duurzaam fiscaal stelesel invoeren
Lijst 14 was de eerste politieke partij die zonder naamsvermelding meedeed aan de Tweede Kamerverkiezingen

Wim Sweers wil een nieuw sociaal en duurzaam fiscaal stelsel

Lijst 14 . . . . . SDN homepage . . . . Kandidaten

Streven naar een duurzame ecologisch georiënteerde samenleving

Lijst 14


CV van Wim Sweers voor Lijst 14 (14)

Kandidaat: Wim Sweers

Leeftijd: 78 jaar

Geboorteland: Nederland


Professie: Hulpverlener

          Klik voor video

Beroepsmatig in dienstverband, o.a. 33 jaar als ambtenaar/maatschappelijk werker bij de toen zogeheten Gemeentelijke Sociale Dienst te Arnhem. Daarna gepensioneerd en onbezoldigd actief in verschillende non-profit organisaties.

Actief lid: Lid van Vereniging Milieudefensie vanaf oprichting (1972) en dezelfde tijd lid van de Nederlandse Georgistische beweging (streven naar een duurzame ecologisch georiënteerde samenleving met eveneens ecologisch georiënteerde bedrijvigheid (economie). Medeoprichter en actief deelnemer van Kerngroep Arnhem van Vereniging Milieudefensie (zie www.antenna.milieudefensiearnhem.nl/geschiedenis). Lid van De Groenen; deelnemer platform Kritisch Landbouw Beraad; deelnemer van Platform Arnhem Mondiaal; voorzitter Stichting Grondvest; redacteur van tijdschrift Grondvest. Medeoprichter en voorzitter van Stichting Sociale Databank Nederland. Voorzitter Bellamystichting. Voorzitter van de Sociale Volkspartij (voorheen AVP) zie www.volkspartij.eu.


Waarom gaat u in de politiek?:

Als ingezetene van een heel rijk land werd ik beroepshalve (o.a. in dienstverband bij GSD Arnhem) geconfronteerd met veel armoede, financieel, sociaal en cultureel. Dat allemaal in een land dat helemaal dichtgetimmerd lijkt met allerlei non gouvernementele hulpverleningsorganisaties. Dit heeft mij altijd bevreemd. Nu ik vanaf mijn pensionering mijn vrijwilligers activiteiten heb opgevoerd in de verschillende organisaties vind ik het stuitend dat de landelijke politiek en de overheid geen oog hebben voor de echte noden in het land waarvoor de vele burgerorganisaties zich inzetten. De landelijke politiek en overheid lijken zich zelfs af te zetten tegen de doelen van de burgerhulpverlening, om 'economische' redenen. Deelname aan het Nederlands Sociaal Forum zowel in 2004 als in 2006 heeft mij geleerd dat burgers en burgerorganisaties meer aan politiek moeten doen en meer en vaker moeten inspreken en oordelen dan 1 keer per 4 jaar tijdens het verkiezingscircus waar een paar grote partijen elkaar bestoken met opgeblazen futiliteiten, om de hete brei van menselijk noden heen dansen, luid verkondigend het evangelie van de God Mammon. Het moet anders Daarom ga ik in de politiek.

Wat gaat u doen als u in de kamer zit?

Als ik straks in de kamer zit - en ik hoop en verwacht met meerdere kandidaten van de Lijst 14 - dan zal ik mij sterk maken voor de hoogste prioriteit: Meer inspraak van de burger in de politiek.

Wat kunnen kiezers van u verwachten?

Ik beloof aan kiezers geen 'gouden bergen', die meer narigheid dan geluk brengen. Maar ik beloof wel dat ik mijn uiterste best zal doen de politiek te overtuigen van het grote goed van een welvaartsvast basisinkomen voor alle burgers in Nederland. Waarbij iedereen de mogelijkheid heeft om met de zekerheid van een basisinkomen na de verplichte basisscholing te kunnen kiezen voor verder studeren, voor werken parttime of fulltime, loondienst of zelfstandig. Of helemaal niet 'werken' om wat voor reden dan ook, bijv. onbetaald met hartstocht werken aan een maatschappelijk ideaal. Ik zal me inspannen om het kapitalistisch belastingsysteem dat het paard achter de wagen spant vervangen te krijgen door een mens en milieu sparend fiscaal systeem, sociaal en ecologisch. Zie verder mijn belastingvisie in "Verbeter de wereld, begin bij de fiscus" te vinden op de volgende websites.

Website:

  Huib Poortman (Lid van de Groenen) (De Groenen) (video)

  Paul Freriks (Sociale Volks Partij) (Paul's Weblog) (video)
  Visscher-Endeveld, E. (Lies) (Ideeën voor duurzame ontwikkeling) (video)
  van Aken, J.N.H. (Jan) (Partij voor de Waarheid) (video)
  Wortmann, E.J.S.A. (Edgar) (Belangen Van Comsument) (video)
  van Rooij, A.M.L. (Ad) (Ecologisch Kennis Centrum) (video)
  Tromp, T.C.H. (Theo) (St. Voorkoming Misbruik Genetische Manipulatie) (video)
  van der Beek, R.J.E.J. (Ronald) (Partij voor de Jongeren)
  Kuiper, T.R.M. (Micha) (Sociale Volks Partij (SVP)) (video) en MK
10 Dessing, M.P.W.M. (Martin) (Analyse invoering van de euro) (video)
11 Brockhus, R.M. (Rob) (Inspraakrecht met Kamerzetel 151) (video)
12  Haije, A.F. (Arno) (Internet Partij Nederland)
13  Fleeré, A.A.T. (André) (video)
14  Parmentier, J.A. (Jan) (Onderzoeker van recht en rechtsgang) (video)
15  Sweers, W.A. (Wim) (Stichting Grondvest en het Georgisme) (video)
16  Luiting, T. (Ton) Internet Partij Nederland (video)
17  Verlinden, R.A. (Robert) (Revolutionaire Partij Nederland) (video)