Lijst 14 was de eerste politieke partij die zonder naamsvermelding meedeed aan de Tweede Kamerverkiezingen

Micha Kuiper: ik vertrouw op de kracht van Lijst 14

Lijst 14 . . Geldpolitiek . . Kamerzetel 151 . . Klokkenluiders <===> SDN . . Crisisdebat

Informatie over gezondheidseffecten van genetisch gemanipuleerd voedsel

Lijst 14

Kandidaat: Drs. T.R.M. Kuiper (Micha)

Leeftijd: 36 jaar

Geboorteland: Nederland

Professie: Boekhouder (e-mail ) (online) (video)

Actief lid: Sociale Volkspartij (SVP)

          Klik voor video en een voorbeeld van chemische vergiftiging

Vier vragen

Waarom gaat u in de politiek?

Tijdens mijn 8-jarige werkervaring bij het Nederlands Platform Gentechnologie heb ik geleerd dat de regering voor de bevolking belangrijke informatie verzwijgt ten aanzien van de gezondheidseffecten van genetisch gemanipuleerd voedsel. Dit wordt toegelaten door een Kamermeerderheid (de regering heeft altijd een meerderheid in de Kamer). Pas wanneer politieke partijen denken electoraal winst te kunnen boeken, vallen ze hun eigen regering aan, maar alleen op punten waarbij de partijen eigenlijk van mening verschillen. Bij veel vuile zaakjes geldt echter het devies:

Niet wiebelen - we zitten allemaal in hetzelfde schuitje.

De huidige politieke partijen lijken verstrikt in een toneelspel. Ik denk dat enkele belangrijke zaken niet zozeer in Den Haag besproken moeten worden, maar door alle Nederlanders. Het kabinet vergadert achter gesloten deuren en de Tweede Kamer lijkt wel toneel - maar als het dan op stemmen aankomt liggen sommige zaken ineens anders...

De Europese Unie bijvoorbeeld: is dit alleen maar een mooi ideaal of is het (mede) een truuk om de democratie buiten spel te zetten?

Hoe kan het dat wanneer de democratisch gekozen Europees Parlementsleden en de Ministers van de lidstaten er samen niet uitkomen, de ambtenaren de uiteindelijke beslissing mogen nemen?

Wat gaat u doen als u in de kamer zit?

Allereerst: ik ga niet als een kip zonder kop de agenda van de regering volgen, bedolven onder de dossiers. Ik ga, in overleg met andere Partijen, belangrijke zaken op de agenda proberen te zetten.

Inspraak: In de kamer zit ik dicht bij het vuur. Alle dilemma's die daar spelen die ik belangrijk vind, wil ik via internet bekend maken zodat iedereen er zijn zegje over kan doen, en misschien er zijn of haar specialistische inside-kennis aan toe kan voegen. Op basis van de meningen en argumenten uit de samenleving wil ik mijn eigen standpunt bepalen.

Ik ben niet met handen en voeten gebonden aan een partijprogramma en of aan een partijbestuur, al sta ik voor de ideeën van mijn SVP (http://www.volkspartij.eu/) en steun ik Partijen als Nederland Transparant (http://nederlandtransparant.nl) en collega Partij voor de Waarheid (http://www.partijvoordewaarheid.nl/) (nummer 4 op de Lijstzondernaam). Maar ik heb in de eerste plaats mijn geweten en, heel belangrijk,  een methode om veranderingen te bewerkstelligen.

Als kleine partij kun je met het stemmen niet zoveel invloed hebben, maar met kritische vragen en debat des te meer. Ik zal het moeten hebben van mijn vermogen om andere Kamerleden, en het publiek, te laten zien wat er niet klopt. Dat gaat alleen als ik zelf in de Kamer zit. Er komt beslist een moment dat de bevolking doorkrijgt dat we massaal genept worden, op tal van terreinen. En dan lossen dingen zich vanzelf op, of ik nu links stem, of rechts. In VVD, PvdA en CDA zitten ook een boel goede mensen. Alleen, dit komt nu niet uit de verf, door het systeem. Dat zit namelijk duivels knap in elkaar, en de mensen laten zich bedriegen.

Wat kunnen kiezers van u verwachten?

Ik zal mij 100% inzetten voor het doorprikken van alle mythe's en sprookjes die Den Haag telkenmale uitstrooit over de bevolking (en over elkaar). Ik zal naar eer en geweten stemmen zoals ik denk dat de bevolking, de mensen die op mij stemmen, zouden willen, en niet zoals een of andere partij (in besloten vergadering) denkt dat het zou moeten. Ik wil alleen compromissen sluiten wanneer daar steun voor bestaat in de samenleving.

Ik denk dat Nederland geplunderd wordt. In het bijzonder wil ik wel eens weten waarom een bank als ABN-Amro geld mag uitlenen aan het publiek, terwijl ze het zelf NIET EENS in kas heeft, en daar dan wel rente over mag berekenen. Waarom vinden we dat goed?

En de aanslagen in New York van 11 september 2001: waren die onverwacht of heeft Bush boter op zijn hoofd? (Zou niet de eerste keer zijn, toch?) Waarvoor wagen onze soldaten nu precies hun leven in Irak en Afghanistan?

Ik wil pleiten voor het afschaffen van zoveel mogelijk regels. Laten we maar accepteren dat sommige dingen niet perfect zijn; met over-regulatie maak je het vaak alleen maar erger. Het probleem schuift steeds op, als het ware. Maar dit punt is niet de reden waarom ik in de politiek ga. Ik ga in de Kamer zitten omdat het zo niet langer kan. Er vallen doden.


Denk je nou echt in je ééntje iets te kunnen uitrichten?

Als ik net als de andere Kamerleden mezelf zou begraven in de dossiers, en dan spitsvondige debatten ging voeren om de anderen de loef af te steken, dan niet. Natuurlijk!

Wat ik in plaats daarvan wil doen, is de aandacht vestigen op enorme problemen en zoveel mogelijk in harmonie met de andere Kamerleden zoeken naar oplossingen daarvoor. Niet tegen elkaar maar met elkaar de Regering controleren, namens de burger.

Als ik een oplossing denk te hebben, wil ik die eerst aan het publiek voorleggen voor commentaar, en niet over de hoofden van bevolking heen beslissen. Maar voor we aan oplossingen kunnen denken, moeten we eerste de problemen erkennen. De bevolking voelt wel aan dat er van alles niet klopt in dit land, maar wat het precies is... Eerst moeten de problemen helder op tafel, en diverse collega's van Lijst 14 hebben samen een hele waslijst van problemen die veel te weinig aandacht hebben gehad, of waarvan men zelfs ten onrechte gelooft dat ze reeds opgelost zijn of helemaal niet bestaan. Je kunt je niet erger vergissen dan dat.

— Micha Kuiper (talk) 16:00, 13 Oct 2006 (CEST)

  Huib Poortman (Lid van de Groenen) (De Groenen) (video)

  Paul Freriks (Sociale Volks Partij) (Paul's Weblog) (video)
  Visscher-Endeveld, E. (Lies) (Ideeën voor duurzame ontwikkeling) (video)
  van Aken, J.N.H. (Jan) (Partij voor de Waarheid) (video)
  Wortmann, E.J.S.A. (Edgar) (Belangen Van Comsument) (video)
  van Rooij, A.M.L. (Ad) (Ecologisch Kennis Centrum) (video)
  Tromp, T.C.H. (Theo) (St. Voorkoming Misbruik Genetische Manipulatie) (video)
  van der Beek, R.J.E.J. (Ronald) (Partij voor de Jongeren)
  Kuiper, T.R.M. (Micha) (Sociale Volks Partij (SVP)) (video) en MK
10 Dessing, M.P.W.M. (Martin) (Analyse invoering van de euro) (video)
11 Brockhus, R.M. (Rob) (Inspraakrecht met Kamerzetel 151) (video)
12  Haije, A.F. (Arno) (Internet Partij Nederland)
13  Fleeré, A.A.T. (André) (Ervaringen met de Jeugdzorg) (video)
14  Parmentier, J.A. (Jan) (Onderzoeker van recht en rechtsgang) (video)
15  Sweers, W.A. (Wim) (Stichting Grondvest en het Georgisme) (video)
16  Luiting, T. (Ton) Internet Partij Nederland (video)
17  Verlinden, R.A. (Robert) (Revolutionaire Partij Nederland) (video)

Overzicht van de kieskringen met juiste documenten om te downloaden

Adressenlijst van de media en van de politieke partijen

  Kiesraadoverzicht van geregistreerde partijen voor de verkiezingen van de Tweede Kamer
  Overzicht van kiesdistricten van deelnemende partijen voor de parlementsverkiezingen
  Essentie van democratie is niet uw Kamerzetel maar het beleid van de regering controleren
  Aan alle besturen van partijen die in de Kiesraad zijn ingeschreven zenden wij dit bericht
  Betekenis van het stopbord op de kiesraadlijst m.b.t. het recht van inspraak in 't parlement
  Er dreigde in Nederland een andere politieke wind te gaan waaien! Namelijk ene Lijst 14
  Enkele klokkenluiders die nu nog vogelvrij zijn voor de maatschappelijke en politieke elite
  Lees toch eens wat over de misleiding over de staatsschuld en de gevaren van de aflossing
  Internationale Crisisdebat en 'Monetaire Alternatieve Systemen' in de Balie te Amsterdam
  Vragen, géén vragen !! voor Symposium Nulpunt Energie 19 april 2009 - Videoverslag

  Terug naar het begin