Ministerie van VROM aan het hoofd staat van criminele organisatie

EuroStaete . . . EKC homepage . . . . . Klokkenluiders <====> SDN . . . Schandpaal

Na vijftien jaar knokken heb ik eindelijk alle bewijzen boven tafel

Henry George (1839-1897): De Aarde behoort toe aan alle levende wezens

  VROM is een criminele organisatie

Wie had dat ooit kunnen denken; de Staat der Nederlanden is al vanaf 1996 voorzitter van een wereldwijd vertakte milieucriminele organisatie.


Door Ad van Rooij.

Na vijftien jaar knokken heb ik eindelijk alle bewijzen boven tafel waaruit de conclusie moet worden getrokken dat ons ministerie van VROM aan het hoofd staat van een enorme criminele organisatie. Hoe heeft het zo ver kunnen komen? Het antwoord daarop vindt u hieronder.

 1. De minister van VROM heeft de Bestrijdingsmiddelenwet goedgekeurd die geen rekening houdt met de afvalfase van het bestrijdingsmiddel.

 2. De minister van VROM (J.G.M. Alders) heeft in mei 1992 voor zo'n 35 Nederlandse houtimpregneerbedrijven de "Circulaire betreffende werkprogramma milieumaatregelen bij houtimpregneerbedrijven" vastgesteld. Overeenkomstig deze circulaire is aan alle Nederlandse houtimpregneerbedrijven milieuvergunning verleend. Deze circulaire houdt geen rekening met de gebruiks- en afvalfase van het geïmpregneerde hout dat door de Nederlandse houtimpregneerbedrijven op de markt wordt gebracht.

 3. De door de Minister van VROM onder de punten 1 en 2 genoemde ingebouwde tekortkomingen in wetgeving heeft tot gevolg gehad dat de metaalindustrie en ertssmelterijen (Billiton/Shell) tot op de dag van vandaag hun hoogproblematisch gevaarlijk afval met daarin zeer hoge concentraties arseen en chroom VI hebben kunnen omzetten tot het product 'bestrijdingsmiddel' om het vervolgens te verkopen aan de Nederlandse houtimpregneerbedrijven. Deze houtimpregneerbedrijven hebben vervolgens al vele jaren lang jaarlijks zo'n 900.000 kubieke meters schoon hout tot aan de kern toe vol kunnen persen met arseen en chroom VI en in de huizen en tuinen van zo'n 16 miljoen Nederlanders kunnen dumpen. Dit ondanks het feit dat arseen en chroom VI zwarte lijststoffen zijn en in het milieu brengen ervan, vanwege de stoffeneigenschappen, zoals giftigheid - waaronder carcinogeniteit, mutageniteit en teratogeniteit - afbreekbaarheid en (bio)accumulatie, die een ernstig risico inhouden in internationaal verband via een maximale brongerichte aanpak vermeden moet worden. Door deze door de minister van VROM ingebouwde tekortkomingen in wetgeving hebben de metaalindustrie en ertssmelterijen (Billiton/Shell) jarenlang hun hoogproblematisch gevaarlijk afval, met daarin zeer hoge concentraties aan arseen en chroom VI, kunnen verkopen in plaats van duur eeuwig op te laten opslaan, waartoe betreffende bedrijven wettelijk verplicht waren.

 4. Overeenkomstig de onder punt 3 beschreven wijze hebben de metaalindustrie en ertssmelterijen tot op heden zo'n 13 miljoen kilogram arseen en zo'n 30 miljoen kilogram chroom VI in het hout kunnen dumpen hetgeen daarna als sloophout vrijkomt. De minister van VROM is politiek volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor deze totale dumping van zo'n 43 miljoen kilogram arseen en chroom VI (zwarte lijststoffen) tot op heden in sloophout. De totale milieu- en gezondheidsschade als gevolg daarvan loopt in de honderden miljarden euro's en kan door de Staat der Nederlanden nooit meer worden opgebracht.

 5. Om onder de punt 4 genoemde honderden miljardenschade uit te komen heeft de veroorzakende minister van VROM het volgende bedacht: wij laten dit geïmpregneerde sloophout, zijnde gevaarlijk afval, onder de dekmantel van "biomassa" meeverbranden of meevergassen in de kolengestookte elektriciteitscentrales voor de opwekking van groene stroom. Dit met de gedachte om betreffende miljoenen kilogrammen arseen en chroom VI via de lucht en via het vrijkomende vliegas in cement, beton, asfalt en stenen verder te kunnen doordumpen. Zware metalen kunnen namelijk niet worden verbrand.
Als gevolg van hierboven beschreven verspreiding van tientallen miljoenen kilogrammen goed in water oplosbaar arseen en chroom VI zullen op termijn miljoenen mensen ziek worden tot dat de (kanker)dood erop volgt. Wanneer worden de verantwoordelijke ministers van VROM hiervoor ter verantwoording geroepen?

noot:(Ad van Rooij is milieu- en veiligheidskundige en betrokken bij het Ecologisch Kennis Centrum te Sint Oedenrode. Een overstelpende hoeveelheid informatie over de gevolgen van eco-terrorisme kunt u vinden op www.sdnl.nl/ekc.htm en in eerdere afleveringen van Kleintje Muurkrant, zie archief op www.stelling.nl/kleintje.)

Dit artikel is verschenen in Kleintje Muurkrant nr 378, 18 april 2003

  Columns
  Rubrieken bij SDN
  Pikmeer-arresten en ambtelijke immuniteit voor strafvervolging
  Verzoek om in cassatie in het belang van de wet het Pikmeer-arrest te herzien
  Sommige categorieën Nederlanders niet aan strafvervolging kunnen worden blootgesteld
  Homepage milieu-onderwerpen
  Homepage Edelchemie voor milieutechnologie
  Homepage van het Ecologisch Kennis Centrum (EKC)

  Terug naar het begin