Overheid als afperser met dwangsom wordt afgedekt door Justitie

EuroStaete . . EKC . . Klokkenluiders <===> SDN . . Wolmanzouten . . English

De Pikmeer-arresten van de Hoge Raad maken ambtenaren tot milieucriminelen

Ing. A.M.L. van Rooij is directeur van het Ecologisch Kennis Centrum in Stint-Oedenrode
    Justitie bevordert criminaliteit,
    de overheid verzwijgt dit


Iedereen moet weten, dat de rechters Mrs. Huurman-van Asten (als voorzitter), Bergkotte en Urlings (als raadsheren) van het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch zich schuldig maken aan het onrechtmatig weghalen van geld bij eerlijke burgers, zoals bij W. van Mill te Best. Zowel burgemeester en wethouders van de gemeente Best alsmede de Raad van State hebben beslist dat de heer Van Mill voor het houden van minder dan 30 papegaaien geen milieuvergunning nodig heeft.

    door Ad van Rooij

Betreffend besluit van de gemeente Best, alsmede de beslissing van de Raad van State, worden door deze rechters naar de prullenbak verwezen. Zij beslissen dat de heer van Mill voor het houden van tussen de 5 en 30 papegaaien milieuvergunningplichtig is. Dit omdat de heer van Mill tussen de 50 en 60 duizend gulden heeft geïnvesteerd in de kooiconstructies en zo'n 2 tot 3 duizend gulden per jaar aan voer en dierenartskosten uitgeeft. Een dergelijke investering kan geen hobby zijn volgens deze rechters van het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch, als zodanig wordt door hen op 16 februari 2001 bij arrest beslist. Hiervoor is een milieuvergunning vereist. De heer van Mill heeft deze niet; dus wij veroordelen hem hiervoor met een boete van duizend gulden of twintig dagen hechtenis.

    Hobbyisten opgelet!

Iedereen die voor zijn hobby meer dan 50.000 gulden heeft geïnvesteerd in de aanschaf van iets; zoals een auto, zweefvliegtuig, jacht, paard, duiven, crossmotor, muziekinstrument, enzovoorts moet hiervoor vanaf heden op grond van deze vaste jurisprudentie een milieuvergunning aanvragen. Heb je een dergelijke hobby zonder milieuvergunning pas op! De rechters Mrs. Huurman-van Asten, Bergkotte en Urlings veroordelen je hiervoor met een boete van tenminste 1.000 gulden of een gevangenisstraf van 20 dagen. Een dergelijk al jarenlang voortdurend machtsmisbruik binnen de rechterlijke macht, waar de familie van Mill te Best al die tijd zwaar onder heeft geleden, kan ik niet langer meer verdragen, dus laat deze beerput maar opengaan. Temeer daar de Familie van Mill al jarenlang in opdracht van justitie door de politie wordt geïntimideerd met vele onaangekondigde controles, zelfs op de zondagavond, om vogeltjes te tellen.

In het Eindhovens Dagblad van 23 maart 2001 schrijft de heer van Mill onder het kopje "politietekort" hierover letterlijk het volgende: "Met enige verbazing heb ik gelezen dat burgemeesters meer agenten eisen in verband met het tekort aan politie. De politie moet steeds vaker prioriteiten stellen, waardoor vooral preventie, service en maatwerk lijden onder de werkdruk. Toch vraag ik mij af wat de politie onder prioriteiten verstaat. In de gemeente waar ik woon heeft de politie mijns inziens tijd genoeg. Men heeft de tijd om 1 tot 2 maal in de week bij mensen onaangekondigd vogeltjes te gaan tellen in verband met controle op de Wet Milieubeheer. Zelfs de zondagavond wordt hiervoor gebruikt. Waarom dit zo vaak dient te gebeuren is mij een compleet raadsel. Volgens mij heeft de politie van deze gemeente of de verkeerde prioriteiten, of te weinig werkdruk, of is hier mogelijk sprake van een vorm van intimidatie. Misschien kunnen de omliggende gemeenten gebruik maken dan de diensten van deze politie."

Uit dat artikel kunt u tevens opmaken dat er in Nederland van een politietekort absoluut geen sprake is. Er is eerder sprake van een politieoverschot dat in opdracht van justitie eerlijke oprechte burgers moet intimideren. Al degenen die een kopie van het arrest 20.001604.00 van 16 februari 2001 van het Gerechtshof Den Bosch willen hebben, kunnen het daar opvragen. In geval het Gerechtshof dat weigert te verstrekken, kunt u bij mij terecht. Aan deze vorm van machtsmisbruik van de rechterlijke macht kan alleen een einde komen als dit artikel maximaal wordt verspreid. Ik wil u vragen dat te doen. Help de familie van Mill en alle Nederlanders die meer dan 50.000 gulden hebben geïnvesteerd in hun hobby!

(Ad van Rooij is hogere veiligheidskundige en betrokken bij het Ecologisch Kennis Centrum te Sint Oedenrode. Al hetgeen hij hierboven heeft geschreven kan hij staven met feitelijke bewijsstukken. Een overstelpende hoeveelheid informatie over dit soort zaken kunt u vinden bij de stichting Sociale Databank Nederland op internetadres www.sdnl.nl/ekc.htm)

    Dit artikel is verschenen in Kleintje Muurkrant nr 361, 26 oktober 2001

(Ad van Rooij is hogere veiligheidskundige en betrokken bij het Ecologisch Kennis Centrum te Sint Oedenrode. Al hetgeen hij hierboven heeft geschreven kan hij staven met feitelijke bewijsstukken. Een overstelpende hoeveelheid informatie over dit soort zaken kunt u vinden bij de stichting Sociale Databank Nederland op internetadres www.sdnl.nl/ekc.htm)