Collusie dicteert de Raad van State. De media zwijgen !!

EuroStaete . . EKC . . Klokkenluiders <===> SDN . . Wolmanzouten . . English

Collusie is een verstandhouding, ontstaan uit gemeenschappelijke belangen

    Collusie dicteert de Raad van State

De media zwijgen

Door Ad van Rooij

Henry George (1839-1897): De Aarde behoort toe aan alle levende wezens

Collusie is een heimelijke verstandhouding, ontstaan uit gemeenschappelijke belangen om het eigenbelang te doen prevaleren boven alles, ook boven wetten, Europese Richtlijnen en Verordeningen. Bij collusie misbruiken politici en hoge ambtenaren hun bevoegdheden om daarmee persoonlijk voordeel te hebben. Het Pikmeerarrest van de Hoge Raad zette enige jaren geleden hierover de deur wagenwijd open door ambtelijke misdrijven niet strafbaar te verklaren. Hierdoor is Nederland het 'collusieland' bij uitstek geworden.

Via staatsraad mr. J.M. Boll van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft het collusienetwerk 'vergiftigen omwille van de winst voor enkelen' binnen ons hoogste rechtscollege weten te infiltreren. Dit collusienetwerk bepaalt kennelijk hoe staatsraad mr. J.M. Boll in aangespannen rechtszaken uitspraak moet doen. In Nederland worden door dit collusienetwerk zo'n 32 houtimpregneerbedrijven gebruikt als dekmantel om jaarlijks honderdduizenden kilogrammen goed in water oplosbaar arseenzuur en chroomtrioxide in het milieu, oppervlaktewater en grondwater te brengen.

Met het op deze manier dumpen van levensgevaarlijk afval van de metaalindustrie en ertssmelterijen, via de houtimpregneerbedrijven, verdienen enkele witteboordcriminelen enorm veel geld ten koste van de gezondheid en het leven van alle Nederlanders. In het Eindhovens Dagblad van 9 september 2000 staat het artikel 'arsenicum is doodsgevaar voor helft Bengalezen'. Als uitleg bij dat artikel schrijft het Eindhovens Dagblad dat het arsenicum, dat van nature in het grondwater voorkomt in Bangladesh ruim de helft, krap 80 miljoen mensen, bedreigt met kanker omdat betreffend grondwater wordt gebruikt als drinkwater. De media verzwijgen al tien jaar lang voor hun lezers en kijkers dat onder de dekmantel van het KOMO-keur ons Ministerie van VROM jarenlang enorme bedragen aan milieusubsidie heeft uitgegeven voor het gebruik van met arseenzuur geïmpregneerd hout en derhalve voor de vergiftiging van ons toekomstig drinkwater met arsenicum.

De media verzwijgen al tien jaar lang dat via houtimpregneerbedrijf gebr. van Aarle B.V. te Sint Oedenrode jaarlijks duizenden kilogrammen arseenzuur en chroomtrioxide in ons oppervlaktewater en grondwater worden gebracht. Met het gevoegd uitspreken van de zaken nr's R03.90.3692, R03.91.2563, R03.91.3335, R03.92.2507, R03.91.2564, R03.93.3269, R03.91.2561 in de door de schrijver van dit artikel aangespannen rechtszaken heeft staatsraad mr. J.M. Boll weten te voorkomen dat de gebr. van Aarle B.V. op 4 september 1995 moest stoppen met het impregneren van hout. Mr. J.M. Boll is persoonlijk medeverantwoordelijk voor de tienduizenden kilogrammen arseenzuur en chroomtrioxide, die via het gewolmaniseerde hout van de gebr. van Aarle B.V. als dekmantel, na 4 september 1995 in ons oppervlaktewater en grondwater zijn gebracht.

Omdat de schrijver van dit artikel niet wenst dat op deze manier miljoenen Nederlanders aan kanker zullen sterven, heeft hij na 1995 op eigen kosten honderden procedures gevoerd. Het resultaat van al die procedures is dat de minister van VROM heeft besloten dat het op deze manier lozen van jaarlijks honderdduizenden kilogrammen arseenzuur en chroomtrioxide in ons oppervlaktewater en grondwater moet gaan stoppen. Dit neemt niet weg dat geheel Nederland al volgezet is met dit uitlogende zwaar giftige hout, dat moet worden opgeruimd. Het stoppen van deze grootschalige vergiftiging met arseenzuur en chroomtrioxide komt mr. J.M. Boll blijkbaar slecht uit. Hij ziet de schrijver van dit artikel als de grote boosdoener. Om die reden moet 'van Rooij' kost wat kost grote schade worden toegebracht, zodat hij financieel niet langer meer in staat zal zijn om tegen deze grootschalige (arsenicum)vergiftiging van ons toekomstig drinkwater te procederen.

Met de trucage van de corrupte uitspraak nr. 200002953/1 van 8 september 2000 heeft mr. J.M. Boll burgemeester en wethouders van Sint Oedenrode groen licht gegeven om onder oplegging van een dwangsom van f.25.000,- de schrijver van dit artikel te verplichten tot het opruimen van zijn 20 paarden, zodat hij de met toestemming van burgemeester en wethouders gebouwde paardenstallen leeg moet laten staan. De schade voor 'Van Rooij' als gevolg daarvan loopt in de honderdduizenden guldens. Dit artikel wil ik afsluiten met de volgende woorden:

    Als ik niet meer verder kan procederen tegen de grootschalige (arsenicum)vergiftiging van ons drinkwater, waarmee ik miljoenen mensen kan helpen, dan heeft staatsraad mr. J.M. Boll dit veroorzaakt, omdat met het stoppen van deze vergiftiging zijn persoonlijke belangen kennelijk niet zijn gediend.

Over 5 10 jaar kan het Eindhovens Dagblad dan éénzelfde artikel over ons Nederlanders schrijven als ze nu over de Bengalezen hebben geschreven; maar dan met de kop 'arsenicum is doodsgevaar voor helft Nederlanders'. Het Eindhovens Dagblad moet dan niet schrijven dat het hoge arsenicum gehalte van nature in het oppervlaktewater en grondwater zit en als zodanig in ons drinkwater terecht is gekomen, maar dat dit arsenicum door genoemd collusiecircuit er bewust is ingebracht. Het opzettelijk vergiftigen van de drinkwatervoorziening is de zwaarste criminele misdadige actie die je maar kunt bedenken. Keurt u dat goed?

Noot:
Ad van Rooij is hogere veiligheidskundige en betrokken bij het Ecologisch Kennis Centrum te Sint Oedenrode. Al hetgeen hij hierboven over collusie binnen de Raad van State heeft geschreven kan hij staven met feitelijke bewijsstukken. Een overstelpende hoeveelheid informatie over dit soort zaken kunt u vinden bij de Stichting Sociale Databank Nederland, websiteadres: www.sdnl.nl/ekc.htm