Essentie van democratie is niet uw Kamerzetel, maar of een onderwerp ter sprake komt. Met KAMERZETEL 151 kan dat...!!

De vraag is: "Waar komen toch al die miljarden vandaan? Moeten we daarover rente betalen?"

EKC . . . Kamerzetel 151 . . . Klokkenluiders <====> SDN . . . Crisisdebat

De overheid is verantwoordelijk voor vergiftiging van het milieu

Aantekenen, 13 mei 1998


Aan de Staat der Nederlanden,
ter attentie van de Minister-president,
Ministerie van Algemene Zaken,
Binnenhof 20, 2513 AA Den Haag. (Fax: 070-3564683)


  Betreft: SCHADECLAIM

Excellentie,

bijgaand treft u per aangetekende brief een aantal ondertekende schadeclaim aan welke gebaseerd zijn op de het arrest, nummer 116/1996/735/932 d.d. 19-02-1998, van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.

Wij verzoeken u om binnen de daarvoor geldende termijn te reageren en een schriftelijke ontvangstbevestiging van deze claim individueel toe te zenden.

Hoogachtend,

  
  
  
 • B.J.L. Papendorp Lingedijk 146 4196 HE Tricht
 • drs. T.R.M. Kuiper prof. Wentlaan 2 3571 GC Utrecht
 • P. Mensonides Wilhelminalaan 36 3851 XW Ermelo
 • H. Schoch Schagensteeg 18 2312 VM Leiden
 • Ewout Graberg Hoekweg 15 7345 CA Apeldoorn
 • mr. E.L. Brinkman Mainelaan 88 5627 VG Eindhoven
 • C.J.L.M. Simons D.J. Jittastraat 1 5042 MX Tilburg
 • A.G. Tol Molenweg 20 2995 BL Heerjansdam
 • R.Th.M. Verberne Broenenhoup 6 6035 SV Ospel
 • L. v. Oostwaard Kerkakkers 5 5731 BS Mierlo
 • Reners-Jansen Meidoornstraat 1 3380 Glabbeek (B)
i.o. R.M. Brockhus

 

Datum:    13 mei               Plaats:    Huizen      

Publicatie bij de St. Sociale Databank Nederland: claim-4.htm