Essentie van democratie is niet uw Kamerzetel, maar of een onderwerp ter sprake komt. Met KAMERZETEL 151 kan dat...!!

De vraag is: "Waar komen toch al die miljarden vandaan? Moeten we daarover rente betalen?"

EKC . . . Kamerzetel 151 . . . Klokkenluiders <====> SDN . . . Crisisdebat

Schadeclaims wegens ARSENICUM-vergiftiging

De overheid is verantwoordelijk voor vergiftiging van het milieu

Buiten kijf kan gesteld worden dat in Nederland de overheid de eigen inwoners verregaand onvoldoende heeft ingelicht over het gebruik van arsenicum op grote schaal en over de risico's van het diffuus in het milieu verspreiden van enorme hoeveelheden arsenicum via geïmpregneerd hout. De medische dreiging is er: vergiftiging, kanker en genetische schade.

Er lijkt geen enkele reden te zijn waarom u - en eigenlijk een ieder van ons - niet een schadeclaim van zeg € 5.000 zou indienen bij de Staat der Nederlanden op basis van het recente en glasheldere arrest d.d. 19 februari 1998 van het Hof voor de Rechten van de Mens in de zaak van Manfredonia tegen de Staat Italië. Per slot van rekening leven wij vandaag de dag in een verenigd Europa.

U zou een schadeclaim kunnen indienen conform de hierna volgende formulering, deze te richten aan de Staat der Nederlanden, en opsturen ter attentie van:

    de Minister-president,
    Ministerie van Algemene Zaken,
    Binnenhof 20, 2513 AA Den Haag, of:
    Postbus 20001 2500 EA Den Haag.

Dit wegens het in het milieu brengen, of door derden laten brengen van arsenicum; en dat zonder medeweten van de burgers en zonder dat dezen door de overheid zelfs maar op minimale basis geïnformeerd zijn over de gigantische risico's daarvan in de vorm van kanker en genetische schade. Deze claim is gebaseerd op het arrest nr. 116/1996/735/932 d.d. 19-02-1998 van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.

Wanneer u niet zelf voor de (aangetekende) indiening en afwikkeling (invordering) wilt zorgen, kunt u uw schadeclaim ook laten indienen en afhandelen door het Ecologisch Kennis Centrum dat in ruime mate beschikt over de terzake noodzakelijke deskundigheid:


't Achterom 9a
5491 XD Sint Oedenrode
Tel. 0413-490387
Fax. 0413-490386


De administratieve kosten voor registratie en indienen bedragen € 50. Verder richt het EKC zich op een vergoeding van 10% van de door de Staat te realiseren schadecompensatie. Voor nadere info, bel of fax !