Kies met de komende verkiezingen een lokale partij


EKC homepage . . . . . SDN Homepage . . . . Schandpaal

Cees de Bruin roept op om bij de komende gemeenteraadsverkiezingen niet te stemmen op landelijke partijen, maar uitsluitend op de lokale. Daarmee wil hij een signaal afgeven aan Den Haag om de integriteit in de politiek te laten herstellen

Laat de burger niet slapen, wakkere krant!

29 januari 2002

Tot voor kort had ik de naïeve gedachte dat het zin heeft om gedachten te ventileren vis een krant Overgebleven is dat ik ze blijf ventileren. Het 'via de krant heb' ik laten vallen. Dat werkt niet namelijk. En logisch natuurlijk dat het zo verloopt. Kranten draaien gewoon mee in het financieel/politieke machtscircus en zitten, ondanks de vrijheid van meningsuiting en persvrijheid, met handen en voeten gebonden aan politiek.

Gecontroleerd kritisch mag, zolang het machthebbers niet hindert en de burger het idee houdt dat hij zijn mening mag zeggen. Zodra zijn mening echter raakt aan de wortels van het machtsbolwerk is publicatie taboe of wordt het mechanisme van gemeenschappelijk volksbedrog in werking gesteld. Er worden één of enkele zondebokken aangewezen die moeten hangen. De politiek hult zich in stilzwijgen of mompelt wat vage excuses maar blijft gewoon zitten. Komt het toch tot parlementaire enquête, dan mogen de dames en heren zich nota bene zich eerst een aantal weken flink oefenen in het beantwoorden c.q. ontwijken van vragen, al dan niet overgoten met krokodillentranen.

De barbertjes worden genadeloos, onvoorbereid een de tand gevoeld. Soms worden zij vooraf reeds 'kaltgestellt'. En wat doen de wakkere kranten van Nederland, omdat een wakker Nederland niet bestaat? Zij doen lusteloos verslag van wat iedereen al op de TV kon zien, maar prikken zeker de politieke ballon niet lek Zij beseffen dat linkse en rechtse politiek hoofdbestanddeel zijn van een financiële koek waarvan zij onbeperkt kunnen peuzelen, zolang zij gecontroleerd persvrijheid beoefenen. Want voorwaarde voor hun succes is zorgen dat de kiezers zich blijvend tegen elkaar laten uitspelen in nietszeggende politieke partijen en dat de bonzen ongemoeid blijven.

Wanneer wordt Nederland echt wakker?

Cees H.M. de Bruin,
Nes-Boarnsterhim

P.s. Dit artikel van 12 maart 1999 werd door de redactie van de Telegraaf geweigerd. Waarvan akte...!!!