CDA vindt inkomensverschillen te groot worden

Euroblunder . . . Kamerzetel 151 . . . Klokkenluiders <====> SDN . . . Crisisdebat

Komen de graaicultuur en liberalisering dan toch tot stilstand?


van 5 december 1996

Van onze verslaggeefster


DEN HAAG - De inkomensverschillen worden te groot in Nederland. De Tweede Kamerfractie van het CDA vindt dat Nederland niet alleen een 'armoedeprobleem' heeft, maar ook een verrijkingsprobleem'.

Kamerlid G. de Jong vraagt vandaag in het kamerdebat over de begroting van Sociale Zaken en Werkgelegenheid het kabinet die 'verrijking' een halt toe te roepen. De Jong verbindt aan de oproep ook een mea culpa. 'Mijn partij heeft er in de jaren tachtig aan meegewerkt dat de inkomensverschillen groter werden. De lagere inkomens bleven achter in groei. Maar inmiddels geldt voor ons: genoeg is genoeg. Wij voldoen aan de normen voor toelating tot de Economische en Monetaire Unie.' De Jong zegt dat zijn hele fractie hem steunt in deze opstelling. 'Niemand maakt bezwaar tegen mijn inbreng voor het begrotingsdebat.'

De CDA-fractie slikt eerdere kritiek op de additionele banenplannen van minister Melkert van Sociale Zaken in. De Jong noemt een deel van de kritiek van anderen op de banenplannen van Melkert 'schijnheilig'. De Jong: 'Er zou verdringing van werknemers door werklozen plaatsvinden. Maar de langdurig werkloze is diegene die het meest verdrongen is.'

De regeringsfracties zullen het minister Melkert niet lastig maken in het begrotingsdebat. VVD'er Klein Molekamp: 'We zijn mild gestemd'. D66'er Bakker: 'Dit is het sociaalste kabinet van de afgelopen twintig jaar.' Toch zijn beide fracties ontevreden over de mate waarin Melkert banengroei in de marktsector bevordert.

De VVD wil een verlaging van het minimumloon. Samen met D66 en het CDA opperen de liberalen tevens voor het invoeren van een dienstenbonnensysteem. Via dat systeem kunnen werklozen bijverdienen door klussen te verrichten voor particulieren. Die particulieren moeten de kosten als fiscale aftrekpost kunnen opvoeren.

De PvdA, die de eigen minister voluit steunt, vraagt om meer experimenten met een productieheffing. Volgens dat systeem, uitgewerkt door onderzoeker P. van Elswijk, betaalt een bedrijf sociale premies als percentage van de omzet in plaats van een percentage over lonen. Het stimuleert een bedrijf om te investeren in extra personeel. Het CDA steunt die gedachte. GroenLinks zal verhoging van de uitkeringen bepleiten voor werklozen die langer dan drie jaar zonder werk zitten. Ook wil de fractie de lonen voor banenpoolers verhogen.
Wij kunnen u de informatie over armoede niet onthouden !!