Beschaving van 'n land is af te meten aan het aantal daklozen, armen en voedselbanken om te concurreren met het buitenland!

Website Sociale Databank Nederland op cd-rom

Kiesdistricten . . Advies . . . Kiesregister . . SDN . . Mens & spirit . . EuroStaete

De eerste cd-rom met de website van Sociale Databank Nederland is op 25 april 2000 'n feit

Video- en tv-presentaties (alleen voor cd-rom) _

Geadresseerden die al een cd-rom ontvingen
Geadresseerden die de originele cd-rom met ontvingen


Website Sociale Databank Nederland op cd-rom

SDN op cd-rom

Directe democratie via Internet

EUREKA! riep Archimedes uit; en na die kreet van inzicht rende hij naakt de straat op.

Wij hopen de leden van de Eerste en Tweede Kamer net zo in extase te kunnen brengen. Want na het paasreces overhandigt de Sociale Databank Nederland SDN aan 'n prominent lid van de Tweede Kamer en aan de receptie voor alle leden van ons parlement dit bericht met een cd-rom, waarop de gehele inhoud van de internet-site van de SDN staat. Bovendien bevat deze cd-rom acht video-interviews met tv-uitzendingen van Twee Vandaag, de RVU en TV-Brabant enz.

Particulieren en bedrijven hebben de middelen bijeengebracht om de publicatie van de cd-rom, waaraan jaren is gewerkt, te bekostigen. Zij begrijpen dat het huidige beleid aangaande Milieu, Economie en Recht fundamenteel en totaal faalt. Al te veel denkt men in termen van oneindige groei en subsidieert men schijnoplossingen die later dan weer leiden tot nog grotere problemen. Al te vaak is er sprake van criminele samenspanning en corruptie tot aan het hoogste niveau.

De beste toegang tot de inhoud van de cd-rom is via de serie tv- en videobeelden vanaf het startscherm. Daarmee hebt u in grote lijnen zicht op de opbouw van de SDN-website en kunt u aansluitend verder zoeken naar meer specifieke kwesties. Met het oog op de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen wordt deze cd-rom in duizenden exemplaren uitgebracht.

Directe democratie via Internet

Op de verzendlijst staan:

 • Hare Majesteit de Koningin
 • De leden van Eerste en Tweede Kamer
 • De Ministers en Staatssecretarissen van het kabinet Kok
 • SG's en DG's van de ministeries
 • Het College van Procureurs-generaal
 • De Commissarissen van de Koningin
 • De Colleges van Gedeputeerde Staten
 • De Presidenten van Rechtbanken, Gerechtshoven en de Hoge Raad
 • De omroepen in Hilversum, de grote dagbladen en persagentschappen
 • Hoogleraren en universiteiten
 • Raad van State, Rekenkamer, Nationale Ombudsman
 • Maatschappelijke organisaties van werkgevers en werknemers
 • Europese instanties en organisaties
 • Diegenen waarvan wij denken dat zij zouden moeten weten, enz. enz.

Wij menen dat de bezitter van een cd-rom van Stichting Sociale Databank Nederland geacht kan worden de inhoud ervan te kennen.


SDN-redactie: Westkade 227, 1273 RJ Huizen 	
        Website: http://www.sdnl.nl - E-mail sdn@planet.nl
        Telefoon: 035-5244141
        De cd-rom is verkrijgbaar via de boekhandel: ISBN 90 805586 13

E-mail aan de Sociale Databank Nederland
Website http://www.sdnl.nl