Het cadeau van de minima voor de aflossing van de staatsschuld

EuroStaete . . Kamerzetel 151 . . Klokkenluiders <==> SDN . . Staatsschuld . . Discussie . . Crisisdebat

Waar blijft de deurwaarder om aflossing van de staatsschuld te eisen?

Ministerie van Sociale Zaken zegt niets te weten van koopkrachteffect minima

ALSTUBLIEFT...

Hierbij bied ik, Robert M. Brockhus aan alle Tweede Kamerfracties en aan de regering de door Hare Majesteit aangekondigde koopkrachtverbetering van een hele dag aan.

Deze koopkrachtmutatie schenk ik u als bijdrage voor het verminderen van de staatsschuld, zodat mijn kinderen over 50 jaar geen rente meer hoeven betalen aan de beleggers. Ik ben mij bewust dat ik een schuld heb van 30.000 gulden aan de beleggers. Door vorige regeringen en door het perpetuum mobile van de rente op rente is die gegroeid naar zo'n 530 miljard gulden.

Om vast te kunnen stellen hoe groot mijn cadeau aan u zal zijn moet ik eerst wat vragen stellen waarvan de antwoorden bij benadering de werkelijkheid weergeven. Graag omgaand antwoord.

Vragen:

 1. U, regering en parlement achten verhoging van de minimumuitkering voor gezinnen met kinderen noodzakelijk, zodat hun inkomen met 2 procent stijgt. Is bij 'n inflatie van 2,5 procent dan niet sprake van een reële achteruitgang van een half procent?

 2. Geldt de verhoging van 1 procent voor de overige minima - waarvan het niveau sinds Keerpunt '81 door uw toedoen met 28 procent is gedaald - inclusief of exclusief de inflatiecomponent?

 3. Is de verhoging van de BTW naar 19 procent verwerkt in die koopkrachtmutatie?

 4. Zijn andere lastenverzwaringen als gevolg van privatisering (zoals openbaar vervoer, studiematerialen, telecommunicatiekosten, de elektronische snelweg enz) verwerkt in de koopkrachtverbetering die u aankondigt?

 5. Wat is koopkracht? Is koopkracht dat wat minima aan 'geld' krijgen uitgekeerd, of is dat het bedrag dat vrij te besteden is na aftrek van de verplichte uitgaven?

 6. Hoeveel bedraagt het verschil tussen de twee getallen in vraag 5 en per dag?

 7. Hoeveel financiële en vermogensrijkdom bezit Nederland als natie?

 8. Hoeveel is bezittend Nederland in de afgelopen 5 jaar rijker geworden (in miljarden) door waardevermeerdering, rente en winst, zonder dat daarvoor gewerkt is?

 9. Waarom is vermogenswinst vrijwel geheel onbelast, en wat is sociaal-democratie?

 10. Bent u blij met mijn cadeau? En kan ik nu ook op internet en op vakantie?


P.s.

  Zou u niet eens met onze crediteuren gaan praten over 'schuldsanering', afboeking, afwaardering en kwijtschelding? Dat vermindert ook hun schuld aan de samenleving.


Rob Brockhus
Westkade 227
1273 RJ Huizen
035-5244141

Website: www.sdnl.nl op 24 september 1999


Verwachte koopkrachtmutatie van een dag van de minima

CNV
SDN-rubrieken
Ecologisch Kennis Centrum
Prijsontwikkeling volgens HP/de Tijd