Actuele verslagen en commentaren om onwaarheden en ontbrekende vragen van de commissie over de Bijlmerramp


Burgers & Bijlmer . . Bijlmer enquête . . Doemvlucht <===> Kamerzetel 151. . SDN . . Heijboer

Martin de Schrijver kritiseert Pierre Heijboer
over de landing op het water van de El Al Boeing

Geachte heer Heijboer

Met grote belangstelling heb ik kennis genomen van Uw artikelen gepubliceerd op het internet. Naar aanleiding van deze artikelen zou ik toch enige kanttekeningen willen maken omtrent de geloofwaardigheden van deze artikelen. Ten eerste stelt U dat de Boeing een noodlanding had moeten maken op het IJsselmeer omdat dit de beste overlevingkans gaf.

    Pertinent onjuist.

De deskundigen waar U op doelt zijn waarschijnlijk de spreekwoordelijke stuurlui aan de wal. Ik heb nog nooit een piloot gesproken die in dit geval voor een IJselmeerlanding had gekozen. Water is nl. in de eerste plaats veel harder dan U denkt! (Duik maar eens plat met de buik van een plank in het zwembad af) en tevens is de voorspelbaarheid van het oppervlak te groot om het hierop te wagen. Wanneer het toestel het wateroppervlak raakt zal het met grote waarschijnlijkheid opgezogen worden door het water en als gevolg daarvan over de kop schieten. Al zou het dan wel gedaan worden dan is er alleen dan een kans van slagen wanneer het toestel goed controleerbaar is en over voldoende vermogen beschikt om eventuele correcties uit te voeren. Ik durf dan ook te beweren dat er van de El Al Boeing slechts schroot was overgebleven.

Vliegtechnisch is het zo dat het toestel de beste kans had om op een baan te landen. In dit geval zal het toestel sneller dan normaal aan vliegen op de baan. Dit omdat tijdens de vlucht vooral de snelheid goed in de gaten gehouden moet worden. Bij het verliezen van snelheid is de kans op een overtreksituatie zeer groot en door het ontbreken van het vermogen van twee motoren komt met toestel er dan niet meer uit. De crew krijgt dan ook toestemming om elke gewenste snelheid te gebruiken "speed is all yours".

De maximale snelheid beneden de 10.000 ft is nl 250 knopen. Zolang het toestel horizontaal kan vliegen (en dat heeft het volgens o.a. Klaas Wilting) en de snelheid erin kan houden is er in principe niets aan de hand. In zo'n geval kan het toestel zelfs nog naar Tel-Aviv doorvliegen. Want ook daar is een 747 voor berekend! Toch heeft de crew gekozen voor een onmiddellijke terugkeer. Waarom? Daar kan men slechts naar gissen, ook U! Maar zeker is het voor mij dat het met het vliegsituatie op dat moment te maken had.

Nog een stelling waar ik moeite mee heb is dat U stelt dat motor 4 te zien is vanuit het cockpitraam en dat de piloten het dus geweten hebben dat ze eraf waren en dit aangaven met "Lost engine 3 and 4". U zou Uw eigen teksten eens moeten nalezen. Dan zult U lezen dat U U zelf tegenspreekt. Eerst stelt U nl. dat motor 4 bijna geheel te zien is en later stelt U dat hij geheel te zien is. Ronduit misleidend en niet waar wat U stelt.

  • Ten eerste, motor nummer 4 is, wanneer je met de neus plat tegen het raam drukt voor een gedeelte te zien. Het is maar waar je tijd voor neemt in deze situatie!
  • Ten tweede, vlak voor de crash geeft de bemanning aan, engine 3 and 4 inoperative! Tot twee keer toe. U mag het zelf vertalen wat dat betekent.

Ik durf dan ook te beweren dat de bemanning niet heeft geweten dat ze eraf waren. Ook stelt U vraagtekens bij het startgewicht door te suggereren dat de Jumbo te zwaar zou zijn vertrokken. Als U het aan Uw deskundigen vraagt dan zullen zij U vertellen dat deze 747 op ongeveer 85% van zijn startgewicht is weggegaan. Dit omdat op deze "korte vlucht" van een Jumbo niet het maximumstartgewicht bepalend is maar het landingsgewicht de doorslag geeft van het startgewicht. Wanneer het toestel boven het maximale startgewicht was weggegaan dan zou het ver boven zijn maximum landingsgewicht aankomen in Tel-Aviv. En daar houden vliegtuigen niet zo van.

De stelling die mij nog het meest tegenstaat is dat U de suggestie wekt dat de crew de Jumbo expres heeft laten crashen om naar de 27 te gaan. Heeft U dat al eens tegen de nabestaanden van de El Al bemanning gezegd! Ze zullen het u in dank afnemen. Het is jammer te moeten constateren dat U klaarblijkelijk de realiteit uit het oog bent verloren in deze zaak.

Ik vraag mij af welke deskundigen U heeft gevraagd om informatie. Dit zou ik graag willen weten. Ik neem aan dat U voor de vliegtechnische zaken informatie heeft opgevraagd bij de Nederlandse Vereniging van Verkeersvliegers. Zij zullen U graag te woord staan. Ook zou ik graag willen weten of U soortgelijke voorvallen hebt bestudeerd om een vergelijking te trekken met deze ramp. Zou U mij daarover kunnen informeren. Nog een vraag die ik graag aan Uw adres wil stellen is, heeft U ooit contact gezocht met de nabestaanden uit het vliegtuig?

Met vriendelijke groet, Martin de Schrijver