Nederland ontbeert een Grondwettelijk Hof als enig land in Europa. Rechterlijke willekeur is dan ook dagelijkse praktijk

Integriteit Rechterlijke Macht: 'Rechters of vriendjes?'

IRM . . Juristen . . EU Grondwet <==> SDN . . Klokkenluider . . Jeugdzorg . . Burhoven

Correspondentie van gemachtigd EKC in het belang van cliënt drs. N.C. Burhoven Jaspers

Henry George (1839-1897): De Aarde behoort toe aan alle levende wezens


    't Achterom 9a,
    5491 XD Sint Oedenrode
    Tel. 0413-490387
    Fax. 0413-490386


Katholiek Nieuwsblad: Procureur-Generaal mr. Ten Kate uitsmijter van de Hoge Raad


Verzoek om informatie op grond van de Wet Openbaarheid van Bestuur
naar aanleiding van uw brief van 19 april 1999, kenmerk: AFZ 1999-888U.

Aandacht voor de brief aan u d.d. 22 juni 2000 en de brief d.d. 13 juli 2000
van Mr. Huijsson namens de Staatssecretaris van Financiën

Aandacht voor 'n 8-tal briefwisselingen van Drs. N.C. Burhoven Jaspers MBA
met de Staatssecretaris van Financiën van 22 juni tot 10 augustus 2000.

Herhaalde attentie voor 10 brieven vanaf 22 juni tot 24 augustus 2000 en het met
voeten treden van elementaire gedragsregels, gestoeld op basale fatsoensnormen

Brief aan de minister van Financiën van Drs. N.C. Burhoven Jaspers MBA met
bezwaarschrift tegen diens besluit van 10 augustus 2000, kenmerk BOB 2000-00449 U

Reactie op de brief van de president van de Algemene Rekenkamer Mw. Drs. S.J. Stuiveling
en de merkwaardige benoeming van Mw. Mr. M.C.M. de Kroon bij Gerechtshof Arnhem

Minister van Financiën Drs. G. Zalm met bezwaarschrift tegen zijn besluit van 10 augustus 2000,
kenmerk BOB 2000-00449U en ons schrijven d.d. 19 september 2000; kenmerk NBJ/19090/BZ

Drs. N.C. Burhoven Jaspers MBA / Beroepschrift tegen het besluit van 24 november 2000,
kenmerk: WJB 2000/1227 M, van de minister van Financiën. drs. G. Zalm

Op grond van de volgende 'beroepsgronden' kan het in geding zijnde besluit nooit in stand blijven,
omdat de minister van Financiën zich schuldig maakte aan détournement de pouvoir.

Brief van H. van Goor aan de President van het Gerechtshof te Arnhem Mr. L.R. van der Weij
inzake benoeming raadsheren en de kwestie De Kroon, Kooijmans, Valk

Tweede brief van H. van Goor aan de President van het Gerechtshof te Arnhem Mr. L.R. van der Weij
inzake het proefschrift van Dr. Mr. M.F.J.M. de Werd m.b.t. de promotie tot Raadsheer

Brandbrief aan de presidenten van rechtbanken over de benoeming van hun rechters en de integriteit van de Rechterlijke Macht

Brief aan Arnhemse Gerechtshofpresident Mr. L.R. van der Weij betreffende Mr. M.C.M. de Kroon,
en het antecedentenregister over raadsheren waarvoor u verantwoordelijkheid bent

Definitieve versie van de brief aan Arnhemse Gerechtshofpresident Mr. L.R. van der Weij betreffende
Mr. M.C.M. de Kroon, en het antecedentenregister over raadsheren waarvoor u verantwoordelijkheid bent

Tweede brief van R.M. Brockhus aan de President van het Gerechtshof te Arnhem Mr. L.R. van der Weij
met verwijzing naar "Gerookte zalm met harde noten en magistrale parachutisten"

Antecedenten van mr. M.C.M. de Kroon mijn ex-echtgenote

Katholiek Nieuwsblad: Integriteit Rechterlijke Macht: 'Rechters of vriendjes?'