Drs. N.C. Burhove Jaspers was hoofdsamensteller van het IRM-rapport m.b.t. de bijbanen van juristen in Nederland

Authentieke handtekeningen

IRM . . Juristen . . EU Grondwet <==> SDN . . Klokkenluider . . N.C. Burhoven

De echtheidsverklaring van Bureau Nomden


Handgeschreven opdracht aan de Bank
Transcript van deze brief
Reactie van de Zwitserse bank op deze brief
Terug naar de brief aan de Procureur-generaal