Drs. N.C. Burhove Jaspers was hoofdsamensteller van het IRM-rapport m.b.t. de bijbanen van juristen in Nederland

De democratische controle laat het ernstig afweten

IRM . . Juristen . . EU Grondwet <==> SDN . . Klokkenluider . . N.C. Burhoven

De democratische controle op de rechtspraak laat het ernstig afweten

10 januari 2002

MET DE RECHTER MEE

Oude Wijn....

Het schemert nog als ik het gerechtsgebouw betreed. Ik ben met de trein gekomen. Het zal wel toeval zijn, maar voor het eerst in maanden had die geen vertraging. Als dat zo doorgaat, redt de nieuwe NS-directie het wel, dunkt mij.

In de hal is de bode doende met het ombouwen van de koffieautomaat voor de euro. Hij wenst mij een gelukkig nieuwjaar. "Heb je het nieuwe bord al gezien", vraagt hij vervolgens. "Bij de voordeur." Het was me nog niet opgevallen, maar nu zie ik het. 'Arrondissementsrechtbank Haarlem' staat er met vette letters geschreven. 'Vestiging Zaandam, Sector Kanton.' En zo is het maar net. Het kantongerecht Zaandam is met ingang van 1 januari opgeheven, net zoals alle andere kantongerechten in het land. We hebben het een dikke 160 jaar volgehouden. Maar nu is het sprookje uit. We zijn samengevoegd met de rechtbanken. Een fusie dus. Of liever gezegd een overname, want de kantongerechten zijn maar klein.

Gelukkig zitten we niet zonder werk. Alle kantonrechters zijn immers met één pennenstreek benoemd tot vice-president in de rechtbank. Dat lijkt een hele promotie, maar het salaris blijft gelijk. Wij mogen ons overigens kantonrechter blijven noemen en ons oude werk blijven doen, de zogeheten kantonzaken. Er verandert dus weinig, zo lijkt het. Oude wijn in nieuwe zakken. Maar dat valt nog maar te bezien. Per 1 januari is immers tevens een vernieuwd procesrecht van kracht geworden. Daarbij gaat het om de spelregels die we in rechtszaken moeten volgen. Heel belangrijk dus. Want ga je in de fout, dan verlies je het proces. Ook al had je gelijk. Voor de kantonzaken, waar mensen zonder advocaat mogen procederen, golden speciale regels. Dat is nu grotendeels teruggedraaid. Het nieuwe procesrecht geldt voor alle zaken, of het nu om een paar tientjes gaat of om tien miljoen euro.

Hoe de zelf procederende burger daarmee uit de voeten moet, is mij een raadsel. Nalezen in de wet zal wel niet lukken, al was het maar door het advocatenjargon waarvan die is vergeven. Zo kon een gedaagde voor. heen een tegenvordering instellen tegen de eiser. Thans heet dat een eis in reconventie. Vroeger werden partijen in de gelegenheid gesteld hun standpunten schriftelijk nader toe te lichten. Thans zullen zij voor repliek dan wel voor dupliek moeten concluderen. Hocus Pocus Pilatus Pas! Gooi het maar in mijn hoge hoed. Is dat erg? Een van de verworvenheden van de Franse revolutie was nu juist dat de burger voortaan zelf in de wet kon nalezen wat zijn rechten en plichten waren. Zodat hij niet langer geringeloord zou worden door een kleine kliek machthebbers die het ongeschreven recht naar eigen inzicht kon uitleggen. Tja.

In Nederland bepaalt een relatief kleine groep 'deskundigen' wat rechtens is. Zij bepaalt niet alleen hoe de wet luidt, maar ook hoe die moet worden uitgelegd, waarbij de nadruk steeds meer op het laatste komt te liggen. Formeel klopt het. Alles blijft binnen de door de grondwet en de internationale verdragen getrokken grenzen. Wij leven in een democratische rechtsstaat. Maar feitelijk maken de juristen, de regenten van tegenwoordig, de dienst uit. Wetten die de mensen zelf kunnen lezen en begrijpen zijn dus niet nodig. Zo bezien is er sinds 1789 weinig veranderd. Al dragen we geen pruiken meer. De auteur, mr. F. Visser, is kantonrechter en beslecht in het tv-programma 'De rijdende rechter' geschillen tussen burgers.

KOPIE: Internet burhoven.htm

Integriteit Rechterlijke Macht
Homepage drs. N.C. Burhoven jaspers MBA
Criminaliteit Overheid Onderschat zegt Prof. Van den Heuvel
Rechtmatigheid proces aan president Mr. S.K. Martens voorgelegd
Principiële analyse van recht en verantwoordelijkheid van de Hoge Raad der Nederlanden

Zie ook:

Wij leven in een polderdictatuur. Het wrakingsrecht tegen rechterlijke willekeur is afgepakt
Straatsburg geeft nekslag aan wrakingsrecht. Wrakingsrecht is nu een bot wapen
De uitsmijter van de Hoge Raad: Mr. Ten Kate is Procureur-Generaal bij de Hoge Raad
Rechters of vriendjes ? De integriteit van de rechterlijke macht staat op het spel...!
Gerookte Zalm en Harde Noten. Overzicht van correspondentie over afdekking
Brief aan het Hof te Arnhem over benoemingen: De kwestie De Kroon, Kooijmans, Valk:
Brief 30 januari 2001 aan Hof Arnhem over de integriteit van de Rechterlijke Macht
Kringeltje sigarenrook, vrije fantasie in een democratie; 'n verhaaltje voor het slapen gaan
Prof. A.Q.C. Tak in het Katholiek Nieuwsblad: Raad van State onder zware druk
Katholiek Nieuwsblad: Overzicht van interessante publicaties
Henk Rijkers in KN: Problemen met het recht zijn structureel: Wraking
Klacht tegen de rechtbank te Den Haag bij de Hoge Raad der Nederlanden
Brandbrief aan de presidenten van rechtbanken over de benoeming van hun rechters
Antecedenten Mr. M.C.M de Kroon bij haar benoeming van Raadsheer
Strafklacht aan minister Korthals tegen een aantal rechters en een advocaat te Den Haag
Afpoeierbrief van het ministerie van Justitie over het inzagerecht in registers
Pamela Hemelrijk: Rechtspraak in Nederland beheerst door collusie, zwendel en manipulatie
Pamela Hemelrijk begint het te snappen, "Beter laat dan nooit..!!"
Pamela Hemelrijk zet de Rechterlijke Macht in een helderschijnend zonnetje
Pamela Hemelrijk in het AD - 'Kontkruipers' een fatsoenlijke democratie was al tien keer gevallen.
Pamela Hemelrijk: Rechtspraak in Nederland beheerst door collusie, zwendel en manipulatie
De Rijdende Rechter: Oude Wijn. De democratische controle laat het ernstig afweten
Wim Kok laat een verscheurd land en een wildemansbende achter