Drs. N.C. Burhove Jaspers was hoofdsamensteller van het IRM-rapport m.b.t. de bijbanen van juristen in Nederland

Klacht aan het College van Procureurs-Generaal, Jhr. Mr. J.L. de Wijkerslooth de Weerdesteyn

IRM . . Juristen . . EU Grondwet <==> SDN . . Klokkenluider . . N.C. Burhoven

Brief aan de Procureur-Generaal bij de Hoge Raad Prof. Mr. A.S. Hartkamp

  Katholiek Nieuwsblad van 5 april 2002: 'Rechtsgeleerden moeten hoger mikken'


  AAN :

   De Voorzitter van het College van Procureurs-Generaal
   Jhr. Mr. J.L. de Wijkerslooth de Weerdesteyn
   Prins Clauslaan 16
   Postbus 20305 , 2500 EN Den Haag


  BETREFT :

  • klacht d.d. 31 maart 2002 tegen de rechtbank te Den Haag,
   ingediend bij de Procureur-Generaal bij de Hoge Raad Prof. Mr. A.S. Hartkamp
  • mijn brief aan u d.d. 2 april 2002
  • mijn brief aan u d.d. 26 april 2002
  • mijn brief aan u d.d. 7 mei 2002

  Wassenaar, 21 mei 2002 _ _


  Geachte Voorzitter,


  Bijgaand treft u aan kopie van mijn brief d.d. 20 mei 2002 aan de Procureur-Generaal bij de Hoge Raad Prof. Mr. A.S. Hartkamp, inbegrepen kopie van de bijlagen.

  De inhoud moge voor zich spreken.

  Ik verzoek u het ingesloten materiaal te beschouwen als herhaald, ingelast en ook aan u gericht.  Hoogachtend,


  Drs. N.C. Burhoven Jaspers MBA

  Drs. N.C. Burhoven Jaspers MBA
  tel + fax: 070 5118922
  e-mail: nc.burhovenjaspers@hccnet.nl
  van Polanenpark 58
  2241 RS Wassenaar


  BIJLAGEN

  • brief d.d. 7 mei 2002 van de President van de rechtbank te Den Haag Mr. H.F.M. Hofhuis aan het EKC , c.q. Ing. A.M.L. van Rooij
  • brief d.d. 19 mei 2002 van het EKC, c.q. directeur Ing. A.M.L. van Rooij aan de rechtbank Den Haag, c.q. President Mr. H.F.M. Hofhuis
  • brief d.d. 20 mei 2002 aan de Procureur-Generaal bij de Hoge Raad Prof. Mr. A.S. Hartkamp


   Zie ook: www.sdnl.nl/burhoven.htm
   Klacht tegen de rechtbank te Den Haag bij de Hoge Raad der Nederlanden I
   Klacht tegen de rechtbank te Den Haag bij de Hoge Raad der Nederlanden II
   Klacht tegen de rechtbank te Den Haag bij de Hoge Raad der Nederlanden III
   Klacht tegen de rechtbank te Den Haag bij de Hoge Raad der Nederlanden IV
   Klacht aan het College van Procureurs-Generaal, Jhr. Mr. J.L. de Wijkerslooth de Weerdesteyn