Drs. N.C. Burhove Jaspers was hoofdsamensteller van het IRM-rapport m.b.t. de bijbanen van juristen in Nederland

Adhesie van drs. Burhoven Jaspers aan NRC-scribent Jan Gerritsen over wolmanzout

IRM . . Juristen . . EU Grondwet <==> SDN . . Klokkenluider . . N.C. Burhoven

Artikel verslaggever J. Gerritsen over de kwestie van het gebruik van Wolmanzouten

drs. N.C. Burhoven Jaspers MBA

Wolmanzout


AAN   : NRC op FAX 010-4066967
     Redactie Opinie
VAN   : N.C. Burhoven Jaspers
DATUM  : 25 augustus 1998BETREFT: Artikel van Jan Gerritsen d.d. 21 augustus jl. pag. 1 + 2

Wassenaar, 25 augustus 1998

  Geachte Redactie,

Het is een erg goede zaak dat de NRC met het genoemd artikel van de hand van uw verslaggever J. Gerritsen de kwestie van het grootschalig gebruik van Wolmanzouten aan de orde stelt en het artikel is uitstekend. De NRC neemt hiermee ware journalistieke verantwoordelijkheid.

Wel merk ik op dat termen als klimrek en vlonder de doorsnee lezer misschien de indruk zouden kunnen geven dat het gaat om een tamelijk onschuldig probleem van geringe omvang. Niets is minder waar. Daarom hierbij nog een enkele opmerking over de ernst en de omvang van dit gifprobleem.

In vergelijking met het gebruik van kwik, waaraan terecht al jarenlang aandacht is gegeven, is het gebruik van deze uiterst kwaadaardige Wolmanzouten zo'n honderdmaal erger. De gebruikte hoeveelheden zijn veel groter en behalve dat arseen net als kwik giftig is, veroorzaakt het kanker en genetische schade. En daar komen dan nog bovenop de in de Wolmanzouten ook aanwezige gevaarlijke chroomverbindingen.

De hoeveelheid arseen die in de vorm van Wolmanzouten via geïmpregneerd hout in onze leefomgeving wordt verspreid, komt neer op circa TIEN maal de dodelijke dosis per Nederlander per jaar ! En dat jaar na jaar !

Zulk een massale en ook nog door de overheid gesubsidieerde vergiftiging is pure waanzin. De vraag dient gesteld en beantwoord te worden hoe weinigen hiervan hoeveel profijt hebben gehad ten koste van de vergiftiging van zo velen.

Van harte hoop ik dat u mijn kanttekeningen zult willen plaatsen.


Hoogachtend,


Drs. N.C. Burhoven Jaspers MBA
telefoon + fax: 31 70 5118922
van Polanenpark 58
2241 RS Wassenaar