Drs. N.C. Burhove Jaspers was hoofdsamensteller van het IRM-rapport m.b.t. de bijbanen van juristen in Nederland

Tweede brief van drs. Burhoven Jaspers aan Minister-president Kok

IRM . . Juristen . . EU Grondwet <==> SDN . . Klokkenluider . . N.C. Burhoven

Kopie van een brief d.d. 27 januari 1998 aan de Minister van Justitie

drs. N.C. Burhoven Jaspers MBA

AANGETEKEND

AAN:

  De minister-president

  De heer W. Kok
  Binnenhof 20, 2513 AA Den Haag
  Postbus 20001, 2500 EA Den Haag


BETREFT:

  --de minister van Justitie
  --mijn brief aan u d.d. 23 januari 1998

Wassenaar, 28 januari 1998Zeer geachte heer Kok,


Hierbij zend ik u, ten vervolge op mijn brief van 23 januari 1998 aan u, een brief d.d. 27 januari 1998 aan de Minister van Justitie.


Ik verzoek u de inhoud van die brief d.d. 27 januari 1998 als herhaald en ingelast te beschouwen en voor het overige dat schrijven door te geven aan de Minister van Justitie voor verdere afhandeling.Hoogachtend, Drs. N.C. Burhoven Jaspers MBA


Drs. N.C. Burhoven Jaspers MBA
tel + fax: 070 5118922
van Polanenpark 58
2241 RS Wassenaar


Bijlagen: Brief aan de Staat der Nederlanden van 27-1-98 met bijlagen


3e brief aan Minister-president W. Kok