Drs. N.C. Burhove Jaspers was hoofdsamensteller van het IRM-rapport m.b.t. de bijbanen van juristen in Nederland

Antecedenten van juristen bij het ministerie van Justitie

IRM . . Juristen . . Procesmonopolie <===> SDN . . Klokkenluider . . Burhoven


 
Juristen van het Ministerie van Justitie; uit de Staatsalmanak 2000

Aarts, mr. C.M.
Ministerie van Justitie, Commissies en Raden, Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken, Lid

Abels, mw. mr. I.M.
Ministerie van Justitie, Beleidsonderdelen, Directoraat-Generaal Wetgeving, Rechtspleging en Rechtsbijstand, Directie Wetgeving, Sector Strafrecht en Sanctierecht, Coördinerend raadadviseur

Aerde, mr. J.A.O.M. van
Ministerie van Justitie, Commissies en Raden, Raad van Toezicht Centraal Justitieel Incasso Bureau, Lid

Angeren-Oosters, mw. mr. A.C. van
Ministerie van Justitie, Commissies en Raden, Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken, Lid

Arkenbout, mr. E.J.
Ministerie van Justitie, Beleidsonderdelen, Directoraat-Generaal Wetgeving, Rechtspleging en Rechtsbijstand, Directie Wetgeving, Sector Privaatrecht, Raadadviseur

Asbeck, mr. F.D. van
Ministerie van Justitie, Beleidsonderdelen, Directoraat-Generaal Wetgeving, Rechtspleging en Rechtsbijstand, Directie Wetgeving, Sector Strafrecht en Sanctierecht, Hoofd

Bakker, mr. E.F.
Ministerie van Justitie, Interdepartementale Commissies, Interdepartementale Commissie Europees Recht - Voorbereiding (ICER-V), Lid (VWS)

Bakker, mr. P
Ministerie van Justitie, Openbaar Ministerie, Parket-Generaal, Bureau Sail, Projectleider

Balkema, mr. J.P
Ministerie van Justitie, Commissies en Raden, Centrale raad voor strafrechtstoepassing, Sectie Gevangeniswezen, voorzitter

Bals, mr. drs. E.J. ter
Ministerie van Justitie, Interdepartementale Commissies, Interdepartementale Commissie Europees Recht - Uitvoering (ICER-U), Lid (SZW)

Barkhuis, mw. mr. drs. N.
Ministerie van Justitie, Instellingen, Schadefonds Geweldsmisdrijven, Plv Lid

Battes, mr. R.O.
Ministerie van Justitie, Commissies en Raden, Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken, Lid

Bauw, mr. E.
Ministerie van Justitie, Beleidsonderdelen, Directoraat-Generaal Wetgeving, Rechtspleging en Rechtsbijstand, Directie Wetgeving, Sector Privaatrecht, Raadadviseur

Bavinck, mr. W.B.
Ministerie van Justitie, Diensten, Raad voor de Kinderbescherming, Directie Oost, Adjunct-directeur

Beek, mr. H.L. van der
Ministerie van Justitie, Beleidsonderdelen, Directoraat-Generaal Wetgeving, Rechtspleging en Rechtsbijstand, Directie Wetgeving, Sector Privaatrecht, Raadadviseur

Beer, mr. drs. P W.G. de
Ministerie van Justitie, Instellingen, Schadefonds Geweldsmisdrijven, Plv Lid

Berger, mr. R.B.M.
Ministerie van Justitie, Openbaar Ministerie, Eenheid Ontwikkeling, Hoofd

Bergh, mw. mr. H.
Ministerie van Justitie, Interdepartementale Commissies, Interdepartementaal wetgevingsberaad (IWB), Plv Lid (VWS)

Berghuijs, mw. mr. M.C.
Ministerie van Justitie, Diensten, Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), Directie Beleid, Afdeling Procesvertegenwoordiging, Hoofd

Bergkamp, mw. mr. R.M.
Ministerie van Justitie, Beleidsonderdelen, Directoraat-Generaal Rechtshandhaving, Directie Handhaving, Directeur

Beumer, mr. F.J.A.
Ministerie van Justitie, Interdepartementale Commissies,Landelijke Overleggroep Openbaar Ministerie-Staatstoezicht op de volksgezondheid, Lid

Biemond, mr. J.
Ministerie van Justitie, Interdepartementale Commissies, Veiligheidscommissie voor de burgerluchtvaart, Lid (Maastricht Airport)

Bitterberg, mw. mr. M.J.
Ministerie van Justitie, Interdepartementale Commissies, Interdepartementale Commissie Europees Recht - Uitvoering (ICER-U), Lid (DEF)

Blanco Fernāndez, mr. J.M.
Ministerie van Justitie, Externe Adviescolleges, Adviescommissie Vennootschapsrecht/Commissie Vennootschapsrecht, Secretaris

Bleichrodt, mr. C.J.G.
Ministerie van Justitie, Commissies en Raden, Centrale raad voor strafrechtstoepassing, Sectie Gevangeniswezen, Lid

Blijswijk, mr. drs. J.A.M. van
Ministerie van Justitie, Commissies en Raden, Raad van Toezicht Centraal Justitieel Incasso Bureau, Lid

Blok, mr. J.A.
Ministerie van Justitie, Openbaar Ministerie, College van procureurs-generaal, Lid

Blok-Bitter, mw. mr. C.I.
Ministerie van Justitie, Instellingen, Schadefonds Geweldsmisdrijven, Plv Lid

Boeij, mr. C.M.
Ministerie van Justitie, Strafrechtstoepassing, Penitentiaire Inrichtingen, Heerhugowaard PI Toorenburgh, Algemeen directeur

Bonn, mw. mr. M.A.C.L.M.
Ministerie van Justitie, Beleidsonderdelen, Directoraat-Generaal Wetgeving, Rechtspleging en Rechtsbijstand, Directie Wetgeving, Sector Strafrecht en Sanctierecht, Raadadviseur

Bonnemayer, mw. mr. J.J.A.
Ministerie van Justitie, Commissies van Toezicht, Secretarissen Commissies van Toezicht bij de Penitentiaire inrichtingen, Sittard PI De Geerhorst, Secretariaat

Bonnes, mw. mr. J.M.
Ministerie van Justitie, Interdepartementale Commissies, Interdepartementale Commissie Europees Recht - Uitvoering (ICER-U), Lid (EZ)

Borghouts, mr. H.C.J.L.
Secretaris-generaal, Algemene Leiding van het Ministerie van Justitie
TAAK

 • Belast met ondersteunende taken ten behoeve van de departementsleiding bij de voorbereiding, vorming en uitvoering van het beleid, bij het bewaken van beleidsvoorbereidingsprocessen;
 • managementondersteuning van de secretaris-generaal en de plv secretaris-generaal
 • voeren van het secretariaat van de centrale departementale overlegvergaderingen
 • behandeling van parlementaire zaken
 • behandeling van Ministerraadsaangelegenheden
 • coördinatie van zaken met betrekking tot de Nationale Ombudsman
 • coördinatie van zaken met betrekking tot de wob
 • coördineren van het algemene beveiligingsbeleid
 • departementale projectenpool

Borman, mr. T.C.
Ministerie van Justitie, Interdepartementale Commissies, Interdepartementaal wetgevingsberaad (IWB), Lid (JU)
Ministerie van Justitie, Beleidsonderdelen, Directoraat-Generaal Wetgeving, Rechtspleging en Rechtsbijstand, Directie Wetgeving, Sector Staats- en Bestuursrecht, Raadadviseur
Ministerie van Justitie, Interdepartementale Commissies, Interdepartementale commissie voor constitutionele aangelegenheden en wetgevingsbeleid (JCCW), Plv Lid (JU) Bos, mr. dr. J.T.K.
Ministerie van Justitie, Interdepartementale Commissies, Interdepartementaal wetgevingsberaad (IWB), Voorzitter (JU)
Ministerie van Justitie, Interdepartementale Commissies, Interdepartementale commissie voor constitutionele aangelegenheden en wetgevingsbeleid (JCCW), Lid (JU)
Ministerie van Justitie, Beleidsonderdelen, Directoraat-Generaal Wetgeving, Rechtspleging en Rechtsbijstand, Directie Wetgeving, Sector Wetgevingskwaliteitsbeleid, Hoofd
Ministerie van Justitie, Beleidsonderdelen, Directoraat-Generaal Wetgeving, Rechtspleging en Rechtsbijstand, Directie Wetgeving, Plv Directeur
Ministerie van Justitie, Interdepartementale Commissies, Interdepartementale Commissie Europees Recht - Uitvoering (ICER-U), Voorzitter (JU)
TAAK
 • Coördineren van de uitvoering van Europese regelgeving in de Nederlandse rechtsorde en van het voorkomen van strijd met het EG-recht bij het tot stand brengen van Nederlandse regelgeving
 • zorgdragen voor coördinatie van de uitvoering van uitspraken van het Hof van Justitie door de departementen en de bevordering van die uitvoering door andere overheden.
Ministerie van Justitie, Interdepartementale Commissies, Interdepartementale Commissie Europees Recht (ICER), Lid (JU)

Bos, mr. E.J.
Ministerie van Justitie, Interdepartementale Commissies, Veiligheidscommissie voor de burgerluchtvaart, Lid (BUZ)


Bos, mr. J.G.
Ministerie van Justitie, Diensten, Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), Plv hoofddirecteur
Ministerie van Justitie, Diensten, Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), Directie Beleid, Directeur

Bosch, mr. A.G.
Ministerie van Justitie, Commissies en Raden, Centrale raad voor strafrechtstoepassing, Sectie Gevangeniswezen, Lid

Bouwes, mr. M.T.
Ministerie van Justitie, Beleidsonderdelen, Directoraat-Generaal Wetgeving, Rechtspleging en Rechtsbijstand, Directie Wetgeving, Sector Privaatrecht, Hoofd

Brandsma, mw. mr. M.
Ministerie van Justitie, Interdepartementale Commissies, Interdepartementale Commissie Europees Recht (ICER), Lid (SZW)
Ministerie van Justitie, Interdepartementale Commissies, Interdepartementale commissie voor constitutionele aangelegenheden en wetgevingsbeleid (JCCW), Lid (SZW)

Broek, mr. F.J.H.E. van den
Ministerie van Justitie, Strafrechtstoepassing, Penitentiaire Inrichtingen, Leeuwarden PI De Wieling, Algemeen directeur

Broek-Blaauboer, mw. mr. A.E.
Ministerie van Justitie, Instellingen, Schadefonds Geweldsmisdrijven, Lid

Brouns, mr. dr. P.J.H.M.
Ministerie van Justitie, Beleidsonderdelen, Directoraat-Generaal Wetgeving, Rechtspleging en Rechtsbijstand, Directie Wetgeving, Sector Strafrecht en Sanctierecht, Gedetacheerd Raadadviseur Kors, mr. A.
Ministerie van Justitie, Beleidsonderdelen, Directoraat-Generaal Wetgeving, Rechtspleging en Rechtsbijstand, Directie Wetgeving, Sector Staats- en Bestuursrecht, Hoofd

Bruijn-Likkers, mw. mr. M.L.C.C. de
Ministerie van Justitie, Commissies en Raden, College van Advies voor de Justitiële Kinderbescherming Sectie Jeugd, Lid

Brunetti, mw. mr. M.L.
Ministerie van Justitie, Interdepartementale Commissies, Commissie van advies voor de zaken betreffende de burgerlijke staat en de nationaliteit, Secretaris-lid (JU)

Bunk, mr. K.
Ministerie van Justitie, Commissies en Raden, Raad van Toezicht Centraal Justitieel Incasso Bureau, Lid

Burg, mr. M.M.
Ministerie van Justitie, Beleidsonderdelen, Directoraat-Generaal Preventie Jeugd en Sancties, Directie Preventie, Jeugd en Sanctiebeleid, Stafafdelingen, Bureau Management Ondersteuning (BMO), Hoofd

Buskes, mr. J.W.A.
Ministerie van Justitie, Commissies van Toezicht, Secretarissen Commissies van Toezicht bij de Rijks-en Particuliere TBS-Inrichtingen, Secretariaat

Chitaroe, mw. mr. I.
Ministerie van Justitie, Commissies en Raden, Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming, Centrale Raad voor Strafrechtstoepassing, Sectie reclassering, Secretaris

Cleiren, mw. prof. mr. C.P M.
Ministerie van Justitie, Beleidsonderdelen, Directoraat-Generaal Wetgeving, Rechtspleging en Rechtsbijstand, Directeur-generaal

Cohen, mr. M.J.
Staatssecretaris van Justitie sinds 3 augustus 1998 TAAK
De staatssecretaris is binnen de grenzen van het door de minister vastgestelde beleid meer in het bijzonder belast met de behandeling van zaken die liggen op het terrein van:
 • personen- en familierecht;
 • kansspelen;
 • juridische beroepen;
 • asiel en immigratie;
 • reorganisatie van de Zittende Magistratuur.

Craaikamp, mw. mr. G.E.A. van
Ministerie van Justitie, Interdepartementale Commissies, Interdepartementale Stuurgroep Immigratie (ISI), Secretaris-lid (JU)
Ministerie van Justitie, Beleidsonderdelen, Directoraat-Generaal Internationale Aangelegenheden en Vreemdelingenzaken, Directie Vreemdelingenbeleid, Hoofd

Craemer, mr. R.W.M.
Ministerie van Justitie, Openbaar Ministerie, Eenheid Besturing en Bedrijfsvoering Hoofd (tvs hoofd van dienst)
Ministerie van Justitie, Commissies en Raden, Raad van Toezicht Centraal Justitieel Incasso Bureau, Plv voorzitter-lid

Cremer-van der Sluijs, mr. H.M.
Ministerie van Justitie, Commissies van Toezicht, Secretarissen Commissies van Toezicht bij de Rijks-en Particuliere TBS-Inrichtingen, Utrecht dr. Henri van der Hoevenkliniek, Secretariaat

Cremers, mr. P.H.
Ministerie van Justitie, Instellingen, Schadefonds Geweldsmisdrijven, Plv secretaris

Cuelenaere, mw. mr. L.
Ministerie van Justitie, Interdepartementale Commissies, Interdepartementaal wetgevingsberaad (IWB), Plv Lid (BUZ)

Daalen, mr. T. van
Ministerie van Justitie, Openbaar Ministerie, College van procureurs-generaal, Lid

Daalerf, mr. T. van
Ministerie van Justitie, Interdepartementale Commissies,Landelijke Overleggroep Openbaar Ministerie-Staatstoezicht op de volksgezondheid, Voorzitter (Openbaar Ministerie)

Daalmeijer, mw. mr. M.
Ministerie van Justitie, Beleidsonderdelen, Directoraat-Generaal Preventie Jeugd en Sancties, Directie Preventie, Jeugd en Sanctiebeleid, Stafafdelingen, Bureau Juridische Zaken, Hoofd

Dekkers, mr. E.H.A.
Ministerie van Justitie, Beleidsonderdelen, Directoraat-Generaal Preventie Jeugd en Sancties, Directie Bestuurszaken, Afdeling Juridische Zaken en Beleid, Plv Hoofd

Demmink, mr. J.
Ministerie van Justitie, Interdepartementale Commissies, Interdepartementale Stuurgroep Immigratie (ISI), Voorzitter-lid (JU)
Ministerie van Justitie, Beleidsonderdelen, Directoraat-Generaal Internationale Aangelegenheden en Vreemdelingenzaken, Directeur-generaal

Dessens, mr. drs. C.W.M.
Ministerie van Justitie, Beleidsonderdelen, Directoraat-Generaal Rechtshandhaving, Directeur-generaal

Diender, mr. H.W.
Ministerie van Justitie, Interdepartementale Commissies, Interdepartementale Commissie Europees Recht - Voorbereiding (ICER-V), Lid (EZ)

Díez, mr. P.M.
Ministerie van Justitie, Beleidsonderdelen, Directoraat-Generaal Internationale Aangelegeneheden en Vreemdelingenbeleid, Stafbureau Internationale Zaken, Hoofd

Dijk, mr. D. van
Ministerie van Justitie, Beleidsonderdelen, Directoraat-Generaal Wetgeving, Rechtspleging en Rechtsbijstand, Directie Wetgeving, Sector Privaatrecht, Regeringscommissaris Nieuw Burgerlijk Wetboek (boek 4 c.a.)

Dijk, mr. J.C. van
Ministerie van Justitie, Commissies en Raden, Selectiecommissie als bedoeld in artikel 16 lid 2 van het Besluit opleiding rechterlijke ambtenaren Ro/Raio-selectiecommissie, Voorzitter-lid (Arrondissementsrechtbank Alkmaar) TAAK Adviseren van de Minister van Justitie over de geschiktheid van sollicitanten betreffende de toelating tot de opleiding voor rechterlijk ambtenaar.

Dijk, mr. L.W.H. van
Ministerie van Justitie, Externe Adviescolleges, Adviescommissie voor burgerlijk procesrecht, Lid

Donker, mr. S.L.
Ministerie van Justitie, Commissies en Raden, Centrale Raad voor Strafrechtstoepassing, Sectie terbeschikkingstelling, Lid

Dortmond prof. mr. P.J.
Ministerie van Justitie, Externe Adviescolleges, Adviescommissie Vennootschapsrecht/Commissie Vennootschapsrecht, Lid

Dreesmann, mr. G.W.B.
Ministerie van Justitie, Commissies en Raden, Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken, Lid

Drijber, mr. B.J.
Ministerie van Justitie, Interdepartementale Commissies, Interdepartementale Commissie Europees Recht - Voorbereiding (ICER-V), Lid (PVEU)

Droesen, mr. H.W.J.
Ministerie van Justitie, Commissies en Raden, Centrale Raad voor Strafrechtstoepassing, Sectie reclassering, Lid

Duffhues, mr. A.P.T.M.
Ministerie van Justitie, Diensten, Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), Directie Uitvoering, Regionale directie Zuid-Oost, Regiodirecteur

Eijk-Brons, mw. mr. S.L. van
Ministerie van Justitie, Commissies van Toezicht, Secretarissen Commissies van Toezicht bij de Penitentiaire inrichtingen, Amsterdam Huis van Bewaring De Singel, Secretariaat
Ministerie van Justitie, Commissies van Toezicht, Secretarissen Commissies van Toezicht bij de Penitentiaire inrichtingen, Amsterdam Huis van Bewaring De Schans, Secretariaat

Epker-Haverman, mw. mr. N.J.
Ministerie van Justitie, Beleidsonderdelen, Directoraat-Generaal Rechtshandhaving, Directie Opsporingsbeleid, Plv Hoofd

Everaars, mr. P
Ministerie van Justitie, Openbaar Ministerie, College van Procureurs-generaal, Directie Rijksrecherche, Bureau Ontnemingswetgeving, Openbaar Ministerie (BOOM), Directeur

Fahner, mw. mr. C.
Ministerie van Justitie, Interdepartementale Commissies,Landelijke Overleggroep Openbaar Ministerie-Staatstoezicht op de volksgezondheid, Secretaris (Openbaar Ministerie)

Ficq, mr. C.R.L.R.M.
Ministerie van Justitie, Openbaar Ministerie, College van procureurs-generaal, Lid

Fierstra, mr. drs. M.A.
Ministerie van Justitie, Interdepartementale Commissies, Interdepartementale Commissie Europees Recht (ICER), Lid (BUZ)
Ministerie van Justitie, Interdepartementale Commissies, Interdepartementale Commissie Europees Recht - Voorbereiding (ICER-V), Voorzitter (BUZ)

Flier, mr. P.J. van der
Ministerie van Justitie, Beleidsonderdelen, Directoraat-Generaal Wetgeving, Rechtspleging en Rechtsbijstand, Directie Wetgeving, Juridisch adviseur

Flinterman, mw. mr. D.A.
Ministerie van Justitie, Commissies en Raden, College van Advies voor de Justitiële Kinderbescherming Sectie Jeugd, Lid

Florijn, mr. N.A.
Ministerie van Justitie, Interdepartementale Commissies, Interdepartementaal wetgevingsberaad (IWB), Plv Lid (EZ)

Follon, mw. mr. G.J.B.M.
Ministerie van Justitie, Commissies van Toezicht, Secretarissen Commissies van Toezicht bij de Penitentiaire inrichtingen, 's-Hertogenbosch PI De Leuvense Poort, Secretariaat
Ministerie van Justitie, Commissies van Toezicht, Secretarissen Commissies van Toezicht bij de Penitentiaire inrichtingen, Grave, Huis van Bewaring Grave, Secretariaat
Ministerie van Justitie, Commissies van Toezicht, Secretarissen Commissies van Toezicht bij de Penitentiaire inrichtingen, Vught PI Nieuw Vosseveld, Secretariaat

Freeke, mr. S.
Ministerie van Justitie, Commissies en Raden, Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken, Lid

Frenk, mr. N.
Ministerie van Justitie, Beleidsonderdelen, Directoraat-Generaal Wetgeving, Rechtspleging en Rechtsbijstand, Directie Wetgeving, Sector Privaatrecht, Raadadviseur

Frijlink, mr. D.C.J.
Ministerie van Justitie, Openbaar Ministerie, College van procureurs-generaal, Secretaris college

Gazenbeek, mr. M.
Ministerie van Justitie, Interdepartementale Commissies, Interdepartementale Commissie Europees Recht - Voorbereiding (ICER-V), Lid (DEF)

Gent, mr. J.B.E.M. van
Ministerie van Justitie, Diensten, Raad voor de Kinderbescherming, Directie Zuid, Directeur

Gerritsen, mr. drs. J.H.
Ministerie van Justitie, Beleidsonderdelen, Directoraat-Generaal Wetgeving, Rechtspleging en Rechtsbijstand, Directie Wetgeving, Sector Staats- en Bestuursrecht, Raadadviseur

Geurts, mr. P C.H.M.
Ministerie van Justitie, Commissies van Toezicht, Secretarissen Commissies van Toezicht bij de Penitentiaire inrichtingen, Maastricht PI Overmaze, Secretariaat

Geurts, mr. T.
Ministerie van Justitie, Commissies van Toezicht, Secretarissen Commissies van Toezicht bij de Rijks-en Particuliere TBS-Inrichtingen, Utrecht dr. F .S. Meyers Instituut, Secretariaat

Geuzinge, mr. J.E.
Ministerie van Justitie, Interdepartementale Commissies, Commissie van advies voor de zaken betreffende de burgerlijke staat en de nationaliteit, Lid (Gemeente Amsterdam)

Goedhart, mw. mr. S.
Ministerie van Justitie, Commissies van Toezicht, Secretarissen Commissies van Toezicht bij de Penitentiaire inrichtingen, Amsterdam Huis van Bewaring Demersluis, Secretariaat

Goldenbeld, mr. R.
Ministerie van Justitie, Openbaar Ministerie, Parket-Generaal, Bureau CvP Den Bosch, Commissaris

Gombert, mr. J.H.
Ministerie van Justitie, Instellingen, Schadefonds Geweldsmisdrijven, Plv Lid

Gosschalk-Davidson, mr. B.J.J.
Ministerie van Justitie, Commissies en Raden, Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken, Lid

Graaff, mr. M. de MBI Ministerie van Justitie, Beleidsonderdelen, Directoraat-Generaal Preventie Jeugd en Sancties, Directie Bestuurszaken, Afdeling Planning, Financiën en Control (PF&C), Hoofd

's-Gravemade, mw. mr. A.M.A.P.J.
Ministerie van Justitie, Commissies van Toezicht, Secretarissen Commissies van Toezicht bij de Rijks-en Particuliere TBS-Inrichtingen, Avereest Veldzicht, Secretariaat

Greven, mr. H.B.
Ministerie van Justitie, Commissies en Raden, Centrale Raad voor Strafrechtstoepassing, Sectie Gevangeniswezen

Groot, mr. M.F.M. de
Ministerie van Justitie, Beleidsonderdelen, Directoraat-Generaal Wetgeving, Rechtspleging en Rechtsbijstand, Directie Wetgeving, Sector Strafrecht en Sanctierecht, Raadadviseur

Groot, mr. P.J. de
Bureau Secretaris-Generaal Ministerie van Justitie, Informatiepunt WOB/WNO
Contactfunctionaris WOB/WNO

Groot, mr. R. de
Ministerie van Justitie, Commissies en Raden, Raad van Toezicht Centraal Justitieel Incasso Bureau, Lid

Grooteman, mw. mr. E.
Ministerie van Justitie, Beleidsonderdelen, Directoraat-Generaal Wetgeving, Rechtspleging en Rechtsbijstand, Stafmedewerker

Haffmans, mr. E.K.L.M.
Ministerie van Justitie, Diensten, Raad voor de Kinderbescherming, Directie Zuid-West, Adjunct-directeur

Haimé, mr. M.
Ministerie van Justitie, Interdepartementale Commissies, Interdepartementale Commissie Europees Recht (ICER), Lid (BZK)

Haimé, mw. mr. M.L.
Ministerie van Justitie, Interdepartementale Commissies, Interdepartementale commissie voor constitutionele aangelegenheden en wetgevingsbeleid (JCCW), Plv voorzitter-lid (BZK) Ministerie van Justitie, Commissies en Raden, Commissie wetgeving algemene regels van bestuursrecht, Secretaris-lid (BZK)

Halbertsma, mr. T.M.
Ministerie van Justitie, Commissies en Raden, Centrale Raad voor Strafrechtstoepassing, Sectie reclassering, Lid

Halbertsma, mw. mr. A.
Ministerie van Justitie, Interdepartementale Commissies, Interdepartementale Commissie Europees Recht - Voorbereiding (ICER-V), Lid

Ham, mr. J.P van
Ministerie van Justitie, Interdepartementale Commissies, Interdepartementale commissie voor constitutionele aangelegenheden en wetgevingsbeleid (JCCW), Lid (OCW)
Ministerie van Justitie, Interdepartementale Commissies, Interdepartementale Commissie Europees Recht (ICER), Lid (OCW)

Harms, mr. T.H.
Ministerie van Justitie, Interdepartementale Commissies, Interdepartementaal wetgevingsberaad (IWB), Plv Lid (FIN)

Hazelhoff, mr. drs. A. MBA
Ministerie van Justitie, Diensten, Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB), Directeur

Heemskerk, mr. W.H.
Ministerie van Justitie, Externe Adviescolleges, Adviescommissie voor burgerlijk procesrecht, Lid

Heida, mr. H.
Ministerie van Justitie, Interdepartementale Commissies, Interdepartementale commissie voor constitutionele aangelegenheden en wetgevingsbeleid (JCCW), Plv Lid (VW)

Heijmenberg, mr. G.M.
Ministerie van Justitie, Interdepartementale Commissies,Landelijke Overleggroep Openbaar Ministerie-Staatstoezicht op de volksgezondheid, Lid

Heijs, mr. H.
Ministerie van Justitie, Commissies en Raden, Centrale Raad voor Strafrechtstoepassing, Sectie reclassering, Lid

Heikens, mr. M.J.
Ministerie van Justitie, Commissies en Raden, Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken, Lid

Hemminga, mw. mr. J.
Ministerie van Justitie, Diensten, Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB), Bureau Management Ondersteuning en Communicatie, Juridische Zaken, Hoofd

Hende, mr. W.R.J. van den
Ministerie van Justitie, Interdepartementale Commissies, Interdepartementale commissie voor constitutionele aangelegenheden en wetgevingsbeleid (JCCW), Lid (LNV)
Ministerie van Justitie, Interdepartementale Commissies, Interdepartementale Commissie Europees Recht (ICER), Lid (LNV)

Hendriks, mr. A.W.B.M.
Ministerie van Justitie, Interdepartementale Commissies, Interdepartementale commissie voor
constitutionele aangelegenheden en wetgevingsbeleid (JCCW), Lid (FI)
Ministerie van Justitie, Interdepartementale Commissies, Interdepartementale Commissie Europees Recht (ICER), Lid (FI)

Herstel, mr. C.A.
Ministerie van Justitie, Interdepartementale Commissies, Commissie van advies voor de zaken betreffende de burgerlijke staat en de nationaliteit, Lid (GBA Projectbureau)

Heukers, mw. mr. J.L.D.
Ministerie van Justitie, Interdepartementale Commissies, Interdepartementaal wetgevingsberaad (IWB), Plv Lid (LNV)
Ministerie van Justitie, Interdepartementale Commissies, Interdepartementale commissie voor constitutionele aangelegenheden en wetgevingsbeleid (JCCW), Plv Lid (LNV)

Heuvel, mr. J.H. van den
Ministerie van Justitie, Directoraat-Generaal Rechtshandhaving, Directie Opsporingsbeleid, Hoofd

Heyder-Schimsheimer, mw. mr. T.F.
Ministerie van Justitie, Commissies en Raden, Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken, Lid

Hijmans, mr. H.
Ministerie van Justitie, Beleidsonderdelen, Directoraat-Generaal Wetgeving, Rechtspleging en Rechtsbijstand, Directie Wetgeving, Sector Wetgevingskwaliteitsbeleid, Raadadviseur

Hin-Koopmans, mw. mr. J.M.
Ministerie van Justitie, Commissies van Toezicht, Secretarissen Commissies van Toezicht bij de Penitentiaire inrichtingen, Den Haag Penitentiair Complex Scheveningen, Unit 1,2,4,5, Secretariaat
Ministerie van Justitie, Commissies van Toezicht, Secretarissen Commissies van Toezicht bij de Penitentiaire inrichtingen, Zoetermeer PI Zoetermeer, Secretariaat:
Ministerie van Justitie, Commissies van Toezicht, Secretarissen Commissies van Toezicht bij de Penitentiaire inrichtingen, Alphen aan den Rijn PI De Geniepoort, Secretariaat

Hinders, mw. mr. K.H.
Ministerie van Justitie, Commissies en Raden, College van Advies voor de Justitiële Kinderbescherming Sectie Jeugd, Secretaris

Hoek, mr. J. van der
Ministerie van Justitie, Openbaar Ministerie, Parket-Generaal, Bureau Sail, Adviseur

Hoek prof. mr. P .C. van den
Ministerie van Justitie, Externe Adviescolleges, Adviescommissie Vennootschapsrecht/Commissie Vennootschapsrecht, Lid

Hogeweg, mw. mr. L.
Ministerie van Justitie, Beleidsonderdelen, Directoraat-Generaal Wetgeving, Rechtspleging en Rechtsbijstand, Directie Wetgeving, Bureau Management Ondersteuning, Hoofd
Ministerie van Justitie, Beleidsonderdelen, Directoraat-Generaal Wetgeving, Rechtspleging en Rechtsbijstand, Directie Wetgeving, Directiesecretaris

Hoogstraten, mr. S. van
Ministerie van Justitie, Beleidsonderdelen, Directoraat-Generaal Internationale Aangelegenheden en Vreemdelingenzaken, Plv. Directeur-generaal
Ministerie van Justitie, Beleidsonderdelen, Directoraat-Generaal Internationale Aangelegenheden en Vreemdelingenbeleid, Directie Internationale Strafrechtelijke Aangelegenheden en Drugsbeleid, Directeur

Hoorens, mr. C.K.
Ministerie van Justitie, Strafrechtstoepassing, Penitentiaire Inrichtingen, Huis van Bewaring Arnhem Zuid, Algemeen directeur

Horst, mr. M. van der
Ministerie van Justitie, Interdepartementale Commissies, Commissie van advies voor de zaken betreffende de burgerlijke staat en de nationaliteit, Lid (Openbaar Ministerie)

Horst, mw. mr. N.M. van der
Ministerie van Justitie, Beleidsonderdelen, Directoraat-Generaal Wetgeving, Rechtspleging en Rechtsbijstand, Directie Wetgeving, Sector Privaatrecht, Raadadviseur

Hubben, prof. mr. J.H.
Ministerie van Justitie, Commissies en Raden, Centrale Raad voor Strafrechtstoepassing, Sectie terbeschikkingstelling, voorzitter

Hugenholtz, mr. R H.
Ministerie van Justitie, Commissies en Raden, Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken, Lid

Huijnen, mr. F.
Ministerie van Justitie, Beleidsonderdelen, Directoraat-Generaal Wetgeving, Rechtspleging en Rechtsbijstand, Directie Rechtspleging, Afdeling Organisatie, Informatievoorziening en Huisvesting, Hoofd

Huisman-Troost, mw. mr. J.E. Ministerie van Justitie, Diensten, Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB), Projectmanager executie

Hulsenbek, mr. J.A.
Ministerie van Justitie, Interdepartementale Commissies, Landelijke Overleggroep Openbaar Ministerie, Staatstoezicht op de volksgezondheid, Lid (Openbaar Ministerie)

Husson, mr. L.F.A.
Ministerie van Justitie, Commissies en Raden, Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken, Lid

Hustinx, mr. P.J.
Ministerie van Justitie, Externe Adviescolleges, Registratiekamer, Voorzitter TAAK
 • Toezien op de werking van persoonsregistraties, zowel binnen de overheid als daarbuiten
 • adviseren van de regering inzake wetgeving en beleid op het terrein van de privacy-bescherming in verband met persoonsregistraties
 • behandelen van klachten en verzoeken van geregistreerden en andere belanghebbenden
 • toetsen van gedragscodes
 • diverse taken ingevolge Wet politieregisters (Stb. i99o, nr. 414) en andere bijzondere wetgeving
 • diverse internationaalrechtelijke taken, verband houdend met het voorgaande.

Huydecoper, jhr. mr. J.L.R.A.
Ministerie van Justitie, Externe Adviescolleges, Adviescommissie voor burgerlijk procesrecht, Voorzitter-lid TAAK Adviseren over wetgeving op het terrein van het burgerlijk procesrecht.

Iterson, mw. mr. D. van
Ministerie van Justitie, Beleidsonderdelen, Directoraat-Generaal Wetgeving, Rechtspleging en Rechtsbijstand, Directie Wetgeving, Sector Privaatrecht, Raadadviseur

Jalink, mr. D.
Ministerie van Justitie, Instellingen, Schadefonds Geweldsmisdrijven, Lid

Jansen, mr. I.
Ministerie van Justitie, Beleidsonderdelen, Directoraat-Generaal Wetgeving, Rechtspleging en Rechtsbijstand, Directie Wetgeving, Sector Privaatrecht, Coördinerend raadadviseur

Janssen, mr. J.A.
Ministerie van Justitie, Interdepartementale Commissies, Interdepartementale commissie voor constitutionele aangelegenheden en wetgevingsbeleid (JCCW), Plv Lid (VWS)

Janus, mr. J.A.B.
Ministerie van Justitie, Beleidsonderdelen, Directoraat-Generaal Wetgeving, Rechtspleging en Rechtsbijstand, Directie Wetgeving, Sector Staats- en Bestuursrecht, Coördinerend raadadviseur (Immigratie en veiligheid)

Jong, mr. F.F. de
Ministerie van Justitie, Openbaar Ministerie, Parket-Generaal, Bureau CvP Den Bosch, Commissaris

Jong, mr. P.A. de
Ministerie van Justitie, Beleidsonderdelen, Directoraat-Generaal Preventie Jeugd en Sancties, Directie Bestuurszaken, Afdeling Integriteit Bedrijfsleven, Teamleider

Jonge, dr. mr. G. de
Ministerie van Justitie, Commissies en Raden, Centrale Raad voor Strafrechtstoepassing, Sectie reclassering, Lid

Jongeneel-van Amerongen, mw. mr. M.
Ministerie van Justitie, Beleidsonderdelen, Directoraat-Generaal Wetgeving, Rechtspleging en Rechtsbijstand, Directie Wetgeving, Sector Strafrecht en Sanctierecht, Raadadviseur

Joosten, mr. A.G.M.
Ministerie van Justitie, Diensten, Korps landelijke politiediensten, Korpsstaf, Wnd hoofd beleidsontwikkeling
Ministerie van Justitie, Diensten, Korps landelijke politiediensten, Korpsstaf, Hoofd planning & control

Jörg, mr. N.
Ministerie van Justitie, Commissies en Raden, Centrale Raad voor Strafrechtstoepassing, Sectie terbeschikkingstelling, Lid

Kamps, mr. J.H.C.
Ministerie van Justitie, Openbaar Ministerie, College van Procureurs-generaal, Rijksrecherche Directeur, Unit Arnhem Unit hoofd

Kate, mr. T.B. ten
Ministerie van Justitie, Externe Adviescolleges, Adviescommissie voor burgerlijk procesrecht, Lid

Keizer, mw. mr. G.H. de
Ministerie van Justitie, Interdepartementale Commissies, Interdepartementale commissie voor constitutionele aangelegenheden en wetgevingsbeleid (JCCW), Plv Lid (DEF)

Kelk prof. mr. C.
Ministerie van Justitie, Commissies en Raden, Centrale Raad voor Strafrechtstoepassing, Sectie reclassering, Lid

Kersten, mw. mr. H.L.J.M.
Ministerie van Justitie, Commissies van Toezicht, Secretarissen Commissies van Toezicht bij de Rijksjeugdinrichtingen, Nijmegen Rijksinrichting voor Jongens De Hunnerberg, Secretariaat

Keulen, mr. B.E
Ministerie van Justitie, Beleidsonderdelen, Directoraat-Generaal Wetgeving, Rechtspleging en Rechtsbijstand, Directie Wetgeving, Sector Strafrecht en Sanctierecht, Raadadviseur

Kiersch, mw. mr. E.D.G.
Ministerie van Justitie, Externe Adviescolleges, Adviescommissie Vennootschapsrecht/Commissie Vennootschapsrecht, Secretaris, (Ju)

Klaassen RA, prof. dr. J. Ministerie van Justitie, Externe Adviescolleges, Adviescommissie Vennootschapsrecht/Commissie Vennootschapsrecht, Lid

Kleef, mr. J. van
Ministerie van Justitie, Commissies en Raden, Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken, Algemeen secretaris

Klerk-Leenen, mw. mr. A.P A. de
Ministerie van Justitie, Externe Adviescolleges, Adviescommissie voor burgerlijk procesrecht, Lid

Klerk, mw. mr. dr. Y.S.
Ministerie van Justitie, Commissies en Raden, Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken, Lid

Knaapen, mr. M.H.F.
Ministerie van Justitie, Beleidsonderdelen, Directoraat-Generaal Internationale Aangelegenheden en Vreemdelingenbeleid, Directie Internationale Strafrechtelijke Aangelegenheden en Drugsbeleid, Bureau Internationale Rechtshulp in Strafzaken, Hoofd

Koens, prof. mr. M.J.C.
Ministerie van Justitie, Commissies en Raden, Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken, Voorzitter TAAK De Minister van Justitie van advies dienen omtrent de toepassing van het bepaalde bij en krachtens de Vreemdelingenwet.

Kohll, mw. mr. N.E.M.
Ministerie van Justitie, Interdepartementale Commissies, Interdepartementale Commissie Europees Recht - Uitvoering (ICER-U), Lid (VW)
Ministerie van Justitie, Interdepartementale Commissies, Interdepartementale Commissie Europees Recht - Voorbereiding (ICER-V), Lid (VROM)

Koningsberger, mr. V.J.M.
Ministerie van Justitie, Interdepartementale Commissies, Interdepartementale commissie voor constitutionele aangelegenheden en wetgevingsbeleid (JCCW), Lid (BUZ)

Koorstra, mw. mr. E.P
Ministerie van Justitie, Interdepartementale Commissies, Interdepartementale Commissie Europees Recht - Voorbereiding (ICER-V), Lid

Kooyk, mr. A.T.J.J. van
Ministerie van Justitie, Beleidsonderdelen, Directoraat-Generaal Preventie Jeugd en Sancties, Directie Preventie, Jeugd en Sanctiebeleid, Sector Jeugdbescherming en Reclassering, Hoofd

Koppe, mr. H.V
Ministerie van Justitie, Beleidsonderdelen, Directoraat-Generaal Preventie Jeugd en Sancties, Directie Bestuurszaken, Meldpunt Ongebruikelijke Transacties, Hoofd

Korthals, mr. A.H.
Minister van Justitie sinds 3 augustus 1998

Kortlang-de Vries, mw. mr. T.
Ministerie van Justitie, Commissies en Raden, Raad van Toezicht Centraal Justitieel Incasso Bureau, Secretaris-lid

Korvinus, mr. A.G.
Ministerie van Justitie, Commissies en Raden, Centrale Raad voor Strafrechtstoepassing, Sectie Gevangeniswezen

Kraan, mr. K.J.
Ministerie van Justitie, Interdepartementale Commissies, Interdepartementale Commissie Europees Recht (ICER), Lid (VW)
Ministerie van Justitie, Interdepartementale Commissies, Interdepartementale commissie voor constitutionele aangelegenheden en wetgevingsbeleid (JCCW), Lid (VW)

Krajenbrink, mr. J.G.H.
Ministerie van Justitie, Commissies en Raden, College van toezicht op de kansspelen, Lid

Krieken, mr. J.T.F.M. van
Ministerie van Justitie, Commissies en Raden, Raad van Toezicht Centraal Justitieel Incasso Bureau, Lid

Krooi, mr. H.
Ministerie van Justitie, Diensten, Raad voor de Kinderbescherming, Directie Zuid, Adjunct-directeur

Krul-Steketee, mw. mr. J.
Ministerie van Justitie, Commissies en Raden, Centrale Raad voor Strafrechtstoepassing, Sectie terbeschikkingstelling, Lid

Kuile, mr. drs. R.R. ter
Ministerie van Justitie, Interdepartementale Commissies, Interdepartementaal wetgevingsberaad (IWB), Lid (FIN)
Ministerie van Justitie, Interdepartementale Commissies, Interdepartementale commissie voor constitutionele aangelegenheden en wetgevingsbeleid (JCCW), Plv Lid (FI)

Kuipers, mr. M.
Ministerie van Justitie, Beleidsonderdelen, Directoraat-Generaal Preventie Jeugd en Sancties, Directie Bestuurszaken, Afdeling Individuele Beleidsbeslissingen, Hoofd

Laar, mr. T.J. van
Ministerie van Justitie, Interdepartementale Commissies, Interdepartementaal wetgevingsberaad (IWB), Secretaris (JU)

Lange, mr. A.T.G.M. de
Ministerie van Justitie, Interdepartementale Commissies, Interdepartementale Commissie Europees Recht (ICER), Lid (VROM)

Langendijk-Meijer, mw. mr. H.S.
Ministerie van Justitie, Interdepartementale Commissies, Interdepartementaal wetgevingsberaad (IWB), Lid (VW)

Leether, mr. R.G.
Ministerie van Justitie, Beleidsonderdelen, Directoraat-Generaal Wetgeving, Rechtspleging en Rechtsbijstand, Directie Wetgeving, Plv Juridisch adviseur

Leliefeld, mr. drs. B.J.M.
Ministerie van Justitie, Strafrechtstoepassing, Penitentiaire Inrichtingen, Penitentiair Complex Scheveningen, Algemeen directeur

Lenters, mw. mr. H.
Ministerie van Justitie, Beleidsonderdelen, Directoraat-Generaal Wetgeving, Rechtspleging en Rechtsbijstand, Directie Wetgeving, Sector Privaatrecht, Raadadviseur

Levenkamp, mr. N.P
Ministerie van Justitie, Beleidsonderdelen, Directoraat-Generaal Wetgeving, Rechtspleging en Rechtsbijstand, Directie Rechtsbijstand en Juridische Beroepen, Hoofd

Linden, mr. A.P van der
Ministerie van Justitie, Commissies en Raden, College van Advies voor de Justitiële Kinderbescherming Sectie Jeugd, Lid

Linthorst, mr. H.M.
Ministerie van Justitie, Interdepartementale Commissies, Interdepartementale commissie voor constitutionele aangelegenheden en wetgevingsbeleid (JCCW), Lid (EZ)

Loeb, mr. A.C.
Ministerie van Justitie, Interdepartementale Commissies, Interdepartementaal wetgevingsberaad (IWB), Lid (LNV)

Lokin, mw. mr. M.H.A.F.
Ministerie van Justitie, Beleidsonderdelen, Directoraat-Generaal Wetgeving, Rechtspleging en Rechtsbijstand, Directie Wetgeving, Sector Wetgevingskwaliteitsbeleid, Raadadviseur
Ministerie van Justitie, Interdepartementale Commissies, Interdepartementale commissie voor constitutionele aangelegenheden en wetgevingsbeleid (JCCW), Secretariaat (JU)

Loo, mr. G.J. te
Ministerie van Justitie, Commissies en Raden, Centrale Raad voor Strafrechtstoepassing, Sectie Gevangeniswezen

Lukács, mr. E.
Ministerie van Justitie, Beleidsonderdelen, Directoraat-Generaal Internationale Aangelegenheden en Vreemdelingenzaken, Raadadviseur internationaal-juridische aangelegenheden
Ministerie van Justitie, Interdepartementale Commissies, Commissie van advies voor de zaken betreffende de burgerlijke staat en de nationaliteit, Voorzitter-lid (JU)

Luske, mr. O.E.P
Ministerie van Justitie, Particuliere TBS-inrichtingen, Poortugaal TBS-Kliniek De Kijvelanden, Bestuurder

Maeijer prof. mr. J.M.M.
Ministerie van Justitie, Externe Adviescolleges, Adviescommissie Vennootschapsrecht/Commissie Vennootschapsrecht, Voorzitter-lid

Maitland-Jeehof, mw. mr. R.K.
Ministerie van Justitie, Commissies van Toezicht, Secretarissen Commissies van Toezicht bij de Penitentiaire inrichtingen, Heerhugowaard Unit Westlinge, Secretariaat

Manen, mr. A.R. van
Ministerie van Justitie, Strafrechtstoepassing, Penitentiaire Inrichtingen, Alphen aan den Rijn PI De Geniepoort, Algemeen directeur

Manschot, mr. R.J.
Ministerie van Justitie, Commissies en Raden, College van toezicht op de kansspelen, Lid

Mayer, mr. H.P
Ministerie van Justitie, Beleidsonderdelen, Directoraat-Generaal Rechtshandhaving, Bureau Juridische en Beleidsondersteunende Aangelegenheden, Hoofd
Ministerie van Justitie, Interdepartementale Commissies, Veiligheidscommissie voor de burgerluchtvaart, Secretaris-lid

Meertens-Zeeman, mw. mr. R.J.A.
Ministerie van Justitie, Commissies en Raden, Centrale Raad voor Strafrechtstoepassing, Sectie Gevangeniswezen

Meijer-van der Aa, mw. mr. J.M.D.H.
Ministerie van Justitie, Beleidsonderdelen, Directoraat-Generaal Wetgeving, Rechtspleging en Rechtsbijstand, Directie Wetgeving, Sector Privaatrecht, Raadadviseur

Meijeringh, mr. J.R.
Ministerie van Justitie, Commissies en Raden, Centrale Raad voor Strafrechtstoepassing, Sectie Gevangeniswezen

Mendel, prof. mr. M.M.
Ministerie van Justitie, Externe Adviescolleges, Adviescommissie Vennootschapsrecht/Commissie Vennootschapsrecht, Lid

Mes-Kooreman, mw. mr. drs. J.
Ministerie van Justitie, Beleidsonderdelen, Directoraat-Generaal Wetgeving, Rechtspleging en Rechtsbijstand, Stafmedewerker

Meurs, mr. W.F.G.
Ministerie van Justitie, Commissies en Raden, Raad van Toezicht Centraal Justitieel Incasso Bureau, Lid Ministerie van Justitie, Beleidsonderdelen, Directoraat-Generaal Preventie Jeugd en Sancties,
Plv Directeur-generaal
Ministerie van Justitie, Beleidsonderdelen, Directoraat-Generaal Preventie Jeugd en Sancties, Directie Preventie, Jeugd en Sanctiebeleid, Hoofd

Meynen, mr. P.F.
Ministerie van Justitie, Interdepartementale Commissies, Interdepartementale commissie voor constitutionele aangelegenheden en wetgevingsbeleid (JCCW), Plv Lid (VROM)
Ministerie van Justitie, Interdepartementale Commissies, Interdepartementaal wetgevingsberaad (IWB), Lid (VROM)

Mierlo, mr. J.J.M. van
Ministerie van Justitie, Commissies van Toezicht, Secretarissen Commissies van Toezicht bij de
Rijksjeugdinrichtingen, Breda Rijksinrichting voor Jongens, Secretariaat

Mierlo prof. mr. A.I.M. van
Ministerie van Justitie, Externe Adviescolleges, Adviescommissie voor burgerlijk procesrecht, Lid

Miete, mr. J.B.
Ministerie van Justitie, Interdepartementale Commissies, Interdepartementaal wetgevingsberaad (IWB), Lid (DEF)

Mintjes, mw. mr. G.
Ministerie van Justitie, Beleidsonderdelen, Directoraat-Generaal Wetgeving, Rechtspleging en Rechtsbijstand, Directie Wetgeving, Sector Strafrecht en Sanctierecht, Raadadviseur

Möhring, mr. A.C.
Ministerie van Justitie, Beleidsonderdelen, Directoraat-Generaal Rechtshandhaving, Bureau Operationele Zaken, Hoofd

Mollema, mr. K.E.
Ministerie van Justitie, Externe Adviescolleges, Adviescommissie voor burgerlijk procesrecht, Lid

Montfoort, mr. dr. A.J. van
Ministerie van Justitie, Commissies en Raden, College van Advies voor de Justitiële Kinderbescherming Sectie Jeugd, Lid

Mulder, mw. mr. E.M.
Ministerie van Justitie, Diensten, Korps landelijke politiediensten, Raad voor het Korps landelijke politiediensten, Adjunct-secretaris

Munck, mr. C. de
Ministerie van Justitie, Interdepartementale Commissies, Interdepartementaal wetgevingsberaad (IWB), Lid (BUZ)
Ministerie van Justitie, Interdepartementale Commissies, Interdepartementale Commissie Europees Recht - Uitvoering (ICER-U), Lid (BUZ)

Neleman, mr. P
Ministerie van Justitie, Beleidsonderdelen, Directoraat-Generaal Wetgeving, Rechtspleging en Rechtsbijstand, Directie Wetgeving, Sector Privaatrecht, Regeringscommissaris Nieuw Burgerlijk Wetboek (boeken 7, 8 en 10)

Neppérus, mw. mr. H.
Ministerie van Justitie, Interdepartementale Commissies, Veiligheidscommissie voor de burgerluchtvaart, Lid (FI)

Niftrik, mr. J. van
Ministerie van Justitie, Interdepartementale Commissies, Interdepartementaal wetgevingsberaad (IWB), Lid (OCW)

Offers, mr. P.A.
Ministerie van Justitie, Commissies en Raden, Selectiecommissie als bedoeld in artikel 16 lid 2 van het Besluit opleiding rechterlijke ambtenaren Ro/Raio-selectiecommissie, Plv voorzitter-lid (Arrondissementsrechtbank Zutphen)

Olivier, mr. B.K.
Ministerie van Justitie, Commissies en Raden, Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken, Lid

Oosschot, mr. M.Q.M.
Ministerie van Justitie, Interdepartementale Commissies, Interdepartementale Commissie Europees Recht (ICER), Secretariaat (JU)

Oosschot, mr. M.Q.M.
Ministerie van Justitie, Interdepartementale Commissies, Interdepartementale Commissie Europees Recht - Uitvoering (ICER-U), Secretariaat
Ministerie van Justitie, Beleidsonderdelen, Directoraat-Generaal Wetgeving, Rechtspleging en Rechtsbijstand, Directie Wetgeving, Sector Wetgevingskwaliteitsbeleid, Raadadviseur

Oosterkamp, mr. J.S. van den
Ministerie van Justitie, Interdepartementale Commissies, Interdepartementale Commissie Europees Recht (ICER), Secretariaat (BUZ)

Oosterkamp, mr. J.S. van den
Ministerie van Justitie, Interdepartementale Commissies, Interdepartementale Commissie Europees Recht - Uitvoering (ICER-U), Secretariaat (BUZ) Ministerie van Justitie, Interdepartementale Commissies, Interdepartementale Commissie Europees Recht - Voorbereiding (ICER-V), Secretariaat (SUZ)

Oosterveen, mr. W.J.G.
Ministerie van Justitie, Beleidsonderdelen, Directoraat-Generaal Wetgeving, Rechtspleging en Rechtsbijstand, Directie Wetgeving, Sector Privaatrecht, Coördinerend raadadviseur

Oosting, mr. P.C.J.
Ministerie van Justitie, Commissies en Raden, Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming, Afdeling Rechtspraak, Hoofd

Oostveen, mr. J.J. van
Ministerie van Justitie, Commissies en Raden, Centrale Raad voor Strafrechtstoepassing, Sectie Gevangeniswezen

Oppedijk, mr. drs. D.W.
Ministerie van Justitie, Rijks TBS-Inrichtingen, Avereest Veldzicht, Geneesheer-directeur

Otten, mw. mr. M.M.L.G.
Ministerie van Justitie, Commissies van Toezicht, Secretarissen Commissies van Toezicht bij de Penitentiaire inrichtingen, Tilburg Justitieel Complex Koning Willem II, Secretariaat

Pasman, mr. H.
Ministerie van Justitie, Diensten, Raad voor de Kinderbescherming, Directie Oost, Directeur

Patijn, mr. A.
Ministerie van Justitie, Beleidsonderdelen, Directoraat-Generaal Wetgeving, Rechtspleging en Rechtsbijstand, Directie Wetgeving, Sector Strafrecht en Sanctierecht, Raadadviseur

Pedroli, mr. W.
Ministerie van Justitie, Interdepartementale Commissies, Interdepartementaal wetgevingsberaad (IWB), Plv voorzitter-lid (BZK)
Ministerie van Justitie, Interdepartementale Commissies, Interdepartementale Commissie Europees Recht - Voorbereiding (ICER-V), Lid (BZK)

Peek, mr. J.H.A.M.
Ministerie van Justitie, Beleidsonderdelen, Directoraat-Generaal Internationale Aangelegenheden en Vreemdelingenbeleid, Directie Internationale Strafrechtelijke Aangelegenheden en Drugsbeleid, Bureau Internationale Strafrechtelijke Samenwerking, Hoofd

Pijl, mr. D.
Ministerie van Justitie, Openbaar Ministerie, College van Procureurs-generaal, Rijksrecherche Directeur

Ploeg-van Oort, mw. mr. PC.J. van der
Ministerie van Justitie, Interdepartementale Commissies, Interdepartementale commissie voor constitutionele aangelegenheden en wetgevingsbeleid (JCCW), Lid (VROM)

Plug, mr. C.H.A.
Ministerie van Justitie, Commissies en Raden, Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken, Lid

Poeth, mr. H.L.L.
Ministerie van Justitie, Commissies en Raden, Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken, Lid

Pol, mr. dr. U. van der
Ministerie van Justitie, Commissies en Raden, Centrale Raad voor Strafrechtstoepassing, Sectie Gevangeniswezen

Pol, mr. U. van de
Ministerie van Justitie, Externe Adviescolleges, Registratiekamer, Lid

Polak, mr. R.
Ministerie van Justitie, Diensten, Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), Directie Uitvoering, Regionale directie Zuid-Oost, Bureau Beheer, Hoofd

Portegies-Damave, mw. mr. M.E.
Ministerie van Justitie, Beleidsonderdelen, Directoraat-Generaal Wetgeving, Rechtspleging en Rechtsbijstand, Directie Wetgeving, Sector Staats- en Bestuursrecht, Coördinerend raadadviseur, (Rechtspleging) Verheij, mr. N.
Ministerie van Justitie, Beleidsonderdelen, Directoraat-Generaal Wetgeving, Rechtspleging en Rechtsbijstand, Directie Wetgeving, Sector Staats- en Bestuursrecht, Coördinerend raadadviseur (Bestuursrecht)

Pos, mr. G.J.
Ministerie van Justitie, Interdepartementale Commissies, Interdepartementaal wetgevingsberaad (IWB), Plv Lid (SZW)

Postma, mr. C.F.
Ministerie van Justitie, Interdepartementale Commissies, Interdepartementale Commissie Europees Recht - Voorbereiding (ICER-V), Lid (FI)
Ministerie van Justitie, Interdepartementale Commissies, Interdepartementale Commissie Europees Recht - Uitvoering (ICER-U), Lid (FI)

Punt, mr. B.C.
Ministerie van Justitie, Externe Adviescolleges, Adviescommissie voor burgerlijk procesrecht, Lid

Puttelaar, mw. mr. C.L. van den
Ministerie van Justitie, Commissies en Raden, Centrale Raad voor Strafrechtstoepassing, Sectie terbeschikkingstelling, Lid Schipper, mr. N.A.M.
Ministerie van Justitie, Commissies en Raden, Centrale Raad voor Strafrechtstoepassing, Sectie terbeschikkingstelling, Lid

Raaphorst, mr. G.B.
Ministerie van Justitie, Commissies en Raden, Raad van Toezicht Centraal Justitieel Incasso
Bureau, Lid Ministerie van Justitie, Beleidsonderdelen, Directoraat-Generaal Preventie Jeugd en Sancties, Directie Bestuurszaken, Directeur

Rabarison, mw. mr. M.A.
Ministerie van Justitie, Interdepartementale Commissies, Interdepartementale Commissie Europees Recht - Voorbereiding (ICER-V), Lid (FI)
Ministerie van Justitie, Interdepartementale Commissies, Interdepartementale Commissie Europees Recht - Uitvoering (ICER-U), Lid (Fl)

Regtop, mr. drs. A.
Ministerie van Justitie, Diensten, Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB), Unitmanager

Reimer, mr. P.P.
Ministerie van Justitie, Interdepartementale Commissies, Interdepartementale Commissie Europees Recht - Uitvoering (ICER-U), Lid (BZK)

Reinsma, mw. mr. M.
Ministerie van Justitie, Beleidsonderdelen, Directoraat-Generaal Wetgeving, Rechtspleging en Rechtsbijstand, Directie Wetgeving, Sector Privaatrecht, Coördinerend raadadviseur

Riezebos, mr. C.
Ministerie van Justitie, Beleidsonderdelen, Directoraat-Generaal Wetgeving, Rechtspleging en Rechtsbijstand, Directie Wetgeving, Sector Wetgevingskwaliteitsbeleid, Coördinerend Raadadviseur (wetgevingstoetsing)

Rijckevorsel, jhr. mr. F.C.M. van
Ministerie van Justitie, Commissies en Raden, Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken, Lid

Rijkels, mr. J.S.
Ministerie van Justitie, Externe Adviescolleges, Adviescommissie Vennootschapsrecht/Commissie Vennootschapsrecht, Lid

Rijn van Alkemade-van Trigt, mw. mr. E.G. van
Ministerie van Justitie, Beleidsonderdelen, Directoraat-Generaal Wetgeving, Rechtspleging en Rechtsbijstand, Directie Wetgeving, Sector Staats- en Bestuursrecht, Raadadviseur

Roelvink, mr. H.L.J.
Ministerie van Justitie, Externe Adviescolleges, Adviescommissie Vennootschapsrecht/Commissie Vennootschapsrecht, Lid

Roemers, mr. D.
Ministerie van Justitie, Commissies en Raden, Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken, Plv voorzitter-lid

Roes, mr. G.N.
Ministerie van Justitie, Interdepartementale Commissies, Interdepartementale commissie voor constitutionele aangelegenheden en wetgevingsbeleid (JCCW), Voorzitter (JU)
Ministerie van Justitie, Beleidsonderdelen, Directoraat-Generaal Wetgeving, Rechtspleging en Rechtsbijstand, Plv Directeur-generaal
Ministerie van Justitie, Beleidsonderdelen, Directoraat-Generaal Wetgeving, Rechtspleging en Rechtsbijstand, Directie Wetgeving, Directeur

Rogaar, mr. A.
Ministerie van Justitie, Interdepartementale Commissies, Interdepartementaal wetgevingsberaad (IWB), Lid (EZ)

Rookmaaker, mr. J.
Ministerie van Justitie, Interdepartementale Commissies, Interdepartementaal wetgevingsberaad (IWB), Wnd Lid (RVS)

Rooze, mr. K.W.H.
Ministerie van Justitie, Diensten, Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), Directie Uitvoering, Regionale directie Noord-Oost, Regiodirecteur

Ruimers, mw. mr. M.A.C.
Ministerie van Justitie, Beleidsonderdelen, Directoraat-Generaal Wetgeving, Rechtspleging en Rechtsbijstand, Directie Rechtspleging, Afdeling Personeelsmanagement, Hoofd

Rutten, mr. M.A.G.
Ministerie van Justitie, Diensten, Dienst Justitiële Inrichtingen, Plv hoofddirecteur
Ministerie van Justitie, Diensten, Dienst Justitiële Inrichtingen, Directie Gevangeniswezen (Gw), Directeur

Ruyters, mr. N.J.M.
Ministerie van Justitie, Beleidsonderdelen, Directoraat-Generaal Internationale Aangelegenheden en Vreemdelingenbeleid, Directie Internationale Strafrechtelijke Aangelegenheden en Drugsbeleid, Bureau Internationale Rechtshulp in Strafzaken, Plv Hoofd

Samson, mr. J.A.A.A.
Ministerie van Justitie, Beleidsonderdelen, Directoraat-Generaal Wetgeving, Rechtspleging en Rechtsbijstand, Directie Rechtspleging, Directeur

Sandick, mr. E.J. van
Ministerie van Justitie, Commissies en Raden, Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken, Lid

Schaar, mr. N.
Ministerie van Justitie, Beleidsonderdelen, Directoraat-Generaal Internationale Aangelegenheden en Vreemdelingenbeleid, Directie Internationale Strafrechtelijke Aangelegenheden en Drugsbeleid, Bureau Coördinatie Drugsbeleid, Hoofd

Scheltema, mr. M.
Ministerie van Justitie, Commissies en Raden, Commissie wetgeving algemene regels van bestuursrecht, Voorzitter-lid

Scheltema prof. mr. M.
Ministerie van Justitie, Beleidsonderdelen, Directoraat-Generaal Wetgeving, Rechtspleging en Rechtsbijstand, Directie Wetgeving, Sector Staats- en Bestuursrecht, Regeringscommissaris voor de algemene regels van bestuursrecht

Schelven, mw. mr. N.T. van
Ministerie van Justitie, Beleidsonderdelen, Directoraat-Generaal Wetgeving, Rechtspleging en Rechtsbijstand, Directie Wetgeving, Sector Wetgevingskwaliteitsbeleid, Raadadviseur
Ministerie van Justitie, Interdepartementale Commissies, Interdepartementale Commissie Europees Recht - Voorbereiding (ICER-V), Secretariaat (JU)
Ministerie van Justitie, Interdepartementale Commissies, Interdepartementale Commissie Europees Recht (ICER), Secretariaat (JU)

Schilfgaarde, prof. mr. P van
Ministerie van Justitie, Externe Adviescolleges, Adviescommissie Vennootschapsrecht/Commissie Vennootschapsrecht, Lid

Schmale, mr. W.J.
Ministerie van Justitie, Interdepartementale Commissies, Interdepartementale commissie voor constitutionele aangelegenheden en wetgevingsbeleid (JCCW), Plv Lid (SZW)

Schoenmakers, mr. drs. J.M.
Ministerie van Justitie, Beleidsonderdelen, Directoraat-Generaal Wetgeving, Rechtspleging en Rechtsbijstand, Directie Rechtsbijstand en Juridische Beroepen, Plv Hoofd.
Ministerie van Justitie, Beleidsonderdelen, Directoraat-Generaal Wetgeving, Rechtspleging en Rechtsbijstand, Directie Rechtsbijstand en Juridische Beroepen, Afdeling Beleid, Hoofd

Siethoff, mr. F.G.A. ten
Ministerie van Justitie, Commissies en Raden, College van Advies voor de Justitiële Kinderbescherming Sectie Jeugd, Lid

Souren-Cramer, mw. mr. J.H.
Ministerie van Justitie, Commissies van Toezicht, Secretarissen Commissies van Toezicht bij de Penitentiaire inrichtingen, Den Haag Penitentiair Complex Scheveningen, Unit 3, Secretariaat

Spee, mr. J.
Ministerie van Justitie, Commissies en Raden, Raad van Toezicht Centraal Justitieel Incasso Bureau, Lid

Spier, mr. J.
Ministerie van Justitie, Interdepartementale Commissies, Interdepartementaal wetgevingsberaad (IWB), Plv Lid (VW)

Spoel, mr. P.
Ministerie van Justitie, Interdepartementale Commissies, Interdepartementaal wetgevingsberaad (IWB), Plv Lid (VROM)

Stam, mr. R.C.
Ministerie van Justitie, Commissies en Raden, Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken, Lid

Staveren, mw. mr. J.M.H. van
Ministerie van Justitie, Commissies en Raden, Centrale Raad voor Strafrechtstoepassing, Sectie Gevangeniswezen

Steen, mr. I. van der
Ministerie van Justitie, Interdepartementale Commissies, Interdepartementale Commissie Europees Recht - Voorbereiding (ICER-V), Secretariaat (BUZ)
Ministerie van Justitie, Interdepartementale Commissies, Interdepartementale Commissie Europees Recht (ICER), Secretariaat (BUZ)

Steenhuis, mr. D.W.
Ministerie van Justitie, Openbaar Ministerie, College van procureurs-generaal, Lid Ministerie van Justitie, Commissies en Raden, Raad van Toezicht Centraal Justitieel Incasso Bureau, Voorzitter-lid TAAK De vergadering van procureurs-generaal desgevraagd of uit eigen beweging adviseren over de wijze waarop het CJIB zijn taak verricht alsmede over al hetgeen met deze taakuitoefening verband houdt.

Stordiau-van Egmond, mr. drs. A.M.E.
Ministerie van Justitie, Centrale Dienstonderdelen, Directie Voorlichting, Hoofd

Strijards, mr. G.A.M
Ministerie van Justitie, Beleidsonderdelen, Directoraat-Generaal Wetgeving, Rechtspleging en Rechtsbijstand, Directie Wetgeving, Sector Strafrecht en Sanctierecht, Raadadviseur

Strikwerda, prof. mr. L.
Ministerie van Justitie, Interdepartementale Commissies, Commissie van advies voor de zaken betreffende de burgerlijke staat en de nationaliteit, Lid (Hoge Raad)

Tan-de Sonnaville, mw. mr. M.A.F.
Ministerie van Justitie, Instellingen, Schadefonds Geweldsmisdrijven, Voorzitter

Teding van Berkhout, mr. D.J.W.
Ministerie van Justitie, Interdepartementale Commissies, Interdepartementaal wetgevingsberaad (IWB), Lid (VWS) Ministerie van Justitie, Interdepartementale Commissies, Interdepartementale Commissie Europees Recht - Uitvoering (ICER-U), Lid (VWS)

Tenge, mr. R.
Ministerie van Justitie, Beleidsonderdelen, Directoraat-Generaal Preventie Jeugd en Sancties, Directie Bestuurszaken, Afdeling Juridische Zaken en Beleid, Hoofd

Tieleman, P.
Ministerie van Justitie, Commissies en Raden, Raad van Toezicht Centraal Justitieel Incasso Bureau, Lid

Tielen, mr. J.
Ministerie van Justitie, Particuliere Jeugdinrichtingen, Cadier en Keer Opvang- en Behandelcentrum Het Keerpunt, Algemeen directeur

Timmerman, prof. mr. L.
Ministerie van Justitie, Externe Adviescolleges, Adviescommissie Vennootschapsrecht/Commissie Vennootschapsrecht, Lid

Tol, mw. mr. I. van
Ministerie van Justitie, Interdepartementale Commissies, Interdepartementale Commissie Europees Recht - Uitvoering (ICER-U), Lid (LNV)

Tuinen, mr. K. van
Ministerie van Justitie, Niet-Justitiële Inrichtingen voor verpleging van TBS-gestelden, Assen APZ-Drenthe Forensisch Psychiatrische Kliniek, Hoofd

Vaart, mw. mr. J.M. van der
Ministerie van Justitie, Commissies en Raden, Centrale Raad voor Strafrechtstoepassing, Sectie terbeschikkingstelling, Lid

Valkenburg, mw. mr. drs. C.S.
Ministerie van Justitie, Interdepartementale Commissies, Interdepartementaal wetgevingsberaad (IWB), Plv Lid (JU) Ministerie van Justitie, Beleidsonderdelen, Directoraat-Generaal Wetgeving, Rechtspleging en Rechtsbijstand, Directie Wetgeving, Sector Staats- en Bestuursrecht, Raadadviseur

Veenendaal, mr. R.
Ministerie van Justitie, Commissies en Raden, Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken, Lid

Veerman, mr. dr. G.J.
Ministerie van Justitie, Beleidsonderdelen, Directoraat-Generaal Wetgeving, Rechtspleging en Rechtsbijstand, Directie Wetgeving, Sector Wetgevingskwaliteitsbeleid, Raadadviseur

Vegter, mr. P.C.
Ministerie van Justitie, Commissies en Raden, Centrale Raad voor Strafrechtstoepassing, Sectie Gevangeniswezen

Velden, mr. F J.A.. van der
Ministerie van Justitie, Interdepartementale Commissies, Interdepartementale Commissie Europees Recht - Voorbereiding (ICER-V), Lid (JU)
Ministerie van Justitie, Beleidsonderdelen, Directoraat-Generaal Wetgeving, Rechtspleging en Rechtsbijstand, Directie Wetgeving, Sector Privaatrecht, Raadadviseur

Veltkamp, mw. mr. B.M.
Ministerie van Justitie, Interdepartementale Commissies, Interdepartementale Commissie Europees Recht - Uitvoering (ICER-U), Secretariaat (JU)

Verheij, mr. N.
Ministerie van Justitie, Commissies en Raden, Commissie wetgeving algemene regels van bestuursrecht, Secretaris-lid (Ju)

Verhey, mr. dr. L.F.M.
Ministerie van Justitie, Beleidsonderdelen, Directoraat-Generaal Wetgeving, Rechtspleging en Rechtsbijstand, Directie Wetgeving, Sector Staats- en Bestuursrecht, Raadadviseur

Vermeulen, mr. R.P.J.A.
Mini2sterie van Justitie, Diensten, Dienst Justitiële Inrichtingen, Directie Landelijke Diensten (DLD), Wnd directeur
Ministerie van Justitie, Diensten, Dienst Justitiële Inrichtingen, Dienst Individuele Beslissingen (DIS), Hoofd

Verviers, mr. E.G.H.
Ministerie van Justitie, Interdepartementale Commissies, Interdepartementaal wetgevingsberaad (IWB), Lid (SZW)

Vester, mr. L.J.
Ministerie van Justitie, Interdepartementale Commissies, Interdepartementale Commissie Europees Recht - Voorbereiding (ICER-V), Lid (LNV)

Viering, mr. M.L.W.M.
Ministerie van Justitie, Commissies en Raden, Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken, Lid

Vis, mw. mr. M.
Ministerie van Justitie, Centrale Dienstonderdelen, Directie Informatisering, Programmamanager.

Visser, mr. drs. R.K.
Ministerie van Justitie, Interdepartementale Commissies, Interdepartementale Commissie Europees Recht (ICER), Lid (AZ)
Ministerie van Justitie, Interdepartementale Commissies, Interdepartementale Stuurgroep Immigratie (ISI), Lid (AZ)
Ministerie van Justitie, Interdepartementale Commissies, Interdepartementale Commissie Europees Recht - Voorbereiding (ICER-V), Lid (AZ)
Ministerie van Justitie, Interdepartementale Commissies, Interdepartementaal wetgevingsberaad (IWB), Plv Lid (AZ)
Ministerie van Justitie, Interdepartementale Commissies, Interdepartementale commissie voor constitutionele aangelegenheden en wetgevingsbeleid (JCCW), Lid
Ministerie van Justitie, Interdepartementale Commissies, Interdepartementale Commissie Europees Recht - Uitvoering (ICER-U), Lid (AZ)

Vlaardingerbroek, prof. mr. P.
Ministerie van Justitie, Commissies en Raden, College van Advies voor de Justitiële Kinderbescherming Sectie Jeugd, Lid

Vlist, mr. J. van der
Ministerie van Justitie, Centrale Dienstonderdelen, Directie Financieel Economische Zaken, Directeur

Voet, mr. J.M. van der
Ministerie van Justitie, Interdepartementale Commissies, Interdepartementale Commissie Europees Recht - Uitvoering (ICER-U), Lid (VROM)

Vondelen, mr. E.A. van
Ministerie van Justitie, Commissies en Raden, College van toezicht op de kansspelen, Secretaris

Vonk, mr. A.
Ministerie van Justitie, Commissies van Toezicht, Secretarissen Commissies van Toezicht bij de Penitentiaire inrichtingen, Haarlem Huis van Bewaring De Vest, Secretariaat

Voss, mr. R.G.K.
Ministerie van Justitie, Interdepartementale Commissies, Interdepartementale Commissie Europees Recht - Voorbereiding (ICER-V), Lid (OCW)
Ministerie van Justitie, Interdepartementale Commissies, Interdepartementale commissie voor constitutionele aangelegenheden en wetgevingsbeleid (JCCW), Plv Lid (OCW)

Vries, mr. R.H.J. de
Ministerie van Justitie, Commissies en Raden, College van Advies voor de Justitiële Kinderbescherming Sectie Jeugd, Lid

Vrij, mr. J.
Ministerie van Justitie, Commissies en Raden, Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken, Lid

Vrisekoop, mw. mr. A.
Ministerie van Justitie, Commissies en Raden, College van toezicht op de kansspelen, Lid

Waal-van der Linden, mw. mr. E. van der
Ministerie van Justitie, Commissies van Toezicht, Secretarissen Commissies van Toezicht bij de Penitentiaire inrichtingen, Rotterdam PI De Schie, Secretariaat

Wesseling-van Gent, mw. mr. E.M.
Ministerie van Justitie, Externe Adviescolleges, Adviescommissie voor burgerlijk procesrecht, Lid

Westerhof, mw. mr. H.K.
Ministerie van Justitie, Diensten, Dienst Justitiële Inrichtingen, Bureau Management Ondersteuning, Hoofd

Westerhout, mr. T.J.
Ministerie van Justitie, Strafrechtstoepassing, Penitentiaire Inrichtingen, Veenhuizen PI Norgerhaven, Algemeen directeur

Wiarda, mr. J.J.
Ministerie van Justitie, Beleidsonderdelen, Directoraat-Generaal Wetgeving, Rechtspleging en Rechtsbijstand, Directie Wetgeving, Sector Strafrecht en Sanctierecht, Raadadviseur

Wijkerslooth de Weerdesteyn
jhr. mr. J.L. de
Ministerie van Justitie, Openbaar Ministerie, College van procureurs-generaal, Voorzitter Bij besluit van de Minister van Justitie van 14 december 1994 is de landelijke leiding van het openbaar ministerie gelegd bij het college van procureurs-generaal.

Wilde, mr. drs. E.L.H. de
Ministerie van Justitie, Interdepartementale Commissies, Interdepartementale commissie voor constitutionele aangelegenheden en wetgevingsbeleid (JCCW), Plv Lid (EZ)

Willems, mr. A.W.M.
Ministerie van Justitie, Commissies en Raden, College van Advies voor de Justitiële Kinderbescherming Sectie Jeugd, Voorzitter

Willems, mr. J.H.
Ministerie van Justitie, Instellingen, Schadefonds Geweldsmisdrijven, Secretaris

Witteveen, mr. D.E.
Ministerie van Justitie, Interdepartementale Commissies, Interdepartementale Commissie Europees Recht (ICER), Lid (FI)

Wolf, mr. H.A.
Ministerie van Justitie, Diensten, Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), Directie Beleid, Afdeling Buitenland, Hoofd

Wolters-Poelhekke, mw. mr. M.L.C.M.
Ministerie van Justitie, Commissies en Raden, Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken, Lid

Wortmann, mw. prof. mr. S.F.M.
Ministerie van Justitie, Beleidsonderdelen, Directoraat-Generaal Wetgeving, Rechtspleging en Rechtsbijstand, Directie Wetgeving, Sector Privaatrecht, Coördinerend raadadviseur

Wouters, mr. H.H.J.
Ministerie van Justitie, Beleidsonderdelen, Directoraat-Generaal Wetgeving, Rechtspleging en Rechtsbijstand, Directie Wetgeving, Plv Directiesecretaris

Wreesmann-van den Bos, mw. mr. A.T.
Ministerie van Justitie, Commissies en Raden, Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken, Lid

Wuisman, mr. G.P.I.M.
Ministerie van Justitie, Interdepartementale Commissies, Interdepartementaal wetgevingsberaad (IWB), Lid (AZ)

Ybema, mr. S.
Ministerie van Justitie, Interdepartementale Commissies, Interdepartementale commissie voor constitutionele aangelegenheden en wetgevingsbeleid (JCCW), Lid (DEF)

Ynzonides, mr. M.
Ministerie van Justitie, Externe Adviescolleges, Adviescommissie voor burgerlijk procesrecht, Secretaris

Zomer-van den Berg, mw. mr. E.J.M.
Ministerie van Justitie, Commissies van Toezicht, Secretarissen Commissies van Toezicht bij de Penitentiaire inrichtingen, Breda Huis van Bewaring De Boschpoort, Secretariaat

Zon, mw. mr. R.W.M. van der
Ministerie van Justitie, Diensten, Dienst Justitiële Inrichtingen, Directie Beleidszaken Afdeling Juridische Zaken (Jz), Hoofd

Zoontjes, mr. P J.J.
Ministerie van Justitie, Interdepartementale Commissies, Interdepartementale Commissie Europees Recht - Uitvoering (ICER-U), Lid (OCW)

Zuur, mr. G.M.
Ministerie van Justitie, Diensten, Raad voor de Kinderbescherming, Directie Noord-West, Adjunct-directeur  Drs. N.C. Burhoven Jaspers MBA
  tel + fax: 070 5118922
  van Polanenpark 58
  2241 RS Wassenaar, 98-12-17