Drs. N.C. Burhove Jaspers was hoofdsamensteller van het IRM-rapport m.b.t. de bijbanen van juristen in Nederland

Brief (7-12-98) aan president mr. S.K. Martens, Hoge Raad der Nederlanden

IRM . . Juristen . . EU Grondwet <==> SDN . . Klokkenluider . . Jeugdzorg . . Burhoven

Kopie van mijn schrijven van heden aan de Procureur-generaal bij de Hoge Raad

drs. N.C. Burhoven Jaspers MBA

PER FAX en PER POST


AAN:
  De President, Mr. S.K. Martens
  Hoge Raad der Nederlanden
  Lange Voorhout / Kazernestraat 52
  Postbus 20303
  2500 EH 's-Gravenhage

Betreft:

 • mijn brieven aan U d.d. 4 en 5 oktober 1998
 • mijn brief aan U d.d. 13 oktober 1998
 • uw antwoord d.d. 15 oktober 1998
 • mijn fax/brief aan u d.d. 19 oktober 1998
 • uw brief d.d. 21 oktober 1998
 • mijn brief aan U d.d. 23 oktober 1998
 • uw brief d.d. 29 oktober 1998
 • mijn brief aan U d.d. 4 november 1998
 • mijn brief aan U d.d. 9 november 1998
 • mijn brief aan U d.d. 15 november 1998
 • mijn brief aan U d.d. 17 november 1998
 • mijn brief aan U d.d. 1 december 1998
 • mijn brief aan U d.d. 4 december 1998
 • mijn brief aan U d.d. 6 december 1998

  Wassenaar, 7 december 1998


  Geachte heer President,


Hierbij doe ik u toekomen kopie van mijn schrijven van heden aan de Procureur-generaal bij de Hoge Raad met bijlage. De inhoud zal voor zich spreken.

  Hoogachtend,

  Drs. N.C. Burhoven Jaspers MBA


  Drs. N.C. Burhoven Jaspers MBA
  tel + fax: 070 5118922
  van Polanenpark 58
  2241 RS Wassenaar


Zie ook:
Homepage drs. N.C. Burhoven jaspers MBA
Rechtmatigheid proces aan president Mr. S.K. Martens voorgelegd
Principiële analyse van recht en verantwoordelijkheid van de Hoge Raad der Nederlanden