Drs. N.C. Burhove Jaspers was hoofdsamensteller van het IRM-rapport m.b.t. de bijbanen van juristen in Nederland

Brief (1-12-98) aan president mr. S.K. Martens, Hoge Raad der Nederlanden

IRM . . Juristen . . EU Grondwet <==> SDN . . Klokkenluider . . Jeugdzorg . . Burhoven

Wellicht ten overvloede merk ik op dat mij de vrijheid voorbehoud om ook dit materiaal te
publiceren op het Internet (Sociale Databank Nederland: burhoven.htm)

drs. N.C. Burhoven Jaspers MBA

PER FAX en PER POST


AAN:
  De President , Mr. S.K. Martens
  Hoge Raad der Nederlanden
  Lange Voorhout / Kazernestraat 52
  Postbus 20303
  2500 EH 's-Gravenhage

Betreft:

 • mijn brieven aan U d.d. 4 en 5 oktober 1998
 • mijn brief aan U d.d. 13 oktober 1998
 • uw antwoord d.d. 15 oktober 1998
 • mijn fax/brief aan u d.d. 19 oktober 1998
 • uw brief d.d. 21 oktober 1998
 • mijn brief aan U d.d. 23 oktober 1998
 • uw brief d.d. 29 oktober 1998
 • mijn brief aan U d.d. 4 november 1998
 • mijn brief aan U d.d. 9 november 1998
 • mijn brief aan U d.d. 15 november 1998
 • mijn brief aan U d.d. 17 november 1998

Wassenaar, 1 december 1998

Geachte heer President,

Hierbij doe ik u toekomen kopie van mijn schrijven van heden aan de Procureur-generaal bij de Hoge Raad.

Ik verzoek u de inhoud van dat schrijven en de daarbij gaande bijlagen als herhaald en ingelast te beschouwen.

Wellicht ten overvloede merk ik op dat mij de vrijheid voorbehoud om ook dit materiaal te doen publiceren op het Internet (Sociale Databank Nederland; burhoven.htm), maar ik kan mij ook nog enige tijd terughoudend opstellen, zoals ik dat de laatste 6 weken heb gedaan.


Hoogachtend,

Drs. N.C. Burhoven Jaspers MBA


Drs. N.C. Burhoven Jaspers MBA
tel + fax: 070 5118922
van Polanenpark 58
2241 RS Wassenaar
KOPIE: Internet burhoven.htm

Zie ook:

  Homepage drs. N.C. Burhoven jaspers MBA
  Rechtmatigheid proces aan president Mr. S.K. Martens voorgelegd
  Principiële analyse van recht en verantwoordelijkheid van de Hoge Raad der Nederlanden