Drs. N.C. Burhove Jaspers was hoofdsamensteller van het IRM-rapport m.b.t. de bijbanen van juristen in Nederland

Brief (17-11-98) aan president mr. S.K. Martens, Hoge Raad der Nederlanden

IRM . . Juristen . . EU Grondwet <==> SDN . . Klokkenluider . . Jeugdzorg . . Burhoven

kopie van mijn brief van heden aan Mr. A.J.W.M. Jurgens, voorzitter van het Hof van Discipline

drs. N.C. Burhoven Jaspers MBA

PER FAX en PER POST


AAN:
  De President , Mr. S.K. Martens
  Hoge Raad der Nederlanden
  Lange Voorhout / Kazernestraat 52
  Postbus 20303
  2500 EH 's-Gravenhage

Betreft:

 • mijn brieven aan U d.d. 4 en 5 oktober 1998
 • mijn brief aan U d.d. 13 oktober 1998
 • uw antwoord d.d. 15 oktober 1998
 • mijn fax/brief aan u d.d. 19 oktober 1998
 • uw brief d.d. 21 oktober 1998
 • mijn brief aan U d.d. 23 oktober 1998
 • uw brief d.d. 29 oktober 1998
 • mijn brief aan U d.d. 4 november 1998
 • mijn brief aan U d.d. 9 november 1998
 • mijn brief aan U d.d. 15 november 1998

Wassenaar, 17 november 1998

Geachte heer President,


Bijgaand treft u aan kopie van mijn brief van heden aan Mr. A.J.W.M. Jurgens, voorzitter van het Hof van Discipline.


Ik vertrouw er op dat de inhoud voor zich zal spreken.


Hoogachtend,

Drs. N.C. Burhoven Jaspers MBA


Drs. N.C. Burhoven Jaspers MBA
tel + fax: 070 5118922
van Polanenpark 58
2241 RS Wassenaar
KOPIE: Internet burhoven.htm

Zie ook:
Homepage drs. N.C. Burhoven jaspers MBA
Rechtmatigheid proces aan president Mr. S.K. Martens voorgelegd
Principiële analyse van recht en verantwoordelijkheid van de Hoge Raad der Nederlanden