Drs. N.C. Burhove Jaspers was hoofdsamensteller van het IRM-rapport m.b.t. de bijbanen van juristen in Nederland

Brief van 11-11-98 aan president Mr. S.K. Martens v/d Hoge Raad der Nederlanden

IRM . . Juristen . . EU Grondwet <==> SDN . . Klokkenluider . . Jeugdzorg . . Burhoven

In deze aangelegenheid uitermate fundamentele en ernstige grenzen overschreden worden

drs. N.C. Burhoven Jaspers MBA

PER FAX en PER POST


AAN:
  De President , Mr. S.K. Martens
  Hoge Raad der Nederlanden
  Lange Voorhout / Kazernestraat 52
  Postbus 20303
  2500 EH 's-Gravenhage


Betreft:

 • mijn brieven aan u d.d. 4 en 5 oktober 1998
 • mijn brief aan u d.d. 13 oktober 1998
 • uw antwoord d.d. 15 oktober 1998
 • mijn fax/brief aan u d.d. 19 oktober 1998
 • uw brief d.d. 21 oktober 1998
 • mijn brief aan u d.d. 23 oktober 1998
 • uw brief d.d. 29 oktober 1998
 • mijn brief aan u d.d. 4 november 1998
 • mijn brief aan u d.d. 9 november 1998

Wassenaar, 11 november 1998


  Geachte heer President,

Allereerst verzoek ik u eerdere briefwisseling als geheel herhaald en ingelast te beschouwen.

Verder moge ik verwijzen naar het ingesloten materiaal, te weten mijn brief d.d. 10 november 1998 aan de Procureur-generaal bij de Hoge Raad en ik verzoek u de inhoud daarvan als geheel herhaald en ingelast , maar ook als in totaliteit eveneens aan u gericht te beschouwen.

Wellicht ten overvloede merk ik op dat naar mijn mening er nu in deze aangelegenheid uitermate fundamentele en ernstige grenzen overschreden worden. Dit hoort in Nederland niet voor te kunnen komen.


  Hoogachtend,

  Drs. N.C. Burhoven Jaspers MBA Drs. N.C. Burhoven Jaspers MBA, 98-11-04 tel + fax: 070 5118922 van Polanenpark 58 2241 RS Wassenaar

 
 
 

BIJLAGEN:

 • brief d.d. 10 november 1998 aan de Procureur-generaal bij de Hoge Raad
 • uitspraak KG 98/9435 d.d. 21 oktober 1998
 • Notitie: De huwelijksvoorwaarden van 1969 in perspectief (98-11-04)
KOPIE: Internet burhoven.htm


Zie ook:

  Homepage drs. N.C. Burhoven jaspers MBA
  Rechtmatigheid proces aan president Mr. S.K. Martens voorgelegd
  Principiële analyse van recht en verantwoordelijkheid van de Hoge Raad der Nederlanden