Drs. N.C. Burhove Jaspers was hoofdsamensteller van het IRM-rapport m.b.t. de bijbanen van juristen in Nederland

Brief (9-11-98) aan president mr. S.K. Martens, Hoge Raad der Nederlanden

IRM . . Juristen . . EU Grondwet <==> SDN . . Klokkenluider . . Jeugdzorg . . Burhoven

Kopie van mijn brief d.d. 8 november 1998 aan de Procureur-generaal bij de Hoge Raad

drs. N.C. Burhoven Jaspers MBA

PER FAX en PER POST

AAN:

  De President , Mr. S.K. Martens
  Hoge Raad der Nederlanden
  Lange Voorhout / Kazernestraat 52
  Postbus 20303
  2500 EH 's-Gravenhage

Betreft:

 • mijn brieven aan U d.d. 4 en 5 oktober 1998
 • mijn brief aan U d.d. 13 oktober 1998
 • uw antwoord d.d. 15 oktober 1998
 • mijn fax/brief aan u d.d. 19 oktober 1998
 • uw brief d.d. 21 oktober 1998
 • mijn brief aan U d.d. 23 oktober 1998
 • uw brief d.d. 29 oktober 1998
 • mijn brief aan U d.d. 4 november 1998

  Wassenaar, 9 november 1998


  Geachte heer President,

Hierbij doe ik u toekomen kopie van mijn brief d.d. 8 november 1998 aan de Procureur-generaal bij de Hoge Raad.

Ik verzoek u de inhoud, die voor zich zal spreken, te beschouwen als geheel herhaald en ingelast en ook aan u gericht.


Hoogachtend,

Drs. N.C. Burhoven Jaspers MBA


Drs. N.C. Burhoven Jaspers MBA
tel + fax: 070 5118922
van Polanenpark 58
2241 RS Wassenaar
KOPIE: Internet burhoven.htm

Zie ook:
SDN-rubrieken
Homepage drs. N.C. Burhoven jaspers MBA
Rechtmatigheid proces aan president Mr. S.K. Martens voorgelegd
Principiële analyse van recht en verantwoordelijkheid van de Hoge Raad der Nederlanden