Drs. N.C. Burhove Jaspers was hoofdsamensteller van het IRM-rapport m.b.t. de bijbanen van juristen in Nederland

Brief aan de Procureur-generaal over wraking leden Hoge Raad

IRM . . Juristen . . EU Grondwet <==> SDN . . Klokkenluider . . Jeugdzorg . . Burhoven

Dit is ronduit een aanfluiting die al helemaal de Hoge Raad niet past

drs. N.C. Burhoven Jaspers MBA


PER FAX EN PER POST
AAN:
  De Procureur-generaal, Mr. T.B. ten Kate

  Hoge Raad der Nederlanden
  Lange Voorhout / Kazernestraat 52
  Postbus 20303
  2500 EH 's-Gravenhage


Wassenaar, 17 december 1998

BETREFT:

 • wrakingskwestie
 • Rolnr. 16.692
 • mijn fax/brief aan u d.d. 16 december 1998


  Geachte Procureur-generaal,

Op mijn faxbericht van 16 december 1998 aan u heb ik helaas geen enkele reactie mogen ontvangen, ondanks de urgentie ervan. Dat roept ernstige twijfels op aangaande de procedure rondom de zitting die nu plotsklaps en te elfder ure voorzien blijkt te zijn voor morgen en wel voor een uitspraak!

In gewoon Nederlands: dit is ronduit een aanfluiting die al helemaal de Hoge Raad niet past. Bijgaand doe ik u toekomen kopie van mijn urgente schrijven van heden aan de President van de Hoge Raad der Nederlanden; de inhoud zal voor zich spreken.

Het zal duidelijk zijn dat ik van mening ben dat het in casu gaat om een volstrekt onacceptabele, zeer ernstige fundamentele kwestie, die alle Nederlanders aangaat en die neerkomt op misbruik van macht bij de Hoge Raad tot aan de President toe. Qua formuleringen hoef ik toch niet in herhaling te vervallen ?

Hierbij verzoek ik u de inhoud van dat schrijven te beschouwen als geheel herhaald, ingelast en ook aan u gericht. In het bijzonder verzoek ik u, als hoogstgeschikte van het Openbaar Ministerie, in deze een volledig, eenduidig en weloverwogen standpunt te bepalen waartegen ik mij, indien nodig en al dan niet met anderen, formeel kan bezwaren op het politieke vlak, alsook in het kader van Europese instanties.

Het uitblijven van zo'n standpunt zou natuurlijk al gauw kunnen overkomen als rechtsweigering of iets van vergelijkbare aard. Maar nogmaals een beslissing om niet te handelen is natuurlijk ook een beslissing en zou geïnterpreteerd kunnen worden als een blijk van zwak functioneren of zelfs als abdicatie van verantwoordelijkheden.

Uw spoedige reactie zie ik met belangstelling tegemoet.

Hoogachtend,

Drs. N.C. Burhoven Jaspers MBA


Drs. N.C. Burhoven Jaspers MBA
tel + fax: 070 5118922
van Polanenpark 58
2241 RS Wassenaar


Zie ook:
Homepage drs. N.C. Burhoven jaspers MBA
Rechtmatigheid proces aan president Mr. S.K. Martens voorgelegd
Principiële analyse van recht en verantwoordelijkheid van de Hoge Raad der Nederlanden