Drs. N.C. Burhove Jaspers was hoofdsamensteller van het IRM-rapport m.b.t. de bijbanen van juristen in Nederland

Brief aan de Procureur-generaal van de Hoge Raad der Nederlanden

IRM . . Juristen . . EU Grondwet <==> SDN . . Klokkenluider . . Jeugdzorg . . Burhoven

Voor de zoveelste keer sprake is van grof misbruik van macht in het voordeel van mijn ex

drs. N.C. Burhoven Jaspers MBA


PER FAX en PER POST
AAN:

  De Procureur-generaal van
  de Hoge Raad der Nederlanden
  Lange Voorhout / Kazernestraat 52
  Postbus 20303
  2500 EH 's-Gravenhage


BETREFT: mijn fax/brief aan u d.d. 5 oktober 1998Wassenaar, 5 oktober 1998

Geachte heer Procureur-generaal,

Ten vervolge op mijn brief van hedenmorgen aan u, doe ik u hierbij toekomen kopie van:

 • brief d.d. 5 oktober 1998 van mr. A.H. van Delden
 • mijn antwoord daarop van 5 oktober 1998

Ik verzoek u de inhoud van mijn laatstgenoemde brief van heden die, naar ik aanneem, volledig voor zich spreekt als geheel herhaald en ingelast te beschouwen. Het zal u duidelijk zijn geworden dat naar mijn mening de wijze waarop van uw zijde, jaar in jaar uit sinds 1986, is gereageerd op klachten betreffende het optreden van een serie rechters dat stelselmatig ten faveure van mijn ex uitviel, verre van onpartijdig te noemen is.

Eigenlijk denk ik dat dat niet slechts mijn mening is, maar duidelijk constateerbaar voor een ieder die een en ander op zich laat inwerken. Het lijkt mij nu zaak dat u ogenblikkelijk handelend optreedt in de beschreven situatie waar voor de zoveelste keer sprake is van grof misbruik van macht in het voordeel van mijn ex , nu in de vorm van een zitting die koste wat kost, met geweld wordt doorgezet. Doet u dat niet, dan draagt u onvermijdelijk medeverantwoordelijkheid voor alle consequenties. Het lijkt niet onredelijk van u een onmiddellijk antwoord te verwachten.


Hoogachtend,


Drs. N.C. Burhoven Jaspers MBA

Drs. N.C. Burhoven Jaspers MBA
tel + fax: 070 5118922
e-mail: nburjas@planet.nl
van Polanenpark 58
2241 RS Wassenaar


Bijlage: brief d.d. 24 september 1998 van mr. J.W. Bogaardt


Eerdere brief aan Mr. van Delden