Drs. N.C. Burhove Jaspers was hoofdsamensteller van het IRM-rapport m.b.t. de bijbanen van juristen in Nederland

Klacht bij de Hoge Raad der Nederlanden tegen zeven rechters

IRM . . Juristen . . EU Grondwet <==> SDN . . Klokkenluider . . Jeugdzorg . . Burhoven

Klacht over mr. van Delden president rechtbank Den Haag en over mr. Paris

drs. N.C. Burhoven Jaspers MBA


PER FAX en PER POST
AAN:
  De Procureur-generaal
  Hoge Raad der Nederlanden
  Lange Voorhout / Kazernestraat 52
  Postbus 20303
  2500 EH 's-GravenhageBETREFT:
 • mijn brief aan u d.d. 27 september 1998

Wassenaar, 5 oktober 1998


  Geachte heer Procureur-generaal,

Ten vervolge op mijn brief aan u d.d. 27 september 1998, waarin ik ook aan u een klacht voorlegde over mr. van Delden president van de rechtbank te Den Haag en over mr. Paris, vice-president van dezelfde rechtbank, doe ik u hierbij toekomen kopie van mijn brief d.d. 4 oktober 1998 aan mr. A.H. van Delden.

De inhoud van die brief zal voor zich spreken.

Naar mijn mening is er sprake van grof misbruik van macht. Ik meen van u te mogen vragen hier ogenblikkelijk in te treden. Doet u dat niet dan zullen de consequenties onvermijdelijk ook uw verantwoordelijkheid zijn.


Hoogachtend,


Drs. N.C. Burhoven Jaspers MBA

Drs. N.C. Burhoven Jaspers MBA
tel + fax: 070 5118922
e-mail: nburjas@planet.nl
van Polanenpark 58
2241 RS Wassenaar
Vervolgbrief aan Mr. van Delden