Drs. N.C. Burhove Jaspers was hoofdsamensteller van het IRM-rapport m.b.t. de bijbanen van juristen in Nederland

Procureur-generaal van de Hoge Raad wijst opnieuw de klacht
van drs. Burhoven Jaspers MBA over belangenverstrengeling af

IRM . . Juristen . . EU Grondwet <==> SDN . . Klokkenluider . . Jeugdzorg . . Burhoven

Daarmee is de weg van de klachtregeling - zoals gezegd - afgesloten

Hoge Raad der Nederlanden
 • Aan de Weledelgeleerde Heer
  drs N.C. Burhoven Jaspers
  van Polanenpark 58
  2241 RS Wassenaar

  25 september 1998 Kenmerk: NO 97-75/EVV/RK

  Weledelgeleerde Heer,

  Naar aanleiding van Uw brief van 18 september 1998, die ik op 22 september 1998 mocht ontvangen, merk ik op dat ik in mijn brief aan U van 11 september 1998, nog eens heb aangegeven waarom ik Uw klachten niet (opnieuw) in behandeling kan nemen. Ik heb daarbij gewezen op het bepaalde in art. 14b lid 1 onder c Wet op de Rechterlijke Organisatie.

  Ook Uw brief van 18 september 1998 biedt geen nieuwe gezichtspunten. Uit art. 14b lid 1 onder d Wet op de Rechterlijke Organisatie volgt dat indien met betrekking tot een klacht een voorziening bij een rechterlijke instantie openstaat of heeft opengestaan en daarvan geen gebruik is gemaakt, deze klacht niet in behandeling kan worden genomen. Dit geldt bijvoorbeeld ten aanzien van klachten die betrekking hebben op niet-onpartijdigheid van de rechter. Als de rechter zich niet verschoont, heeft de belanghebbende partij de -mogelijkheid deze te wraken en daarop een beslissing te vragen. Er staat aldus in zo'n geval een voorziening bij een rechterlijke instantie open. Daarmee is de weg van de klachtregeling - zoals gezegd - afgesloten. In mijn brief van 22 augustus 1991 heb ik U een en ander reeds aangegeven.

  Verdere correspondentie, dezelfde kwestie betreffende komt mij niet zinvol voor. Ik zal dan ook tot sluiting van het dossier overgaan.

  De Procureur-generaal,

  
            Hoogachtend,
  
  Procureur-generaal van de Hoge Raad der Nederlanden, ten Kate