Drs. N.C. Burhove Jaspers was hoofdsamensteller van het IRM-rapport m.b.t. de bijbanen van juristen in Nederland

Brief aam De Deken te Middelburg Mr. C.F.E.P. Galama van 10 april 2003

IRM . . Juristen . . EU Grondwet <==> SDN . . Klokkenluider . . N.C. Burhoven

U weet dat mijn advocaat niets kan doen zolang hij niet beschikt over de dossiers


per fax 0115 617764
AAN:
    de Deken te Middelburg
    Mr. C.F.E.P. Galama
    Postbus 25
    4530 AA Axel

BETREFT:

  • begrotingsverzoek van Mr. J.J.J. Wilgers d.d. 13 februari 2003
  • mijn brief aan u d.d. 11 maart 2003

Wassenaar, 10 april 2003

Geachte Deken,

Hierbij breng ik onder uw aandacht dat ik geen enkele reactie heb mogen ontvangen op mijn brief d.d. 11 maart 2003 aan u; ik betreur dat.

Het is u bekend dat mijn huidige advocaat - sinds oktober 1999 - niets kan doen zolang hij niet beschikt over de volledige dossiers. Dat is het gevolg van de apert onwaarachtige ontkenning door Mr. Wilgers van de tussen hem en mij gemaakte afspraak "no cure no pay". De leugenachtigheid van Mr. Wilgers is inmiddels vast komen te staan.

Mr. Wilgers weigerde en weigert de dossiers door te geven aan mijn huidige advocaat en De Deken van Middelburg dekte dat en dekt dat; volstrekt ten onrechte.

Het moge evident zijn dat ik, vanwege de verplichte procesvertegenwoordiging, in mijn toegang tot de rechter nu al jaren zeer ernstig gehinderd wordt omdat mijn huidige advocaat niet kan optreden op basis van de dossiers. Deze blokkade vanaf oktober 1999 is ook uw verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid. Ik acht deze situatie in strijd met het EVRM en met artikel 17 van de Grondwet.

Nogmaals verwijs ik u naar de inhoud van mijn brief van 11 maart 2003.

Een zeer spoedig en afdoend antwoord van uw zijde lijkt mij in de rede te liggen.


Hoogachtend,Drs. N.C. Burhoven Jaspers MBA

Drs. N.C. Burhoven Jaspers MBA
tel + fax: 31 70 5118922
nburjas@planet.nl
van Polanenpark 58
2241 RS Wassenaar


C.c. -- Mr. A.L.C.M. Oomen , advocaat te Den Haag