Drs. N.C. Burhove Jaspers was hoofdsamensteller van het IRM-rapport m.b.t. de bijbanen van juristen in Nederland

Reactiepagina voor Mr. A.J.W.M. Jurgens,
voorzitter Hof van Discipline


IRM . . Juristen . . EU Grondwet <==> SDN . . Klokkenluider . . N.C. Burhoven

Gereserveerde ruimte voor een antwoord