Brief aan staatssecretaris van Justitie Mr. M.J. Cohen met de cd-rom van de SDN

IRM . . Juristen . . EU Grondwet <==> SDN . . Klokkenluider . . N.C. Burhoven

drs. N.C. Burhoven Jaspers MBA


Wassenaar, 10 april 2000

AAN:

  Mr. M.J. Cohen Aangetekend
  Staatssecretaris van Justitie
  XenYstraat 58
  XXXX PG Maastricht

BETREFT:

 • eerdere correspondentie
 • brief d.d. 24 augustus 1999


Geachte heer Cohen,

Op mijn brieven aan u d.d. 24 augustus 1999 en 4 oktober 1999 heb ik geen enkele reactie mogen ontvangen; ik betreur dat ten zeerste. Daarom zie ik mij genoodzaakt u ook over uw huisadres enig materiaal te doen toekomen. De inhoud moge voor zich spreken.

De ingesloten CD-ROM d.d. 3 april 2000 van de SDN is zelfstartend. Men hoeft deze slechts in het CD-ROM station van een moderne PC te plaatsen. De luidsprekers dienen te zijn aangezet om het geluid te kunnen beluisteren.

Voor het geval dat u geïnteresseerd zou zijn in een ruimer perspectief, sluit ik in een kopie van een overzicht dat ik in 1998 schreef onder de titel "Met Recht Rot" en een notie d.d. 99-01-30 onder de titel "Een jaar leven en overleven met de Rechtbank te Den Haag"; ook de inhoud van die notities zal voor zich spreken.

Met klem doe ik een beroep op u om vanuit uw verantwoordelijkheid als Staatssecretaris hierin te treden en tot actie over te gaan.


Hoogachtend,Drs. N.C. Burhoven Jaspers MBA

Drs. N.C. Burhoven Jaspers MBA
tel + fax: 31 70 5118922
nburjas@planet.nl
van Polanenpark 58
2241 RS Wassenaar


BIJLAGEN:

 • brief d.d. 14 februari 2000 aan de Nationale Ombudsman
 • brief d.d. 2 februari 1999 aan de Minister van Justitie
 • brief d.d. 24 augustus 1999 aan de Staatssecretaris van Justitie
 • notitie d.d. 5 augustus 1999
 • brief d.d. 4 oktober 1999 aan de Minister van Justitie
 • brief d.d. 4 oktober 1999 aan de Staatssecretaris van Justitie
 • notitie "Met Recht Rot" d.d.98-09-01
 • notitie "Een jaar leven en overleven met de Rechtbank te Den Haag"